עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום מפגש מזכירים בקיבוצים שיתופיים' חצרים 15.04.19

 

משתתפים: רוני שני - אילות, גיל אמיר - בארות יצחק, יניב הגי - בארי, עידו רענן - חצרים, רוני מאייר, יפתח הופמן, חנן שושן - יטבתה, שגית לילו, ירון שטרן - משמר העמק, ליאור שמחה - נצר סרני, דגנית איתמרי  - סמר, נח חיות - קבוצת יבנה, שרית רוזנפלד - קטורה, צחי רם - רביבים.

איציק ארז, יהודה סלומון, מאיה שפיר - המטה השיתופי

 

את המפגש הפעם הקדשנו לשני נושאים:

1.      בניית כלי השוואתי לתקצוב הצריכה בקיבוצים השיתופיים

2.      תכנית העבודה של המטה השיתופי

 

1.      פתחו את היום אוהד ונדב עובד ממשרד רואי החשבון עובד גובי בהצגת כלי המוצע על ידם להשוואה ברמת הוצאות אחזקת אדם בקיבוץ השיתופי בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין החברה הישראלית לפי נתוני הלמ"ס.

עלו גם שאלות של צורך בהמלצה על רמת חיסכון רצויה מול שימושים בהווה – שמרנות מול ביטחון.

החלט להקים צוות מצומצם שישב עם אוהד ונדב לחידוד ודיוק הכלי.

לכשיופץ - יידרש שיתוף פעולה של הקיבוצים בהזרמת נתונים.

 

2.      הוצגה תכנית העבודה שגובשה ע"י הנהלת המטה השיתופי במתודה של "Dragon Dreaming"

מעלה שני נושאים:

       א.       תהליך החלפה של יהודה ומאיה בצוות המטה השיתופי - סוכם על הקמת צוות איתור: מרכז - צחי רם, חברות - דגנית איתמרי מסמר ורוני מור שני מאילות.

       ב.         הקמת צוות הכנה לכנס בנושא תמונת העתיד של הקיבוץ השיתופי שיתקיים בסתוו.

 

דברים שנאמרו:

·         הקיבוץ נולד כאוטופיה והיום הוא בעיקר סטיכיה.

·         חשוב להבין בעצמנו למה קיבוץ שיתופי

·         לייצר תחושה של תנועה. מאוטופי לממשי.

·         קיבוץ עדכני במיטבו

·         דרך להתחבר מחדש ולבחור מחדש לנו כהנהגות ולחברי הקיבוצים.

·         חשוב לבחון מול האלטרנטיבות , דרך חיים, תפישת עולם וערכים.

·         הצוות צריך לייצר מיפוי מקדים המייצר תמונת הווה כרקע להכנת תמונת העתיד באמצעות שאלון.

·         עיקר העבודה על תמונת העתיד - צריך להתממש בכנס. הצוות צריך לייצר את המתודה והתנאים המיטביים לכך.

·           החשיבה על ייעוד הקיבוץ השיתופי צריכה להיעשות על רקע תהליכים גלובליים - שיקולי קיימות, עולם העבודה העתידי .

·           אחד מיעדי הכנס - לפתח מדדים משלנו, שפה חדשה להגדרת משמעות וייעוד הקיבוץ השיתופי ולחבר את החברים לכך. הגדרת חירות האדם בצורה רלוונטית.

·           הלימוד צריך להתחיל בכנס אך להמשיך בקיבוצים עצמם, שיח עומק מתמשך.

·           הכנס הראשון צריך להיות של קיבוצים שיתופיים, אחר כך- להפיץ את הבשורה, אולי בכנס שני...

·           צריך לייצר ליבה מצומצמת משותפת ושוליים מגוונים.

·           לפתח שסתומים ספציפיים ללחצים הייחודיים שלנו, איך שומרים על העיקרון ומעדכנים גרסה.

·           לשלב בצוות אנשי רוח.

·           חשוב שיהיו בצוות אנשים שחושבים אחרת

·           צריך לחשוב מראש איזה שאלות רוצים לעורר על מנת לתקף את השקפת עולמנו.

·           חשוב ביותר שתהיה הלימה בין הצהרות להתנהלות...

 

אנו מעוניינים להקים בהקדם את צוות ההכנה של הכנס. זקוקים למתנדבים מבינכם המזכירים ולהמלצה על דמויות שאינן דווקא ממלאי תפקיד ויכולים לתרום לחשיבה על הנושא בצוות ההכנה...


אנא השיבו בהקדם וסייעו לקדם את הקמת הצוות...

 

רשמה: מאיה שפיר

  

נכתב בתאריך
30/4/2019הרשמה לניוזלטר שלנו