עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קצרים על הקיבוץ (24) - אסיפת הקיבוץ - האם ניתן ואיך נכון לחדש פניה?
  
עם התקדמות הטכנולוגיה האודיו-ויזואלית, הגיבו קיבוצים רבים לבעיית דלדול החברים באסיפה בהכנסת פתרונות טכנולוגיים למתן אפשרות לצפייה במהלך האסיפה מהבית ולהצבעה שלא באסיפה.
  
התוצאה במקרים רבים הייתה - צמצום רב עוד יותר של משתתפי האסיפה עד לחיסולה הכמעט מוחלט: כי למה לטרוח ולצאת מהבית אם לגיטימי להישאר בו ועדיין להשתתף בהצבעה?
  
איתרע מזלי והייתי מזכירת יטבתה בתקופה בה התקיימה ההתלבטות אם להכניס את החידושים הטכנולוגיים, שכבר היו נפוצים בקיבוצים רבים, גם לחצרנו: האם לאפשר הצבעה מהבית, אילו הצבעות להעביר לקלפי והאם בכלל להקים מועצה ו"לפטור" את החברים מעולו של חלק ניכר מתהליך קבלת ההחלטות?
  
תחושת הבטן שלנו, כמזכירים, הייתה שהדיבור הישיר בין החברים באותו תהליך מייגע של קבלת החלטות חשוב מאין כמוהו, חשוב לאין ערוך מייעול התהליך. שיש לשמור על מבנה שטוח של קבלת החלטות (דמוקרטיה השתתפותית ישירה) ולחזק את האסיפה בכל מחיר. כך הרגשנו ובהתאם לכך פעלנו.
מספר ההחלטות המתקבלות ביטבתה בקלפי עד היום - קטן ביותר (בעיקר בחירת ממלאי תפקידים מרכזיים). חברים הרוצים לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות - מתכבדים ובאים לאסיפה.
האסיפות מתקיימות בשבת בצהריים במועדון לחבר כל כ-3 שבועות. מספר החברים המשתתפים בהן נע בין 80-120 ובאסיפות לקבלה לחברות או בנושאים מרכזיים אחרים - אף יותר מכך.
לכל נושא מורכב יש פגישה/ות מוקדמת/ות שאינן לצורך קבלת החלטה אלא לצורך שמיעת עמדות שונות, לימוד והבנת המורכבות של הנושא. חלקן במליאה, חלקן במעגלי שיח אינטימיים יותר.
המזכירות מחויבת בהבאת נושאים בשלים, ברורים, בהנגשת מידע ורקע מלאים ככל הניתן, ברורים וקריאים המאפשרים קבלת החלטה מושכלת, או בקיום פגישות טרום אסיפה להסבר ויצירת עולם מושגים משותף.
היא מחויבת בהובלת תהליך שקוף והוגן שיקטין את פוטנציאל הערעורים, אלו המתישים את האסיפה ומקשים על כושר המשיכה שלה. ישנן גם מספר החלטות המגבילות את חופש הערעור ושומרות על תהליך קבלת החלטות שפוי.
  
השיח הבלתי אמצעי בין החברים / השותפים, סיזיפי ומעייף ככל שיהיה, אין לו תחליף טכנולוגי והרצון לייעל אותו - עלול להרדים אותו.
ההצבעה בקלפי נכונה דמוקרטית, אך הופכת את ציבור החברים להמון עלום. איננו יודעים מה הצביע כל חבר מאחורי הפרגוד. נשארו מספרים ללא פנים. לא תמיד יודעים עם מי לדבר, את מי צריך לשכנע?
ההצבעה הגלויה באסיפה יוצרת היכרות של כולם עם מגוון עמדות החברים השונים ויכולה להוות נקודת פתיחה לדיאלוג ולפעולות שכנוע הדדי.
  
האם ניתן "ללכת אחורה" בזמן? האם אנו רוצים בכך?
מובן שהתהליך לקבלת החלטה כזו חייב לרתום את החברים לחשיבות טיפוחו של שיח מברר ישיר להמשך קיומו של הקיבוץ, לבדוק יחד את מקום השיח באסיפה כמרכיב מרכזי בתקשורת בין החברים ולהגיע למסקנות אופרטיביות לגבי שינויים נדרשים.
בקיבוצים גדולים יש מקום לחשיבה יצירתית: פיצול הדיונים המקדימים למספר מעגלים מצומצמים, קבועים או משתנים, או כל רעיון אחר, על מנת לקיים דיונים אפקטיביים שבהם תהיה הזדמנות לכולם לשמוע ולהישמע.
  
האם אפשר להחליט לבטל את השידור בוידיאו ואת ההצבעה מהבית הנראים כל כך "מודרניים" ונכונים, לצמצם את ההצבעה בקלפי הנתפשת כדמוקרטית יותר כי משתתפים בה יותר חברים?
האם ניתן לשקול מחדש את מקומה של המועצה הפוטרת את החברים מהשתתפות בכל הדיונים אך גם מרחיקה אותם ממוקד קבלת ההחלטות?
  
בחינת משותפת של המציאות יכולה להביא למסקנות אלו.
  
ואם ירצו החברים - אין זו אגדה...
  
מאיה שפיר, רכזת המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות
  
נכתב בתאריך
28/7/2015הרשמה לניוזלטר שלנו