עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת המזכירות מ-25.7.2007
סיכום ישיבת המזכירות מ-25.7.2007

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

 

26.7.07

 

השתתפו: דובי הלמן, דגי חבויניק, אביבה קורין, מריו טוייב, יאיר נוי, אייל רייז, דדה עמיר, אלי ברמן, אמרי רון, אלדד שלם, עירית גילה, אלישע שפירא

 

א. אישור פרוטוקול הישיבה מ- 13.6.07
 הפרוטוקול אושר.

 

ב. דיווח על פגישה עם הרשם.

אלישע דיווח על פגישת נציגי המטה (מריו, אמרי ואלישע) עם רשם האגודות השיתופיות (תמצית הדיווח הועברה בכתב לחברים). לאחר הדיווח התקיימו חילופי דברים ונשמעו הערות שונות.

 

סוכם:

 1. המטה ימשיך לעקוב אחר התנהלות הרשם בפועל, במגמה לזרז ולקדם את תהליך הסיווג של הקיבוצים.
 2. המטה יעקוב אחר התנהלות הקיבוצים והרשם, כדי למנוע "קיצורי דרך" ו"מעקפים", שעיקרם קבלת החלטות בקיבוצים שלא ברוב הנדרש בתקנון.
 3. המטה יוודא השתתפותנו בצוות לגיבוש "חוק האיגוד השיתופי".

 

ג. פורומים אזוריים

מריו דיווח  על המפגשים בשלושה אזורים: צפון, מרכז ודרום (דיווח כתוב הועבר לחברים).

המפגשים הפעם נועדו בעיקר להתארגנות מחודשת של הפורומים.

בעקבות המפגשים נקבעו צוותים אזוריים להובלת כל אחד מהפורומים. הכוונה למקד את מפגשי הפורומים סביב נושא מרכזי, תוך שימת דגש על לימוד הנושאים ודיון משתף על דרכי היישום. כל זאת מבלי להפחית מחשיבות המפגש הבין אישי, חיולפי הידע והתמיכה ההדדית.

 

ד.     קורס מנהלים-מזכירים

עירית דיווחה על סיום המחזור השביעי ועל ההתארגנות למחזור השמיני שייפתח בנובמבר.

במחזור שהסתיים השתתפו 23 חברים, ורובם סיכמו אותו בהצלחה רבה.

המחזור הבא מתוכנן ל- 25 מפגשים,  וגם הוא יהיה פתוח לכל קיבוצי התנועה, מהמעגלים השונים.  הקורס ימשיך להיות קורס של כל התנועה, תוך שימת דגש על תפיסת העולם

 

השיתופית. בכוונת אגף החברה של התק"צ לקיים תכנית מקבילה, מצומצמת יותר, של כ- 12 מפגשים. גם התכנית הזו מיועדת לכל קיבוצי התנועה, בהנחה שרוב המשתתפים (של התכנית המקבילה) יהיו מהקיבוצים הדיפרנציאליים.

 

סוכם:

 1. תכנית הקורס תועבר לחברי המזכירות לעיון.
 2. עבודות הסיום של הצוותים בקורס ישמשו לדיונים וללימוד בפורומים שונים של המטה, כולל הפורומים האזוריים.

 

א.    ימי עיון

אלי דיווח על ימי העיון המיועדים לתקופה הקרובה:

1.       מיצוי הזכויות בביטוח לאומי.

2.       התיישבות וקרקעות (כהמשך לדיון בכנס השיתופי).

3.       בעלות הקיבוצים בתאגידיהם העסקיים.

 

ה.    פניית חברים משובל

הוזמנה לישיבה קבוצת חברים הפועלים כצוות. החברים נאבקים על אופיו השיתופי- שוויוני של קיבוץ שובל.

לאחר שקיבוץ שובל החליט על מעבר לשכר דיפרנציאלי , בנוהל בלתי תקין שאינו מתאים לתקנון הקיבוץ, פנה הצוות, בגיבוי חתימתם של 30 חברים, לקבל סעד מבית המשפט.

מזכירות הקיבוץ אינה מאפשרת לממן את ההוצאות המשפטיות על ידי הקיבוץ. לדעת חברי הצוות נוצר מצב בלתי סביר: מצד אחד, ההגנה המשפטית על הנוהל הבלתי תקין של קבלת ההחלטה, ממומנת על ידי הקיבוץ, כולל החברים השיתופיים, ומצד שני השיתופיים נאלצים לממן את ההוצאות המשפטיות שלהם מתקציבם האישי.

 

פניית החברים למטה:

 1. לקבוע עמדה ולהציגה בפומבי.
 2. לסייע בשכנוע מזכירות שובל לממן את המהלכים המשפטיים שמוביל הצוות.
 3. למצוא מקורות חלופיים למימון ההוצאות המשפטיות המוטלות על החברים.
 4. ללוות את החברים (הצוות) בייעוץ והדרכה.

בדיון הקצר שקיימה המזכירות, הובעה השתתפות ותמיכה בעמדות העקרוניות שהציג צוות החברים משובל. נאמר כי  על המטה השיתופי לנקוט בעמדות פומביות ברורות, בכל הנוגע להיבטים המהותיים ועקרוניים של המציאות הנוצרת בקיבוצים, דוגמת שובל. כמו כן הועלו שאלות שונות ונאמר שכדי להבין את התמונה במלואה עלינו לשמוע גם את הצד השני בוויכוח. היו גם אמירות של ספק, האם זה מתפקידה של מזכירות המטה השיתופי לחקור ולשפוט בעניינים הפנימיים של קיבוץ שובל. 

 

סוכם:

 1. מזכירות המטה התרשמה כי תהליך קבלת ההחלטות בקיבוץ שובל הובל באופן שלא איפשר מיצוי ההסכמות וההבנות בין בעלי העמדות השונות בקיבוץ.
 2. נראה כי לא ניתנה הזדמנות הולמת להציג חלופה שיתופית מבוססת, לשיקול דעתם ולהחלטתם של חברי שובל.
 3. להתרשמותנו, גם המערכת התנועתית ונציגיה לא תרמו לקירוב העמדות ומיצוי ההסכמות, בדרך של הידברות בין בעלי העמדות השונות בקיבוץ.
 4. מעבר הקיבוץ להתנהלות דיפרנציאלית בפועל, נעשה על בסיס החלטה שהתקבלה באופן בלתי חוקי, ללא תמיכת הרוב הנדרש על פי התקנון התקף בשובל.
 5. מזכירות המטה השיתופי אינה ממליצה על העברת ההכרעות בדיונים עקרוניים, ממוסדות הקיבוץ וחבריו אל בתי המשפט. יחד עם זאת, המזכירות מודעת לעובדה שבמציאות של היום קורה שהדברים מגיעים לבתי המשפט, כאשר הקיבוצים אינם מצליחים להגיע להסכמות פנימיות בדרך אחרת.
 6. במקרה שדיון עקרוני או נוהלי בקיבוץ, מגיע לבית המשפט, על רקע אי הסכמות מהותיות, התנהלות בלתי תקינה ו/או בלתי חוקית, על הקיבוץ לממן את הוצאות המשפט של שני הצדדים.
 7. המזכירות קוראת ל"צוות החריגים" התנועתי להיכנס מייד לעובי הקורה של המהלכים וההתנהלות בשובל, ולהפעיל את סמכותו כנדרש.
 8. המזכירות תשלים ובהקדם את הדיון בפניות חברי שובל  ותסכם את התייחסותה לגבי השאלות שהוצגו לה.

 

רשם: אלישע

 
 
 

 


נכתב בתאריך
22/8/2007הרשמה לניוזלטר שלנו