קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=340330_shavim&act=view&dbid=takanonin&dataid=239&fid=f4&name=החלטת%20מזכירות%20בעניין%20תשלומי%20תושבים%20נלווים%2013.01.2011.doc