עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דף קשר להנהגות ולחברי הקיבוצים, נובמבר 2016
  
• אז מה קרה בחודשיים האחרונים...
o אנו עוסקים ביישום המבנה הארגוני החדש של המטה השיתופי, שהתקבל ואושר בישיבת מזכירות המטה השיתופי בתאריך 27.06.16.
o בתאריך 21.11.16 התקיימה ישיבה ראשונה של הנהלת המטה השיתופי, שנבחרה בכנס ההנהגות של הקיבוצים השיתופיים ברמת רחל בתאריך 13.09.16. בישיבה זו הוגדרו המטרות המשותפות של הנהלת המטה השיתופי. פירוט בהמשך...
o אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ביזמות הרגולטוריות השונות ביחס לקיבוצים, בוחנים את ההשלכות על הקיבוץ השיתופי .
o אנחנו שומרים על קשר עם הנהגות הקיבוצים ונענים לפניות, שאלות, בקשות מידע.
  
• ומה קורה בתנועה הקיבוצית:
מאבק מתיש מתנהל לאורך זמן על הצעת החוק במסגרת חוק ההסדרים לשינוי אופן מיסוי הקיבוץ, שכותרתו "שינויים במיסוי הקיבוץ המתחדש" אך טומן בחובו השלכות מרחיקות לכת על הקיבוץ השיתופי. זוהי רכבת הרים שסופה עדיין לא ברור...
הפניה לבג"צ על היתכנות חלופת הפיקדון הורדה לפי שעה בהמלצת שופטי הבג"צ. כך תוכל התנועה להעלותה שוב באווירה אחרת.
אנחנו עוקבים באופן צמוד לוודא שהטיפול התנועתי נכון גם לגבי הקיבוצים השיתופיים.
  
• פורום מזכירי הקיבוצים השיתופיים ברמת רחל 13.09.16:
ב-13.09.16 קיימנו פגישת פורום הנהגות קיבוצים שיתופיים.
את החלק הלימודי הקדשנו לנושאים שבכותרות: נושאי המיסוי, חלופות השיוך וכו' ברלוונטיות לקיבוצים השיתופיים.
בחלק של הפורום כמקבל החלטות - בחרנו את הנהלת המטה השיתופי (צחי רם מזכיר רביבים, יניב הגי מזכיר בארי, מיכל צורן מזכירת סאסא, אסף בית אריה מזכיר קבוצת יבנה, אורי אופיר מזכיר משמר העמק והצוות הפעיל) ובחרנו את יהודה סלומון כרכז המטה השיתופי.
פורום המזכירים הבא יתקיים ב-19.12.16 בבית אורי שבקיבוץ גן שמואל ובו נארח את מר מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות לשיחה ושאלות. 35 מזכירים אשרו השתתפותם...
  
• הנהלת המטה השיתופי פגישה ב-21.11.16:
בשיחה ארוכה שהתקיימה בישיבתה הראשונה של הנהלת המטה השיתופי החדשה, נרשמו הנושאים שחברי ההנהלה רוצים לקדם:
o מיתוג הפעילות החברתית בקיבוצים
o לימוד וקידום נושאי תכנון ורגולציה
o יצירת פלטפורמה/ות לשיתוף בידע
o תכנון אסטרטגי חברתי
o סוגיות מרכזיות בתוך גבולות המגרש השיתופי
  
• חוזרים לבקר בקיבוצים...
אחד הדברים המאפשרים לצוות המטה השיתופי לתת תשובה רלבנטית לקיבוצים השיתופיים בדילמות הייחודיות שלהם, הוא ההיכרות עם מציאות החיים בקיבוצים רבים.
לאחר הפוגה חזרנו לבקר בקיבוצים. בנובמבר היינו בסאסא, לביא, גלעד ובארי. בדצמבר קבענו לבקר ביזרעאל, גבע ויראון. קיבוץ המעוניין לזרז את הביקור מוזמן להתקשר אלינו.
  
• פעיל נוסף למטה השיתופי
בימים אלו נפתח המכרז לפעיל נוסף למטה השיתופי. בקרוב נדע וניידע מיהו השותף החדש לעשייה...
  
• קורס מזכירים ומנהלי קהילה:
ב-17.11.16 נפתח עוד מחזור של קורס מזכירים ומנהלי קהילה בניהול משותף של התנועה והמטה השיתופי. ניתן עדיין להצטרף...
  
• כלים שמציע המטה השיתופי לחיזוק הקיבוץ:
o מיפוי המוטיבציה וגורמי המחוברות של החברים – קיבוץ אחד קפץ למים ומרוצה מהתוצאות... מוזמנים להתקשר ולברר...
o סדנה ליצירת קבוצת חברים מובילי שיח בקיבוץ שתוכל לסייע להנהגת הקיבוץ לייצר מפגשי שיח.
o סמינר צעירים - קבוצת שיח של צעירי הקיבוץ שמטרתה - היא לחשוף את הצעירים לתהליכים המשפיעים על חייהם ולסייע להם לעצב את זהותם ואת השקפת עולמם באמצעות שיחה ולימוד.
o סדנת מיקוד מטרות להנהגות קיבוצים - סדנה למיקוד והובלה למזכירויות קיבוצים, הנהגות וממלאי תפקידים לקביעת יעדים משותפים ללוקחים חלק בהובלת הקיבוץ ולבניית כלים מקומיים שיאפשרו את המשך קיומו של הקיבוץ.
קיבוצים המעוניינים באחד מכלים אלו או יותר - מוזמנים לפנות אלינו.
  
יהודה סלומון 054-5637727 y.tzuba1@tkz.co.il

מאיה שפיר  054-9799115 maya@tkz.co.il
  

נכתב בתאריך
6/12/2016הרשמה לניוזלטר שלנו