עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

להצטרף ולהוביל

הערב יורד ויום השואה הבין לאומי הולך ומסתיים. אנחנו זוכרים, כול העולם אמור לזכור את לקחי השואה. בימים אלה מדינת ישראל, המדינה שלנו, שרבים מבין מנהיגיה נוהגים לצטט את הפסוק לעולם לא עוד, מתחילה בתהליך של ציד מבקשי מקלט האפריקאים במגמה לשלוח אותם מהארץ. כאן חיים ועדיין זוכרים מאות אלפים של ניצולי שואה את השנים שהעולם שתק וגם גירש אותם ואת קרובי משפחתם מבתיהם אל מחזות המוות, במהלך מלחמת העולם השנייה.
  
ניצני התקוממות נגד תכנית הגירוש של ממשלת ישראל מתחילים להופיע, טייסים העובדים בחברת אל על הודיעו שלא יטיסו את המגורשים מהארץ. ניצולי שואה מביעים את מחאתם נגד הגירוש ואזרחים ישראלים מכריזים על נכונותם לסייע וגם להסתיר מבקשי מקלט אפריקאים שירצו להישאר בארץ בניגוד להחלטות ממשלת ישראל. חוגים רחבים של אזרחי ישראל מתעוררים כדי להתארגן ולסייע למבקשי המקלט האמורים להיות מגורשים מהארץ.
  
הקיבוץ, במיוחד הקיבוצים השיתופיים, הם מקומות בהם ניתן להסתיר ולסייע לפליטים שינסו לברוח מפני רודפיהם שמטרתם היא להעלותם על מטוסים בדרך אל ארצות שחייהם יהיו בהן נתונים לסכנה. התנועה הקיבוצית הייתה בעברה מגדלור ערכי שהוליך את חבריה להתנדבות תוך סיכון חייהם למען העם ומדינת ישראל. מעמדנו הגבוה בחברה הישראלית בעבר נבע מעובדה נחרצת זאת. במהלך מלחמת העולם השנייה היו בין תושבי הארצות הכבושות על ידי הגרמנים שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים שנרדפו עד מוות בידי הנאצים ועוזריהם. מבקשי המקלט השוהים כבר שנים לא מעטות בישראל נתונים לסכנת מוות אם וכאשר יגורשו למדינות אפריקאיות מסוימות.
  
חסידי אומות העולם לימדו את כולנו מהי גבורה ונכונות להקרבה למען האחרים, רובם הגדול יהודים, וראוי לנו שנלך בדרכם. כי הרי כבר לימד אותנו הלל הזקן שמה ששנוא עלייך הימנע מלעשות לאחרים.
  
אני מקווה שהתנועה הקיבוצית תשתלב במהלך ההולך ומתארגן שמטרתו למנוע את גירוש מבקשי המקלט מהארץ, ותהיה חלק משמעותי בהובלתו. מזכיר התנועה הקיבוצית ניר מאיר השמיע עמדה נחרצת התומכת במאבקם של מבקשי המקלט, תמיכה המעוררת הערכה ותקווה.
 

נכתב בתאריך
25/1/2018הרשמה לניוזלטר שלנו