עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

אז לאן הולכים מכאן?
  
לאן נרצה להגיע "כשנהיה גדולים". האם נשמור על מרכיבים חיוניים של הייחוד הקיבוצי או ש"נזרום" לעבר הישוב הקהילתי

   
התנועה הקיבוצית נמצאת בנקודות צומת בהן עליה לקבל החלטות משמרות או משנות מגמות והן:
  
א. אופי העתיד הרצוי לחברה הקיבוצית.
השאלה העולה: האם להמשיך בתהליכי ההפרטה במגמה להגיע בסופו של תהליך לישוב קהילתי רגיל, או לחילופין לשמור על מרכיבים חיוניים של האופי הקיבוצי הקלאסי הכולל בתוכו דאגה לפערים מינימליים במשכורת בין חברי הקיבוץ, חיזוק תחושת הסולידריות בין חברי הקיבוץ ושמירה על קיום מרבי של רכוש ציבורי באחריות הכלל הקיבוצי. אני תומך באפשרות השנייה.
  
ב. מדיניות השקעת משאבים משותפים בהקמת מפעלים חדשים
השאלה העולה: מה הוא סדר העדיפויות הרצוי. הקמת מפעלים חדשים שיניבו הכנסות עתידיות מהן ייהנו בעיקר חברי הקיבוץ הצעירים או הנקלטים החדשים, או לחילופין, לאפשר לחברים הוותיקים, הפנסיונרים, פנסיה גבוהה יותר כדי לאפשר להם לקיים רמת חיים הוגנת במהלך שנות זקנתם בקיבוץ. עמדתי בשאלה זאת תלויה במצבו הכלכלי של הקיבוץ. קיבוץ שיכול להפריש מהכנסותיו משאבים להקמת מפעלים חדשים רצוי שיעשה זאת. אבל קיבוצים הסובלים מקשיים כלכליים חיוני שיפנו את משאביהם הדלים בעדיפות ראשונה להגדלת גובה הפנסיה של החברים הוותיקים.
   
ג. המשך קיומם של מפעלי תרבות משותפים.
השאלה העולה: האם להמשיך ולקיים את מפעלי התרבות הנתמכים על ידי התנועה כמו: צוותא, מקהלות, להקת ריקוד, תמיכה ביצירות ספרותיות ועוד.
  
הסיבות להקמת וקיום מפעלי תרבות משותפים היו:
1. סיוע בקיום כלים באמצעותם ניתן להשפיע על דמות החברה הישראלית.
2. העשרה תרבותית של חברי הקיבוצים באמצעות מפגש עם יוצרים קיבוציים ואחרים, במסגרת הפעילות התרבותית הקיבוצית הפנימית.
3. יצירת זירות פעילות אמנותית באמצעותם ניתן לחברי קיבוץ המוכשרים בתחומי אמנות אלה, לבטא את כחישוריהם ולממש את עצמם בתחומים האהובים עליהם.
  
לדעתי, אם נשאר בנו זיק של רצון לשמור על ייחודנו הערכי, עלינו להמשיך ולקיים את הפעילויות האמנותיות כדי לאפשר לעצמנו להשתתף בעיצוב דמותה של החברה הישראלית וכדי לאפשר קיום של זירה תרבותית לחברי קיבוץ המעוניינים והמוכשרים בתחום. ומעל הכול מתן הזדמנות להעשרה תרבותית נוספת לחברי הקיבוץ באמצעות מפגש עם סוגי אמנות ואומנים בתחומים שונים ומגוונים.
  
והשאלות כולן מתכנסות אל השאלה הראשונה. לאן אנחנו רוצים להגיע "כשנהיה גדולים". האם נרצה לשמור על מרכיבים חיוניים של הייחוד הקיבוצי או שנזרום בדרך המלך אל הישוב הקהילתי.
  
נכתב בתאריך
4/12/2016הרשמה לניוזלטר שלנו