קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/421/f4_פרסום מכרזים - ניר יצחק.doc