עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דף קשר להנהגות ולחברי הקיבוצים נובמבר 2012
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

4.12.2012

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים נובמבר 2012

 

זהו דף קשר עשירי, עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.

כרגיל, נשמח לתגובות, הערות, הארות ותובנות.

 

קורס ניהול והובלה חברתית בקיבוצים

 

הקורס, בו 17 משתתפים, נפתח ב-.5.11.12

עד היום התקיימו 4 מפגשים:

מפגש ראשון עסק במנהיגות, בהשתתפות עמי איילון ומאיה שפיר;

מפגש שני הפגיש עם כלי ניהול ועם פאנל מזכירים מכהנים;

מפגש שלישי עסק בניהול משתף והסתיים בשיתוף בדילמות;

המפגש הרביעי החל בהכרות עם המטה השיתופי והמשיך בלימוד כלי ניהול.

 

ניתן עדיין להצטרף לקורס עד לאחר חופשת החנוכה!

 

פורום מזכירי קיבוצים גדולים במשמר העמק

 

ביום ה' 8.11.12 התכנס בקיבוץ משמר העמק פורום מזכירי קיבוצים גדולים. התחלנו בהצגה של משמר העמק ע"י המזכירים.

המשכנו בשיחה עם העיתונאית במבי שלג, עורכת הביטאון "ארץ אחרת" על החברה הישראלית ומה ניתן לעשות לתיקונה. ואחר כך חזרנו לשיחה בהנחיית תמי חרמש בנושא אחריות בקיבוץ - מי אחראי, כמה ולמה ואיפה בכל זה - המזכיר.

המפגש הבא בקיבוץ בארי ב-20.12.12.

 

מתוך תכנית העבודה של המטה לשנת 2013:

 

המשך סבב ביקורים בקיבוצים

מטלה ראשונה, של יצירת קשר וזיקה בין המטה השיתופי לקיבוצים, קיימת ושרירה כל הזמן ותלווה אותנו לאורך כל שנת 2013. מביקורים אלו אנו לומדים להכיר את הקיבוצים הבודדים, אבל גם את הפסיפס המורכב המהווה היום את תמונת המציאות של התנועה הקיבוצית. במהלך הביקורים אנו משתפים את חברי הקיבוץ באותה תמונה רחבה ובתובנות ממנה לעתיד.

 

התארגנות לקראת פתיחת בית מדרש "מדברים קיבוץ"

הפרויקט המרכזי של המטה השיתופי לשנת 2013, אחרי הרבה מאוד דיבורים והכנות, יהיה ללא ספק התנעת תהליך לבניית תרבות שיחה ערכית מתמשכת בקיבוצים, החסרה היום כל כך.

אחרי שנים רבות שבהן נסבה השיחה בתוך הקיבוץ בעיקר על עצמנו - איך אנחנו חיים, אילו תקנונים, סנקציות ואמצעי אכיפה יסדרו אותנו טוב יותר - הגענו להכרה שמרכיב הבחירה המחודשת בצורת החיים - חסר. עלינו לחזור ולהזכיר לעצמנו למה בחרנו בצורת החיים הזו ולייצר תהליך של בחירה מחדש שוב ושוב.

על מנת להתניע תהליך מורכב כזה במרב הקיבוצים, פנינו למזכירים בבקשה לאתר חברים בעלי יכולת הובלה חברתית, לרתום אותם להשתתפות בסדנה שתהווה נקודת התחלה ותצייד אותם בכלים התחלתיים לבניית תרבות שיחה בקיבוץ.

מעטים המזכירים שענו לנו למייל הישיר ששלחנו, ואנו מנצלים במה זו לעודד אתכם, לא לוותר על ההזדמנות ולהצטרף למהלך שמטרתו לעורר בחצר הקיבוץ סוג שיחה החסר לנו כל כך.

 

התארגנות לקראת פתיחת פורום קיבוצים בתהליכי חשיבה

מספר לא מועט של קיבוצים המוגדרים כשיתופיים נמצא היום בתהליך חשיבה הבוחן יחד את האפשרויות לעתיד. עד היום נהגו מזכירי קיבוצים להוביל תהליך זה לבד, בתהליך של ניסוי ותעייה.

הזמנו מזכירי קיבוצים אלו לחבור לפורום עמיתים שלומד תובנות מתהליכים שהיו בקיבוצים, מחליף רעיונות ומחשבות, משתף, מעשיר, מכוון.

מטרת הפורום לסייע למזכירים להוביל תהליך נכון המשמר את המרקם החברתי ומחזק את תחושת השייכות והאחריות של החברים. מפגש ראשון מתקיים ביום ג' 25.12.12 באפעל. מעוניינים שלא פנינו אליהם מיזמתנו מוזמנים לפנות ולהצטרף.

 

פורום כלכלי חברתי

בשנת 2012 קיימנו שלושה מפגשים של פורום אנשי כלכלה בנושא הממשק בין משק וקהילה ברמת הקיבוץ הבודד וברמת התנועה.

בדיונים, בהם השתתפו כארבעים איש מקיבוצים שיתופיים ומתחדשים כאחד, הגענו להסכמות רחבות במספר נושאים שניתן לראות בהם פריצת דרך.

