עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הקיבוצים אינם יודעים עדיין שהם רוצים קואופרציה
  
תגובה לעודד ליפשיץ - הקיבוצים לא רוצים קואופרציה, הזמן הירוק, 04 במאי 2017
תגובה לגדעון שפירא - כל הקיבוצים הם קואופרטיבים - הזמן הירוק, 11 במאי 2017
  
במסגרת עבודתי כרכזת תחום הקואופרציה בתנועה הקיבוצית, אני מייצגת את התנועה הקיבוצית בכנסים של ברית הקואופרציה הבינלאומית. זוהי תנועה עצומה, המונה מעל מיליארד חברים (1/7 מאוכלוסיית העולם) מ-110 מדינות שונות, מאגדת עצמה כלכלית אדירה והלך רוח של תנועה מתקנת עולם. תנועה המקדמת את צורת ההתארגנות הקואופרטיבית בעולם, חוקרת אותה, צוברת ידע, תובנות, חשיבה חדשנית וקשרים שיכולים לשרת אותנו.
  
אחד הנושאים שמעסיקים את חברי התנועה הזו, הוא היותה "ענק נעלם": מרכיב מרכזי בכלכלה העולמית שאינו מונפק בבורסה ואינו מופיע בתשקיפיה ולכן אינו מוזכר בעיתונות הכלכלית ואינו מוכר לרוב הציבור בעולם.
  
העולם כולו נמצא במשבר כלכלי - חברתי: קריסת הקפיטליזם, עליית הפערים הכלכליים ואי השוויון, הניכור, הניצול, החלוקה הלא צודקת של משאבים ועוד. משבר זה מביא רבים בעולם (ובאיחור מה גם בארץ) להבנה שהשיטה הקואופרטיבית מאפשרת לייצר "איים" הוגנים בתוך השיטה הקיימת, לאפשר לאנשים לעזור לעצמם. מספר הצעירים בתנועה הקואופרטיבית הבינלאומית הולך וגדל בקצב עצום, הם מזהים בה אופק, הזדמנות לעצמם.
  
התנועה הקיבוצית איננה עסוקה ברסנס קואופרטיבי נוסטלגי. לחלוטין לא. היא עוסקת בהובלה של חלופה לעתיד טוב יותר ונכון. חלופה המייצרת יחסים נכונים בין בני אדם, חלוקת הון צודקת, אופק לדור הצעיר בארץ בתחומי חיים שונים. חלופה השופכת אור חדש על הקיבוץ, השיתופי והמתחדש גם יחד. חלופה המאפשרת לייצר מגוון עצום של שותפויות תחת אותם ערכים ועקרונות התנהלות שכולם יוכלו לחיות יחד בשלום תחת מטרייתה של התנועה הקיבוצית.
  
זוהי חשיבה עתידית ולחלוטין לא אנכרוניסטית!
  
התנועה הקיבוצית אינה מנסה להפוך את הקיבוצים לקואופרטיבים. היא אינה צריכה לעשות זאת, הקיבוצים הם קואופרטיבים (אגודות שיתופיות) מיום הקמתם.
התנועה פועלת לבניית התודעה הקואופרטיבית של חברי הקיבוצים, בלעדיה קשה יהיה לשמר את צורת ההתארגנות החשובה אך השברירית הזאת לאורך זמן. תודעה זאת כוללת הבנה למה זה טוב והכרה של עקרונות הקואופרציה - שבעה תחומי פרקטיקה, המגדילים את סיכויי הקיום של צורת ההתארגנות הקואופרטיבית לאורך זמן. כל המרבה - הרי זה משובח.
  
