קבצים

http://www.shavim.org.il/media/sal/takanonin/343/f4_BAR .pdf