קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/422/f4_נוהל בחירת ממלאי תפקידים נבחרים יולי 2010 - רמת יוחנן.doc