עקרונות אלו כוללים:
  
חברות וולונטרית ופתוחה - קואופרציה נבנית מלמטה למעלה, כך גם קיבוץ. חייב להיות אלמנט של בחירה מתמדת בצורת החיים, הבנה של היתרונות שלה לגבי.
ניהול דמוקרטי על ידי החברים - ככל שהחברים חשים שיש להם השפעה משמעותית על ההחלטות המתקבלות בקיבוץ, בכל התחומים, יש יותר סיכוי שירגישו מחוברים, יהיו מעורבים וירצו בהמשך קיומו של השיתוף ביניהם - קרי הקיבוץ. המבנה הארגוני, דרך קבלת ההחלטות, מידת ואופן שיתוף הציבור במידע, קיומו של שיח בקיבוץ - קובעים בכל קיבוץ את מידת יכולתם ורצונם של החברים להיות שותפים בניהולו.
  
השתתפות כלכלית של החברים - קואופרטיב הוא מיזם כלכלי. אין קואופרטיב ללא מעורבות כלכלית של החבר. קיבוץ ללא נכסים משותפים והון משותף, לא יוכל להמשיך להיות כזה. ההבנה של נושא זה לעומק תשפיע על החלטות המתקבלות בנושא מימוש נכסים משותפים או יצירה של חדשים ובשורה של נושאים אחרים.
  
עצמאות ואוטונומיה - קיבוץ לא יקבל שום החלטה המסכנת את מידת העצמאות והאוטונומיה שלו. עיקרון זה אמור להילקח בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות. לו נלקח, יכול להיות שחלק מהצעדים שנעשו ע"י מספר קיבוצים בעבר, לא היו נעשים.
  
חינוך הכשרה ומידע - אולי העיקרון המוזנח ביותר בתנועה הקיבוצית. בעולם הקואופרטיבי עוסקים כל הזמן בהכשרה לחברות בארגון מסוג זה: הכשרת חברים חדשים - הבנת היתרונות והאתגרים שלו ועקרונות ההתנהלות בתוכו ומה מצופה מהם, חינוך הדור הצעיר - יחסים נכונים בין אנשים ויזמות קואופרטיבית ובעיקר - חינוך הנציגים הנבחרים והמנהלים לאתגר שבניהול ארגון מסוג זה, ששורת הרווח אינה מטרתו אלא רווחת חבריו, שצריך להתחרות בשוק החופשי תוך שמירה על ערכיו הייחודיים, שחבריו הם שותפים לגיטימיים מלאים למרות שלכאורה זה מאט את קצב קבלת ההחלטות. אף אחד לא נולד עם הידע הזה. עד היום לא חשבנו שצריך ללמד את זה, הגיע הזמן...
  
שיתוף פעולה בין קואופרטיבים - קואופרטיבים נוטים לשתף פעולה עם ארגונים הדומים להם, בערכיהם ובצורת התנהלותם. זה מחזק אותם ואת צורת ההתנהלות הייחודית שלהם. יש מקום ללמוד ולחשוב על שיתופי פעולה בינינו לבין דומים לנו, במרחב הקיבוצי, האזורי, הארצי והעולמי.
  
מחויבות לקהילה - קואופרטיבים פועלים לפיתוח בר קיימא של הקהילות בתוכן הם קיימים. גם הקיבוצים מבינים היום שיש מקום, לצד פיתוח מתמיד של הקיבוץ, לדאוג לפיתוח בר קיימא של האזור והחברה הישראלית כולה, יש לנו יכולות, הון אנושי, אחריות ורצון. תחום נכון לשיתוף פעולה בינינו שייתן משמעות לצורת החיים המאתגרת, לכוח של היחד...
  
ניתן לזהות שתי מגמות הפוכות בתנועה הקיבוצית - זו הישנה הממשיכה לעודד מימוש נכסים, שיוך ופירוק, וזו החדשה המעודדת הגדלת העשייה השיתופית במגוון מימוש רחב, אותה מובילה התנועה.
  
זה לא מספיק לדעת באופן פסיבי שאתה קואופרטיב. זוהי בחירה אקטיבית המחייבת עשייה.
  
מזמינים אתכם להצטרף למגמה זו!
  
מאיה שפיר, רכזת תחום הקואופרציה בתנועה הקיבוצית
054-9799115  נכתב בתאריך
21/5/2017הרשמה לניוזלטר שלנו