עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קליטהקליטה


קליטה בקיבוץ היא כותרת לתהליך ההתחדשות ולעתים גם הצמיחה הדמוגראפית שלו.

לקליטה בקיבוצים יש שני קהלי יעד עיקריים: קליטת בני/ בנות קיבוץ ובני/ בנות זוגם, וקליטה חיצונית- של אנשים ומשפחות שלא נולדו בקיבוץ.

הסדרי קליטה בקיבוצים הם תחום אשר נגזר ישירות מאופי הקיבוץ, מהאתגרים העומדים בפניו, מיכולותיו השונות ומהתכנית הדמוגראפית שלו.

הכתוב בפרק זה מתייחס לקליטה בקיבוצים שיתופיים, שיעדה קליטה לחברות מלאה בקיבוץ שיתופי.

בפרק זה ננסה, לעמוד על הצירים השונים המאפיינים אותם, ולהשוות בין הסדרי קליטה שונים בקיבוצים שיתופיים.

 

  1. מאפייני קליטה בקיבוץ השיתופי:

קליטת בנים:

ברוב הקיבוצים בני הקיבוץ הם קהל היעד העיקרי לקליטה, לצד קליטה חיצונית, אולם רק בחלקם לא מתקיימת בפועל קליטה חיצונית, וגם אז- לרוב אין זאת החלטה כתובה, אלא "תורה שבעל פה" שנוצרה עקב  צירוף נסיבות.

לעומת זאת, את הגישה הרווחת, של קליטה משולבת (בעיקר בני קיבוץ- אך גם קליטה חיצונית), ניתן למצוא למשל במבוא לתקנוני הקליטה בעין השופט בצובה.

ישנם מספר קטן של קיבוצים הגורסים שהיותך בן קיבוץ אינה מקנה לך זכות אוטומאטית או אף יתרון בקליטה, ואפשר למצוא לכך דוגמא בהסדר הקליטה שביטבתה.

 

צריך לקחת בחשבון שישנם דברים שאינם רשומים בשום תקנון, ואחד מהם הוא שבפועל מאוד לא מקובל לעצור את קליטתו של בן קיבוץ בקיבוצו, ושמקרה כזה קורה אך ורק לעיתים נדירות.

 

ישנם קיבוצים שיתופיים המאפשרים לבני קיבוץ צעירים, ולבני זוג, הסדרים שונים במקצת בתקופות מסויימות, כגון "עצמאות כלכלית", מעמד מיוחד בתקופת הסדר הלימודים ועוד. אפשר לקרוא על כך בפרק ה"צעירים" באתר זה. הסדרים מסוג זה מעכבים את תהליך הקליטה, עד לתחילתו בפועל, שמתרחשת במצבים כאלה בסביבות גיל 30, אך נותנים מענה הכרחי למגוון המצבים בהם נמצאים צעירים רבים בתקופת גיל זאת.

 

הסדרי הקליטה עם בני/ בנות הזוג הם לרוב גמישים עוד יותר, ומנסים גם הם לאפשר השתלבות בן/ בת הזוג, תוך התחשבות בסיטואציות שונות. אנו נשתדל להביא באתר זה מספר דוגמאות להסדרי בני זוג בקיבוץ.

 

 

  1. הסדרי קליטה:

מטרות הסדרי הקליטה בקיבוצים שיתופיים הן:

א.      לבאר לנקלט את זכויותיו וחובותיו ככזה

ב.      לבאר לקיבוץ ולנקלט את דרך הפעולה במקרים בהם הקיבוץ מעוניין להפסיק תקופת קליטה של נקלט ולבקש את יציאתו מהקיבוץ

ג.        לבאר את הנושאים הקשורים בקליטת בנים.

 

את ההסדרים אפשר לחלק למספר תחומים:

 

תהליך טרום קליטה:

בכל הקיבוצים, על המבקש להיקלט לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים בתקנוני הקליטה.

היה והתקבלו כל המסמכים הנדרשים, יקבלו הקליטה בקיבוצים השונים, על סמך התרשמות אישית ועל סמך כל הנתונים שנאספו כאמור, החלטה האם לקבל את המבקש לתחילת תהליך לקליטה בקיבוץ.

בכל הקיבוצים, תנאי  למסלול קליטה הוא חתימה על הסכם קליטה אישי ו/או תקנון קליטה .

 

תהליך קליטה:

תקופת הקליטה היא בדרך כלל עד שנתיים למעט מצבים מיוחדים ובד"כ בהחלטת אסיפה הנוגעת לעניין.

ברוב הקיבוצים ענייני הפנסיה, ענייני הבריאות, ענייני חובות עבר ועניינים משפחתיים יסגרו כבר בתקופת הקליטה. ברוב הקיבוצים הנקלט יהיה צריך להשלים גרעון אקטוארי, במידה ויש, יצטרך להביא מסמכים שונים המעידים על מצב בריאותו ובריאות ילדיו.

בכל הקיבוצים מודגש כי הקיבוץ אינו משתתף בחובות עבר והן עלולות להשפיע על קבלת הנקלט לחברות. בכל הקיבוצים ישנה התייחסות לתשלום מזונות, וברוב הקיבוצים, לא יוכל להתקבל מי שחייב במזונות.

 

דמי כניסה:

מקובל לדרוש מכל נקלט דמי קליטה+ סכום השווה לגובה הפנסיה שצריכה להיות צבורה עבורו בשלב בו הוא נמצא (שונה מקיבוץ לקיבוץ)

 

קליטת בנים:

בכל תקנוני הקליטה יש התייחסות לקליטת בני קיבוץ. ברוב הקיבוצים שסקרנו, בנים עוברים את אותו תהליך קליטה כמו כל הנקלטים.  יש קיבוצים שמפרטים הקלות ספציפיות לבנים, כמו למשל הסדר הקליטה בקיבוץ צובה.

 

שילוב בני קיבוץ הנקלטים בקיבוץ:

עניין זה, שאינו נכתב ברובו בתקנונים, הוא אולי החשוב מכל.

להשתלבותם של הנקלטים בקיבוץ יש תמיד מספר מימדים וגורמים משפיעים, חלקם אישיים/ מקומיים, וקשה לכתוב עליהם כאן.

אנו ממליצים לקרוא את הפרק הקצר בנושא הסדר לימודי תואר שני, בפרק השכלה באתר זה.

 

עבודה בקיבוץ בזמן תהליך קליטה

בקיבוצים רבים, דוגמת יטבתה ומשמר העמק, מקובל לעמוד על כך שהנקלטים, או לפחות אחד מתוך זוג, יעבדו בקיבוץ בזמן תהליך הקליטה, ע"מ שאפשר יהיה להכיר אותו טוב יותר, והוא יוכל להכיר את הקיבוץ.

בקיבוצים אחרים, דוגמת עין השופט, הכללים גמישים יותר, ובמידה ושני בני הקיבוץ עובדים בחוץ ומפתחים שם קריירה, הקיבוץ מעודד המשך עבודה באותו המקום, או לפחות לא מתנגד לה.

 מאמרים נוספים
קיבוץ:
עלומים
קיבוץ:
20
קיבוץ:
משמר העמק
קיבוץ:
צובה
קיבוץ:
צובה
קיבוץ:
ניר יצחק
קיבוץ:
לביא
קיבוץ:
כפר מסריק
קיבוץ:
כפר מסריק
קיבוץ:
כפר מסריק
קיבוץ:
יזרעאל
קיבוץ:
יטבתה
קיבוץ:
ניר יצחק
קיבוץ:
לביא
דפים נוספים בתחום זה


הרשמה לניוזלטר שלנו