עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מניעים לנקיטת עמדה
  
חשוב שמניעי נקיטת העמדה יהיו הצדק והמוסר הגלומים בהצעה שעל סדר היום. האם זה אכן כך אצל רבים מחברי הקיבוץ? שאלה טובה

  
הקיבוץ בו אני חי הוא קיבוץ דמוקרטי. אחת לכמה שבועות מוצב הקלפי בחדר האוכל וחברי הקיבוץ נקראים להצביע על נושאים שנדונו בשיחת הקיבוץ. לעיתים מדובר בנושאים בעלי משמעות גדולה בעוד שלעיתים חשיבותם לציבור קטנה יותר. ניסיתי להבין מהם המניעים העיקריים של חברי הקיבוץ כאשר הם באים לתמוך או להתנגד לעמדות שהן לעיתים קרובות בעלות משמעות גדולה לרבים מהם. האם אנחנו מצביעים כאילו בהיסח הדעת או מתוך לימוד מעמיק של הנושאים בהם אנחנו מתבקשים לנקוט עמדות. התשובה לשאלה זאת היא מגוונת, תלוית חבר ונושא. למרות הנחה זאת ניתן לדעתי לסמן את המניעים העיקריים לנקיטת עמדה בנושאים העומדים להכרעת הציבור.
  
1. תמיכה פונקציונלית וערכית. החבר חושב שהעמדה בה הוא תומך היא צודקת יותר, מועילה יותר לקיבוץ ומבוססת על אדני מוסר מוצקים.
2. אינטרס אישי וקבוצתי. על פי הערכתו של החבר העמדה בה הוא תומך טומנת בחובה יתרונות כלכליים ואישיים לו ולחבריו הקרובים.
3. נקמה סמויה או גלויה. החבר בוחר לנקוט עמדה שלפי הערכתו תפגע באדם או קבוצה שהוא רוצה לפגוע בהם. ההצבעה החשאית מקילה על נקיטת עמדה המבוססת על מניע זה.
4. היחס לממסד המקומי. תוכן ההצבעה נקבע במידה רבה על פי היחס לממסד המקומי. יש חברים שמצביעים בדרך כלל בעד הצעות שבהן תומך הממסד המקומי. ויש אחרים שמצביעים באופן גורף נגד הצעות בהן תומך הממסד המקומי. הנושא עליו מצביעים בקלפי הוא זניח לעומת השאלה האם הממסד המקומי תומך או מתנגד לה.
5. תמיכת החברים הקרובים. רבים נוטים להצביע בעד עמדות בהן תומכים חבריהם האישיים או חברים אותם הם מעריכים באופן אישי. בולטת התופעה של נקיטת עמדה בהתאם לעמדה הננקטת על ידי בני זוגם וזאת כדי להימנע מקונפליקט פנים משפחתי.
6. היסחפות ספונטנית. החבר שלא מצליח לגבש לעצמו דעה עצמית נסחף ומתערבל בתוך גל עליו רוכבים חברים בעלי עוצמה אישית וכריזמה סוחפת. הוא רוצה להרגיש שייך למחנה שחברים בעלי תכונות אלה מוליכים אחריהם.
7. הולכים עם הקדמה. חיוני לרבים מבין החברים לחוש שעמדותיהם תומכות במה שנתפס על ידיהם כעמדות מתקדמות. לעיתים יכול החבר לחוש סימפטיה לעמדות מסוימות שאינן נתפסות כמתקדמות ולמרות עובדה זאת יצביע בעד העמדות הנחשבות למתקדמות המנוגדות לעמדות אלה.
8. בהיסח הדעת. החבר מצביע בלי להשקיע מחשבה או ללמוד לעומק את הנושא העומד להצבעה. ההצבעה שלו היא הצבעת סתם. יכול להיות כך ויכול להיות גם אחרת העיקר שהוא מימש את זכותו לנקוט עמדה.
  
כמה הערות לסיום:

א. מניעים שונים לנקיטת עמדה משמשים בערבוביה אצל אנשים שונים. לעיתים מניע אחד הוא דומיננטי עד בלעדי ולעיתים כמה מניעים, חלקם אולי אפילו בלתי מודעים לעצמו קובעים את עמדותיו בנושא העומד להכרעה.
ב. לדעתי קיימת חשיבות עליונה שמניעי נקיטת העמדה יהיו הצדק והמוסר הגלומים בהצעה עליה נקרא הציבור להצביע. האם המניע הזה הוא דומיננטי מספיק בסולם החשיבות של רבים מחברי הקיבוץ? שאלה טובה.
ג. לעיתים קרובות מדי ההצעות העומדות להצבעה מנוסחות בשפת עורכי הדין שרבים מחברי הקיבוץ לא מצליחים לרדת לתכנים החבויים בין השורות המלומדות המנוסחות "בשפה זרה" שאינה מוכרת להם..
ד. מכאן שחיונית הסברה והבהרה בשפת בני אדם בכול הקשור לנושאים העומדים להכרעה, כולל ניסוח ברור של האלטרנטיבות.
ה. בקיבוץ המוגדר כמתחדש רבים מבעלי התפקידים המרכזיים הם אנשים חיצוניים למערכת הקיבוצית. גם חברי הקיבוץ הממלאים תפקידים חיוניים במערכת הקיבוצית מתוגמלים כספית על מילוי תפקידם. במציאות זאת קיים חשש ממשי שממלאי התפקידים ינסו לדלג על התהליך הדמוקרטי כדי "לקצר טווחים" בביצוע מהלכים הנראים להם חיוניים למערכת. חיוני להיות ער למגמה אפשרית זאת ולשמור על תהליכי קבלת החלטות באופן דמוקרטי.
ו. וינסטון צרציל שהיה ראש ממשלת בריטניה, טען שהמשטר הדמוקרטי הוא משטר גרוע אבל הכי טוב שהוא מכיר. אני מסכים אתו לחלוטין. למרות הקשיים הגלומים באופיו של המשטר הדמוקרטי, הקיבוץ אמור להתנהל בצורה דמוקרטית ושקופה ככול האפשר. מכאן שעלינו לבצע את הנהלים הדמוקרטיים בצורה הטובה ביותר האפשרית.
  
נכתב בתאריך
9/11/2016הרשמה לניוזלטר שלנו