בכוונתנו להמשיך מפגשים אלו במהלך 2013, להרחיב את מעגל השיחה, להעמיק את רמת ההסכמות ולהציע כלים ליישום התובנות.

כל החומר יונח לבסוף על שולחן מזכירות התנועה לאימוץ.

 

חידוש הפעילות בפורומים האזוריים

רשמנו מספר לא מועט של נושאים בהם אנו צוברים ידע ואמירה, כתוצאה מהיחשפות למספר רב של קיבוצים ושל הבנת תהליכים רחבים יותר ברמת התנועה והמדינה. אנו מתכננים לחזור עם נושאים אלו לפורמט הפורומים האזוריים, ולהזמין בכל מפגש את המזכירים ובעלי התפקידים הרלוונטיים.

הודעות תבואנה במהלך השנה

 

גרעיני נח"ל - שיתוף פעולה עם אגף המשימות

חברנו לאגף המשימות בליווי גרעיני הקיבוצים. מובילים את הפרויקט, שהחל לפני כשלוש שנים, אורי אופיר והללי בלבן בעזרת עם שורה של צעירים ממעגל הקבוצות. הרעיון - הקמת גרעיני נח"ל מבוגרי שנת שירות ומתנועות נוער שאין להן תנועת בוגרים, שיעד ההגשמה שלהם - בקיבוצים ובקבוצות השיתופיות.

 

הכנת תקציב לשנת 2013 של המטה השיתופי

בימים אלו, לצד אי הודאות המלווה את הבחירות למזכיר התנועה ולשינויים הצפויים בה עם כניסתו של מזכיר חדש, אנו שוקדים על הכנת תקציב חצי שנתי לשנת 2013. בחצי זה לא צפויים שינויים דרמטיים.

החצי השני יוכן בהתאם להחלטות שיתקבלו בתנועה בהתאם לתכנית העבודה של המזכיר החדש.

 

פניית המטה השיתופי לתמיכה בפעילות הכללית ובהמשך הוצאת העיתון "במקום"

 

נכון לעכשיו תקציב המטה מצומצם והתכניות רבות ומתרבות. על מנת לממשן, פנינו במכתב למזכירי הקיבוצים בבקשה לתמוך בפעילות המטה. מטרת התמיכה - לאפשר לנו לקיים את כל הפעילויות הנ"ל וכמו כן להמשיך להוציא לאור את עיתון "במקום". עיתון זה מהווה במה יחידה לספורים על החיים בקיבוץ עם דגש על החיובי ולא על השלילי.

גם פה מספר התגובות קטן. נשמח להיענותכם לשני הנושאים.

 

מפגש עם נציגי הקיבוץ העירוני בית-אל מזכרון יעקב

 

אנו שומרים על קשר עם אנשי הקיבוץ העירוני "בית אל" בזיכרון יעקב, גרמנים נוצרים אוהבי ישראל המקיימים אורח חיים דומה לשלנו, שבא מאמונה ולא מסוציאליזם. למרות השוני במקור הערכים, יש הרבה מן המשותף והשיחה קולחת.

 

פגישה עם האגף לצמיחה דמוגרפית

 

לקראת חילופי פעילים במטה לצמיחה דמוגרפית (תמי מסיימת את עבודתה) נפגשנו עם צוות האגף לצמיחה דמוגרפית בתנועה, להגדרת הצרכים של הקיבוצים השיתופיים מהאגף לצורך שילוב צרכים אלו בהגדרת התפקיד המחודשת.

 

פגישה עם עזרא דלומי - ממרי

 

ביקרנו את חברנו, מנהל אתר "שווים", עזרא דלומי במקום עבודתו בממרי – המכון לחקר תקשורת במזרח התיכון. נחשפנו למפעל מרתק בעל תפקיד בינלאומי המתחבא לו בצניעות ברחוב ירושלמי טיפוסי.

אחרי שקיבלנו הסבר על פעילות חובקת עולם המתקיימת במקום (פרטים אצל עזרא או באתר http://www.memri.org.il), שוחחנו על פיתוח אתר "שווים".

 

צוות חינוך

 

ב-7.11, התקיים במשמר העמק פורום רכזי חינוך ונעורים.

השתתפו 15 חברים מחמישה קיבוצים.

הפורום עסק בזכות לחנך, ובמגוון הנושאים שחברי הפורום מעוניינים לעסוק במפגשים הבאים.

הפורום הבא שהיה אמור להתקיים ב-5.12 נדחה עקב מבצע עמוד ענן יתקיים ביום רביעי 26.12 בין השעות 09:30 ל-13:30 בקיבוץ משמר העמק. לפרטים והרשמה: דורון נדיב - טל: 0524-479167 - אימייל: nadiv@mh.org.il

 

אתר שווים מאגם מערכי פעילות לבני הנוער.

כדאי להיכנס לאתר ולעיין בפעילויות הקשורות לדמוקרטיה.

פעולות אלה, עשויות לשמש אתכם, המדריכים, לקראת הבחירות לכנסת.

http://www.pardesnet.org/maagarpeulot/

 

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115

יהודה סלמון 054-5637727 mazkir@tzuba.co.il

מריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064

 

 

לפתיחת המסמך בקובץ וורד - לחצו כאן
לפתיחת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן
נכתב בתאריך
18/12/2012הרשמה לניוזלטר שלנו