עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

עמדה ואינטרס אישי
  
לרוב האינטרס האישי גובר על האינטרס הקבוצתי. ולכן, יש מעט חסידי אומות העולם ומעט חיילים שהקריבו חייהם להצלת חבריהם

  
האם נקיטת עמדה בנושאים ציבוריים היא תלוית אינטרס אישי בלבד? האם כאשר אדם קובע את עמדתו בנושאים שעל סדר היום, הוא אמור לשקול קודם כול את האינטרס הפרטי שלו בכול הקשור לרווח האישי שלו מהחלטה כזאת או אחרת. כלומר "מה ייצא לי מזה?"
  
לעיתים מתעורר ניגוד מובהק בין האינטרס הפרטי של האדם לבין האינטרס הציבורי כפי שהוא בא לידי ביטוי בהשקפתו של האדם המעורב בקבלת ההחלטות. לדוגמה, האם למרוד נגד משטר מדכא כאשר ברור כמעט לחלוטין שגורלו של המתמרד הוא מוות כמעט ודאי; או, האם להסתיר יהודים הנרדפים על ידי רודפיהם בידיעה ברורה שאם ייתפס המסתיר דינו ודין משפחתו הוצאה להורג.
  
או האם להצטרף למחתרת הלוחמת נגד כובש זר בידיעה שאם וכאשר ייתפס המצטרף, גורלו הוא הוצאה להורג או לחילופין גירוש מהארץ לשנים ארוכות. או האם לפעול לשחרורו של אסיר היושב שנים ארוכות בכלא האויב תוך הערכה ואולי אפילו ידיעה שהמחיר עבור השחרור של האסיר שלנו הוא שחרור של אסירים השייכים לאויב, שחרור שיכול לסכן את חייהם של אזרחי המדינה אליה אתה שייך ולפגוע פגיעה רגשית אנושה בקורבנותיהם של אסירי האויב ששוחררו בעסקה בין מדינתך לבין ארגון טרור כדוגמת החמאס.
  
אמת ידועה היא שאדם קרוב אצל עצמו. שמירה על חייו האישיים וחיי משפחתו קודמים אצלו בדרך כלל לחייו של מישהו שאינו נמנה על קרוביו האישיים. חרף עובדה זאת, אנו מעריצים את חסידי אומות העולם שסיכנו את חייהם וחיי משפחותיהם כדי להציל יהודים שאת רובם לא הכירו מעולם; אנחנו נותנים כבוד רב לחייל שהיה מוכן לקפוץ על רימון ובכך לשלם בחייו, כדי להציל חיי חיילים נוספים. אלה מעשים שרובנו הגדול לא יכול היה לעשות – לא מה שעשו אומות העולם; לא מה שעה מי שקפץ על רימון כדי להציל את חברינו ליחידה.
  
מכול הנכתב בשורות אלה ברור שכאשר אדם מקבל החלטה משחקים אצלו בערבוביה האינטרס האישי והאינטרס הקבוצתי. לעיתים גובר בשיקולים שלו האינטרס האחד ולעיתים האחר. אדם שלא התנסה במציאות בה נאלץ האחר לקבל את החלטותיו, יתקשה לשפוט את האחר שהתנסה וקיבל את החלטותיו בהקשר להתנסותו הייחודית. ברוב מכריע של המקרים האינטרס האישי גובר על האינטרס הקבוצתי. ולכן, מעטים היו חסידי אומות העולם ומעטים הם אלו שהקריבו את חייהם למען הצלת חבריהם.
  
מסופר על יוסף טרומפלדור שאמר לפני מותו את הפסוק ההרואי "טוב למות בעד ארצנו" אבל השמועה אומרת שרגע לפני שנפח את נשמתו מלמל את הקללה הרוסית "יבוט פיימאט". הנה לנו הדוגמא של המפגש בין ההרואי הלאומי אל מול העצב על אובדן החיים הנובע מקיום המאבק על חירות העם היהודי. נקיטת עמדה בנושא מסוים ראוי שתהיה מבוססת על אדנים אובייקטיבים ככול האפשר. כלומר, מה שראוי שייעשה מבחינה מוסרית, אנושית ולתועלת מרב האנשים החיים במסגרת החברתית אליה משתייך מקבל ההחלטות. מוסכם עליי שכול אדם החי בחברה הוא סובייקטיבי, קרוב אצל עצמו ובני משפחתו, ובחירתו מושפעת באופן מובהק מעובדה זאת.
  
רובנו ככולנו מעריכים מאוד את אלה הנוהגים על פי כללים אוניברסליים אלה. אבל לצערי מעטים בלבד מסוגלים לנהוג על פיהם.
  
בדרך כלל אנשים מושפעים מדעות המושמעות בסביבתם הקרובה. ולכן חיוני לגלות אומץ לב אזרחי ולהשמיע אותן בגלוי במטרה לשכנע ואולי גם להשתכנע. כלל זה נכון לגבי כול אדם כולל מי שאינו מכהן בעמדות מפתח ניהוליות.
  
לעיתים זאת משימה קשה, מורכבת, אבל חיונית לבעל העמדה ולסביבתו החברתית כאחד.
  
נכתב בתאריך
28/11/2016הרשמה לניוזלטר שלנו