קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=340330_shavim&act=view&dbid=takanonin&dataid=221&fid=f4&name=חוברת%20הפרטת%20אנרגיה.doc