קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=340330_shavim&act=view&dbid=takanonin&dataid=112&fid=f4&name=טופס%20הסכם%20בין%20הקיבוץ%20לחבריו%20בנושא%20השתתפות%20בחוגים.pdf