עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

טבלת משימות לביצוע הנגזרות מכנס המטה השיתופי במשמר העמק, מאי 2007
טבלת משימות לביצוע הנגזרות מכנס המטה השיתופי במשמר העמק, מאי 2007

 

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

הצעה לדיון בצוות ההיגוי הרחב

אמרי רון, 25.7.2007

 

הנושא

בתנועה הקיבוצית

בקיבוץ

בחברה הישראלית

המטה השיתופי

חינוך

*טיפוח מחלקת החינוך כגורם מנהיג ומדריך במערכות החינוך הקיבוציות, ולא כמתחרים על "מכירת שירותי חינוך".

*הישענות על הידע והמיומנות שנצברה בתנועות הבוגרים והקבוצות השיתופיות בנושאי החינוך וטיפוח הקשר עם בני הקיבוץ.

פתיחת מערכות החינוך בקיבוץ לחזרה לחינוך מכוון:

חינוך ערכי אנושי-אזרחי

חינוך לסולידריות בין שונים

חינוך לערבות הדדית

חינוך לעקרונות חירות ושוויון

חינוך לעקרונות הציונות הסוציאליסטית.

 

*מאבק על חינוך חינם שיאפשר מיצוי ופיתוח הפוטנציאל ההשכלתי וההון האנושי בכל שכבות האוכלוסיה.

*תמיכה במאבקי מורים לשיפור תנאי ההוראה. *תמיכה במאבקי  הסטודנטים לצמצום שכר הלימוד.

*התנגדות להפרטת ההשכלה.

*סדנאות אזוריות של מדריכים, מחנכים והורים בהדרכת צוותים של הקבוצות השיתופיות.

*הפעלת יחידה קבועה משותפת עם מעגל הקבוצות לנושאי חינוך

יחסנו לקרקע הלאום

*להיאבק על כך שהתנועה תחזור להיות תנועה התיישבותית ולא תנועת נדל"ן.

*לדבוק בחזון הציוני ההתיישבותי

שתמציתו עיבוד חקלאי ושמירה על קרקע הלאום: "לעבדה ולשומרה" ולא "לאבדה ולמסחרה"

* חזרה לעבודת ענפי החקלאות כתנאי לאחיזה בקרקע.

*בניית צוותי חברים בענפים חקלאיים,

 *ביסוס החינוך ההתיישבותי-חקלאי והבטחת מסלולי קידום והשכלה

*תמיכה בהתיישבות החקלאית השיתופית.

*חקיקה ותקינה של חוקים ותקנות שיעודדו התיישבות חקלאית-שיתופית

הידברות וחתירה להבנה עם גופים כמו  ,הקשת המזרחית".

*הקמת יחידה לפעולה וטיפוח הנושא ההתיישבותי החקלאי השיתופי

ערבות הדדית

*זירוז הליכי התקינה של הערבות ההדדית ב"קיבוץ המתחדש".

*יצירת כלים/קרנות לחידוש העזרה ההדדית הכלכלית/פיננסית התנועתית.

*טיפוח העזרה ההדדית/הערבות ההדדית במערכות האזוריות.

*טיפוח מערכות הקשר, העזרה ההדדית והאימוץ בין הקיבוצים.

* בניית כלים להדרכת קיבוצים בנושאי הערבות ההדדית

*טיפוח הערבות ההדדית בקיבוץ השיתופי.

*טיפוח אחריות הקיבוץ על מערכות הרווחה העיקריות בקיבוץ המשתנה

*מאבק נגד הכרסום במערכות העיקריות של "מדינת הרווחה": הבריאות, החנוך וההשכלה, הביטוח הסוציאלי/המערכת הפנסיונית,

השיכון, וכד'.

*התנגדות להפרטה טוטאלית.

*בעלות הציבור על מרכזי שליטה כלכליים/פיננסיים עיקריים, באמצעות חברות ממשלתיות או חלוקת/הנפקת מניות לציבור.

*טיפוח צה"ל כצבא עממי, כביטוי לערבות הדדית בין כל חלקי האוכלוסיה. מאבק כנגד ההשתמטות.

*שירות לאומי לחלקי אוכלוסיה שאינם משרתים בצה"ל.

*שוויון זכויות וחובות בין המגזרים השונים.

טיפוח עקרונות הדמוקרטיה

והתנגדות לכל סממן של חיבור בין הון לשלטון.

*קיום סדנאות וכנסים בנושאי הערבות ההדדית בקיבוצים ובמדינה.

 

*ניסיונות של קשר/אימוץ בין קיבוצים חזקים לחלשים במסגרת המטה השיתופי

 

עקרונות הקואופרציה

*ריכוז המאמץ על ידי הקמת יחידה תנועתית חדשה שתגבש מו"פ לפרויקטים אפשריים בתחום הקואופרציה.

גיבוש עקרונות מנחים לקיבוצים בתחומי הבעלות הקואופרטיבית על מפעלים וענפי ייצור, צמצום פערי המשכורות, אגודות ייצור ושיכון כתחליף ל"שוק שיוכי הנכסים".

*חידוש וטיפוח עקרונות הקואופרציה במפעלים האזוריים.

*קשר והדרכה עם קבוצות קואופרטיביות בעיירות הפיתוח ובשכונות.

 

טיפוח, גיבוש  וחזרה לעקרונות הקואופרציה:

 בעלות הכלל

*ניהול משתף

*חתירה לעבודה עצמית

 *מערכות עצמיות לחיזוק *בטחון הפרט/החבר.

 

בנייה מחדש של החינוך לערכי הקואופרציה.

מאבק פוליטי לגיבוש מדיניות של מתן עידוד לניסיונות קואופרטיביים בתחום התעסוקה, הרווחה והשיכון.

 

 

 

 

 

*המטה השיתופי יהיה גורם מדרבן לפעילות התנועתית והאזורית בתחום הקואופרציה *הפעלת יחידה לפעולה

בתחום הקואופרציה.

קשר עם גופי קואופרציה בינלאומיים.

*קיום סדנאות בנושאי עקרונות הקואופרציה.

 

 

 

 
 
 

 


נכתב בתאריך
30/7/2007הרשמה לניוזלטר שלנו