עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

הגנת כבוד הרצל והציונות
  
יש להגן על חזון הרצל על כל מרכיביו, כדי ליצור נוגדנים לתהליכים משיחיים וקיצוניות הרסנית

  
במדינת ישראל מתחוללים תהליכים בעייתיים של התעצמות אידיאולוגיות קיצוניות’ אידיאולוגיות יהודיות מוקצנות השוללות ומכפישות את הרצל והציונות.
רבנים קיצוניים וחסידיהם הפונדמנטליסטיים עוסקים באינטנסיביות בביזוי הרצל והציונות , בשל התנגדות מהותית שלהם לקיום האתוס הציוני הדמוקרטי והחילוני. רצונם הוא לשחקו ולנתצו.
  
במקום מדינת לאום ישראלית ודמוקרטית הם רוצים מדינת הלכה תיאוקרטית, מדינה שתהפוך למלכות בית דוד המשיחית והקדושה - "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". במרכזה יעמוד בית מקדש יהודי בהר הבית שבירושלים.
  
ישי שריד בספרו "השלישי" שיצא לאור ב-2015, מתאר את תרחיש המשיחיות המדומיין, שעשוי להפוך למציאות מסויטת, ואת הסוף המר וההיפותטי של התרחשות כזאת.
  
קיימת התנגדות לחזונם של הרצל והציונות בדבר מדינת ישראל "יהודית ודמוקרטית" אשר תשתלב במשפחת העמים. מקור ההתנגדות הוא תפיסות משיחיות פונדמנטליסטיות, הגורסות: "עם לבדד ישכון", "עם בחירה", "מצדה" ו"מלחמת אחרית הימים". (מקבילה של "מלחמת גוג ומגוג" הנוצרית). מדובר בחזיונות הרס אפוקליפטיים.
  
כל האמור לעיל משתלב במיתוסים ובחזיונות אפוקליפטיים דומים בברית החדשה. אלה מתדלקים את אמונות הזרם האוונגליסטי המשיחי בנצרות. גם משיחיים נוצריים אלה, כמו אלו היהודים - גורסים "קירוב-הקץ" - הקרוי גם "אחרית-הימים". זה אמור לקרות במלחמת "גוג ומגוג" ולשיטת האוונגליסטים, להביא ל"שיבתו של ישו".
  
לפי אמונתם, זה מותנה בהקמת בית מקדש שלישי יהודי בהר הבית שבירושלים, כמה שאמור ליצור את הדינמיקה והנַפָּץ שיביאו לסיטואציות "גוג ומגוג". ההקצנות המשיחיות היהודית והאוונגלית שזורות זו בזו. אלה מזינות ומעצימות אחת את השנייה. זה יוצר תשתית לפיצוץ הרה-גורל, שמהיפותזה מדומיינת יכול להפוך למציאות קטסטרופלית.
  
ההקצנה היהודית בישראל מובלת על ידי רבנים והוגי-דעות תיאולוגיים-משיחיים קיצוניים, המשפיעים באופן שלילי ומצטבר על צאן מרעיתם, באמצעות דרשות קיצוניות באופן בלתי אמצעי ובאמצעות הסייבר. התכנים פוגעים בכבוד הרצל והציונות תוך העלבתם ויצירת תודעה כוזבת נגדם, כל זאת כדי לפאר ולעשות נפשות לתורות משיחיות שהן אנטי-תיזה לציונות.
  
מתוך הקצנות מכשירות לבבות אלה, צמחו בין היתר המחתרת היהודית בראשית שנות השמונים של המאה שעברה, הרוצח ברוך גולדשטיין ורוצחו של רבין שפעלו ב-1994, ותופעות הפולסא-דה נורא.
  
יש להבהיר ולהדגיש את לקחי ההיסטוריה האוניברסלית: תהליכי הקצנה מהפכניים, מקודמים באופן מעשי על ידי פוליטיקאים קצרי ראות. התהליכים המקצינים בסחרחרת אקסטטית בלתי נשלטת יוצרים סיטואציות קיצוניות. בדרך כלל השוטים הנלהבים של התהליכים היוצאים משליטה, הופכים בשיא המהפכה ל"שמן על גלגלי המהפכה" (דוגמה - המהפכה הצרפתית, שפגעה במחולליה).
  
יש ללמוד מלקחי ההיסטוריה של רפובליקת ויימר בגרמניה, בין שתי מלחמות העולם. הכשל הגדול של רפובליקה "נאורה" זו היה אי הגנת הדמוקרטיה על ידי פעולות מנע מקדימות. זה התבטא במתן זכויות פוליטיות בשם חופש הביטוי והדמוקרטיה לנאצים שהחריבוה, בלי לבלום אותם בזמן על ידי פעולות מנע נדרשות, בבחינת "עוז לתמורה בטרם פורענות". המצב המהפכני הרדיקלי הפך לבלתי הפיך, ואת הקטסטרופה האפוקליפטית לא ניתן היה לעצור.
  
כל המעוניין לקבל מושג על עוצמת והיקף הכפשת הרצל והציונות יכול להקיש בגוגל את הערך: "רבנים מנאצי הרצל והציונות" או ערכים דומים. זה ימחיש לגולשים את בעייתיות התכנים בנושא.
  
צו השעה: פעולות מנע מקדימות
1. דרך הטיפול המונע היא: הכללת שמירת כבוד הערכים "הרצל והציונות" בחוק הדגל, הסמל וההמנון על ידי תיקונו. לפי החוק האמור תחשבנה פגיעות בכבודם של אלה לעבירות פליליות. החוק קובע עונש מרתיע הן במאסר עד שלוש שנים והן בקנס עד 58,000 ₪ על כל פעולה פוגענית ומבזה נגד ערכים אלה.
2. תיקון החוק והוספת הערכים המהותיים "הרצל והציונות" אליו - הוא רק ראשית התמודדות אוכפת על ידי המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט.
3. ביהודה ושומרון ייאכף החוק לפי האילוצים והעקרונות המשפטיים גם על ידי צה"ל, עקב היות השטח מוחזק וכבוש לפי הדין הבינלאומי.
4. צה"ל יהיה חייב לאכוף את החוק על המשרתים בו, תוך שימוש במערכות המשפט והמשמעת העומדות לרשותו.
5. צה"ל אמור לרסן שימוש בתכנים בעייתיים על ידי הרבנות הצבאית - בכל הנוגע לערכים: "הרצל" ו"הציונות".
6. צה"ל אמור לעודד את חיל החינוך בכל הנוגע להעצמה חיובית של מורשת ותודעת הרצל והציונות בקרב חייליו, כדי ליצור נוגדנים תודעתיים למשיחיות מסוכנת. הרמטכ"ל מנסה ככל יכולתו ללכת בכיוון זה.
7. גם במערכת החינוך הישראלית על כל רשתותיה ורבדיה יש לשים דגש על הנחלת ערכי הליבה - חזון הרצל, ציונות, דמוקרטיה, ממלכתיות, מודרנה, במטרה ליצור נוגדנים לתהליכים משיחיים וקיצוניות הרסנית.
  
נכתב בתאריך
27/11/2016הרשמה לניוזלטר שלנו