עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סתירה טראגית
  
אנחנו הערצנו את ברית המועצות כמולדת הסוציאליזם המתגשם. אבל היינו גם ציונים נלהבים וראינו כמטרתנו להגשים את הרעיון הציוני בארץ ישראל. הסובייטים מושא הערצתו, שללו את הרעיון הציוני מעיקרו. למציאות בה נוצרה סתירה בין אמונתנו בסוציאליזם המתגשם בברית המועצות לבין הרעיון הציוני אותו ניסינו להגשים בארץ ובקיבוץ, שאותו שללו באופן מוחלט מנהיגי ברית המועצות, קראו מנהיגנו הסתירה טראגית.
  
אמונה והזדהות של אדם עם רעיון או דרך הגשמתן, מתקשים לקבל בתוכם מוקדים הסותרים האחד את משנהו. הקומוניסטים הישראלים הזדהו באופן מוחלט עם המדינות הקומוניסטיות ושללו את הציונות על כול מרכיביה. מפלגות המרכז והימין שללו באופן מוחלט את הרעיון הקומוניסטי ודגלו במאבק חד משמעי למען הגשמת הציונות כאן בארץ חמדת אבות. אנחנו רצינו את הגם וגם, והסתירה הטראגית בין אמונתנו בציונות לבין הערצתנו את הסוציאליזם המתגשם בברת המועצות שאינו תומך ברעיון זה, שיבשה את יכולתנו לבנות מצע רעיוני קוהרנטי ואמין לאורך שנים.
  
בימים אלה אני חש שמשהו מהדילמות שאפיינו את הגם וגם חוזר אל עולמי הרוחני ובגדול. בעוד אני מרגיש קשר אמיץ לעם היהודי ולישראל אני מרגיש הזדהות עמוקה עם העמדות של הפלסטינים הנמצאים בסכסוך קשה עם ישראל ארצי, בכול הקשור בפתרון הסכסוך באזורנו.
  
אני בעד פתרון של שתי מדינות לשני העמים, בעד חלוקת ירושלים שתהפוך לבירתן של מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית שתקום, אני תומך ביוזמה הסעודית שעיקרה חזרה של ישראל לגבולות -67, וחילופי שטחים בהסכמה ובקיום החלטות הבינלאומיות לגבי מבקשי מקלט השוהים בישראל.
  
הסתירה הטראגית בה אני מצוי ואיתי יחד רבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל השייכים לאגף השמאל, מהווה קושי מתמשך לגבי היכולת שלי, שלנו, להזדהות עם המדינה ועם האמונה בצדקת הרעיון הציוני ובעיקר באמונה ביכולתנו להמשיך ולהתקיים לאורך שנים כמדינה ריבונית ועצמאית. נראה לי שהיכולת שלנו כאזרחי מדינת ישראל להבין את עצמנו בהקשר בו אנחנו חיים בימינו אלה, ולהזדהות עם המציאות הישראלית, הולכת ופוחתת, הולכת ומשתבשת.
  
כאשר אני שומע שאבי גבאי המנהיג של מפלגת העבודה טוען שעל ירושלים השלימה להישאר בידי ישראל לתמיד, אני מבין את מה שאני כול כך לא רוצה להבין, שאנחנו חיים כאן על זמן שאול. בינתיים. הסתירה הטראגית בין האמונה הסוציאליסטית לבין הרצון להגשים את הציונות נפתרה בעקבות נפילתה של ברית המועצות והחשיפה לקורה בתוכה באמצעות המסמך שהופץ לאחר הועידה העשרים של המפלגה הקומוניסטית.
  
כיצד ניתן לפתור את הסתירה הטראגית בין הנאמנות למדינת ישראל לבין ההזדהות עם העמדות של הפלסטינים וארצות ערב בכול הקשור לדרכי הפתרון הסכסוך באזורנו?
  
אולי התשובה היא שהפתרון נעוץ בחזרה להבנה שארץ ישראל היא מולדת משותפת לשני העמים, היהודי והפלסטיני. מכאן. שהפתרון האפשרי הוא תרגום הסכמה זאת להצעות מעשיות לפתרון הסכסוך המדמם הנמשך כבר מעל מאה שנים. ואולי כאשר נגיע להסכמה על הנחת יסוד זאת תחזור גם האפשרות לחלק את הארץ בדרכי שלום תוך שיתוף פעולה בין המדינות הריבוניות, ישראל ופלסטין, החולקות ביניהם מולדת משותפת. ואז תיעלם הסתירה הטראגית בתוכה מצויים בימים אלה רבים מבין אנשי השמאל החיים בישראל המתלבטים בין אהבת המולדת לבין הסתייגות מוחלטת מהמדיניות בה נוקטת הנהגתה.
  

נכתב בתאריך
18/12/2017הרשמה לניוזלטר שלנו