עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

רוח רעה באה

רוחות הקנאות המנשבות, בינתיים בחלקים קטנים ושוליים של העם, עשויות לחולל אסון לאומי, אם וכאשר הן תסחופנה עוד חלקים בעם

  
"מים אחרונים"
מים אחרונים הוא ביטוי שלמדתי מידידי יעקב גדיש ז"ל. הכוונה למצוות נטילת הידיים לאחר הארוחה. לדבריו של יעקב מתחילים בוויתור על המצווה הפחות חשובה ומסיימים בוויתור על המצוות כולן. הדברים נאמרו כמשל על נטישת עקרונות הקיבוץ, על קיום החוק ועל כל התהליכים שעשויים לכרסם במהות ובטעם חיינו כבני אנוש, כיהודים, כציונים וכאזרחי מדינת ישראל. האם אפשר להכחיש את הרצף שתחילתו בהתנחלויות בניגוד להחלטות ולמדיניות הממשלה, דרך ההתכנסויות וההפגנות תחת הסיסמא: "עוצו עצה ותופר", עובר דרך נאום הבחירות של נתניהו תחת תמונתו של יצחק רבין לבוש במדי קצין נאצי, המשך בהוצאת "דין רודף" לרבין ועד הרצח הנתעב. האם כל זה אינו מוביל גם אל הרצח בדומא ואל "ריקוד הסכינים השלופות" על דמו של תינוק? "אינתיפאדת הסכינים" שאנו חווים בחודשים האחרונים מחייבת תגובה חריפה ונחרצת בכל אירוע. על כוחותינו לחפש כל דרך כדי להשיב את הביטחון לאזרחי המדינה, יהודים ושאינם יהודים. הביטחון לא יחוזק על ידי מעשי הקנאים הקיצוניים. התנהלות הקיצוניים שלנו, דוגמאת "המחתרת היהודית", אנשי "תג מחיר" ומציתי המשפחה מדומא, נוגדת את המוסר היהודי והכלל אנושי והיא מלבה את האש ומזיקה לאינטרס הלאומי והביטחוני של כולנו.
  
הסכנה מבית
  
לפעמים נדמה שאנו בנים לעם עתיק עם זיכרון קצר. עם למוד אסונות לאורך כל ההיסטוריה המשותפת שלנו. אסונות שברבים מהם היו מעורבות קבוצות קנאיות שהונעו על ידי אידיאולוגיה קיצונית. הציונות המודרנית, של הרצל, בן-גוריון, טבנקין, יערי וגם ז'בוטינסקי (מעבר ל"הדר הביתרי") התאפיינה בהיותה ציונות מעשית, ציונות מדינית. כך גם מנהיגי הציונות הדתית כמו הרבנים סולובייצ'יק, ריינס ולהבדיל הרב קוק, השתלבו במהלך של הציונות המעשית. זאת ציונות שידעה לשלב נחישות התיישבותית וביטחונית, מתינות מדינית, יחד עם שאר-רוח וגעגועים יהודיים. ציונות שהייתה חפה מכל גילוי של קנאות חשוכה.
  
מי שמתבונן בתהליכים העוברים היום על עם ישראל בארץ ישראל, אינו יכול שלא להיות מודאג ממה שקורה לנו מבית. כאיש צבא שנלחם במלחמות ישראל וכאזרח אחראי איני יכול לזלזל באיומים החיצוניים. אך בהפוך על הפוך, על אמירתו המפורסמת של בן גוריון: "לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים", אפשר ונכון לומר היום: "את מה שלא יצליחו לעשות הגויים, עלולים לעשות היהודים". רוחות הקנאות המנשבות, בינתיים בחלקים קטנים ושוליים של העם, עשויות לחולל אסון לאומי, אם וכאשר הן תסחפנה חלקים נוספים בעם. הקנאות עלולה להביא להוקעתנו ולהקאתנו ממשפחת העמים הדמוקרטיים, והדמוקרטיה שלנו תהיה קורבנה הראשון. בנוסף לכל אלה, תמאיס הקנאות את החיים בארץ על רבים וטובים מבינינו. כדי שכל הרעות הללו לא יתרחשו יש לצאת למאבק נחוש כנגד אותה הקנאות על גילוייה השונים. על השמאל האחראי להוביל את המאבק, אך עלינו לשתף בו גם את המרכז והימין המתון. גם בעניין זה מותר ונכון ללמוד מבן גוריון, שידע להנהיג את העם ולהקים את המדינה בשיתוף פעולה בין תנועת העבודה, הליברלים והדתיים.
  
הפיצול במחנה הדתי
  
טוב ונכון עשה נפתלי בנט, מנהיג "הבית היהודי", כאשר הסתייג במילים ברורות וחריפות מ"ריקוד הסכינים" על דמו של התינוק שנרצח. שגיאה גדולה שגה נתניהו כאשר גינה את התופעה במילים רפות והקדיש את עיקר דבריו להגנה על הציונות הדתית. הציונות הדתית אינה מקשה אחת ורוב בניינה ומניינה אינם זקוקים להגנה. מי שהם הציונות הדתית, יוצאי "המזרחי", הקיבוץ הדתי, רובו של הציבור הספרדי ורבים אחרים, תלמידיהם של סולובייצ'יק, ריינס והרב קוק היו והנם שותפים נאמנים וחשובים להגשמת הציונות. החוגים הללו התאפיינו במחויבות ערכית גבוהה, יהודית וכלל אנושית, בשותפות עמוקה עם הציונות החילונית ובמתינות מדינית. כך עד למלחמת ששת הימים.
  
צמיחת "גוש אמונים", לאחר ששת הימים, מקרב מי שראו את עצמם תלמידיו של הרב קוק, הביאה לפיצול במחנה הציונות הדתית. שם החלה צמיחתו של ענף חדש מתוך הציונות הדתית. ענף שלא על פי כוונת מחולליו הביא לאחר זמן גם להתארגנויות הקיצוניות של "נוער הגבעות", "המחתרת היהודית" ו"תג מחיר". התארגנויות ששאבו תעצומות מרבנים, מטיפים ומסיתים, מחברי "תורת המלך", חורצי "דין רודף" ומי שנתנו ונותנים התר הלכתי לרצח. מול הגל העכור שמרו דוברי המחנה האחר, רובו של הציבור, על דיבור מאופק ולעיתים מגומגם, כפי שעשה זאת לאחרונה ראש ממשלתנו. במקום הזה חובה לומר באופן ברור ונחרץ כי מי שפרשו מדרך המלך של הציונות הדתית ומי שאחראים לתופעות הבריונות הקנאית, אינם ראויים להיכלל בקהלנו. חשוב לכולנו, דתיים וחילוניים, להוציאם מקהלנו ולהוקיע את דרכם, הפוגעת ומסכנת את המפעל הציוני כולנו.
  
נכתב בתאריך
6/1/2016הרשמה לניוזלטר שלנו