עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

"הקיבוץ מת יחי הקיבוץ"

מתוך ההקדמה למהדורה השנייה:

"השנה היא 2015. מאז שיצאה המהדורה הראשונה של ספר זה לאור, עברו תשע-עשרה שנים. שנים רבות-תמורה. היום, כמעט כל הישויות שכונו אז בשם "קיבוץ" - שומרות אומנם על הקידומת "קיבוץ" בשמן (כשם שהעיר כפר-סבא שומרת על הקידומת "כפר" בשמה), אבל המשמעות הצפונה בקידומת "קיבוץ" - הולכת ומתפוררת, מתמוססת ונמוגה.
  
.....התשתית ההגותית של הספר, המודלים התיאורטיים שעליהם הוא מבוסס - ניצבים לדידי איתנים על עומדם כמקודם. זאת, מכיוון שכל התמורות שהסעירו בשנים אלה את הזירה הקרויה "קיבוצים" - כולן עולות בקנה אחד עם אותן התיאוריות, כולן נצפו מראש על ידן, מוסברות על ידן ומאששות אותן.
  
.....מאחר שאזלה המהדורה הראשונה של הספר, נרתמה הוצאת הספרים "דרור-לנפש", כדרכה הברוכה, להוציא מהדורה חדשה. בפגישת-הכנה שלפני ההוצאה, עמדו נציגי "דרור-לנפש" על כך שלא לשנות מאומה מן התוכן, האופי והלשון של המהדורה הראשונה. זוהי אפוא דמותו של הספר המונח לפניכם כעת (פרט למספר רשימות-שוליים שנכתבו לאחר הוצאת המהדורה הראשונה). ..."
  
נכתב בתאריך
12/1/2016הרשמה לניוזלטר שלנו