עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מחיר מתבקש
  
על מזכירות התנועה לפנות למס הכנסה ביוזמתה, ולהגיע להסדר תשלומי מס על בסיס השתנות הקיבוץ, על פערי השכר שבו

  
השמועות אומרות שבקרוב יבקשו שלטונות המס להחיל גבייה של מס הכנסה דיפרנציאלי גם על הקיבוצים המופרטים. המשמעות הכספית של מהלך זה יכולה להיות כבדה ביותר. סכומים גדולים המופנים בימים אלה לקיומן של רשתות ביטחון יוזרמו בעתיד לשלטונות מס הכנסה במקום לקופת הקיבוץ. השאלה העולה היא האם על הקיבוצים להתנגד לצעד זה ואם כן באיזה נימוקים. חשוב לזכור שרצינו להיות קיבוצים המתנהלים בדרך דיפרנציאלית, כלומר כול אחד מאתנו יתפרנס לפי סוג עבודתו, מקצועו ותפקודו, בקיבוץ ומחוץ לו. הפערים בהכנסות החברים הולכים ומתרחבים כתוצאה משבירת הקוד הקיבוצי הקלאסי של שוויון ערך העבודה על כול סוגיה. לדעתי, לכול החלטה, כולל החלטה זאת, יש מחירים.
  
מסקנה מידיעה זאת שיהיה הגיון ואפילו צדק, אם וכאשר מס הכנסה יחיל על הקיבוצים המופרטים מס הכנסה דיפרנציאלי. זה יהיה לא נעים, קשה מבחינה כלכלית וניהולית אבל מוצדק. נראה לי שאם אנחנו רוצים לחזור ולהיות משמעותיים בחברה הישראלית, עלינו להפגין דוגמה אישית וקולקטיבית ולפעמים אפילו לפנים משורת הדין. התחמקויות והתפתלויות נחשיות תוך הישענות על תרומתנו בעבר למאבק הציוני בארץ, לא יוסיפו לנו כבוד, להפך.
  
נראה לי שמזכיר התנועה הקיבוצית שיבחר צריך ליזום פנייה למס הכנסה, להביע נכונות להגיע להסדרים חדשים על בסיס השתנות הקיבוץ משיתופי לדיפרנציאלי ולהצהיר על נכונות לשלם את המחיר המתבקש מאתנו משינוי זה.
  
צעד מסוג זה יוביל אותנו מחדש לקדמת הבמה עליה ניצבים גופים ואנשים פרטיים הנכונים לתרום למדינה בתחומים שונים, וזאת מעבר לחישובי עלות תועלת שמכתיבים את צעדיהם של רבים מבין אזרחי המדינה. לצערי גם קיבוצים שונים וגם התנועה הקיבוצית כגוף מאחד, אינם שונים באופן עקרוני מיתר הגופים הכלכליים הפועלים במדינת ישראל.
  
רוצים להיות קיבוצים דיפרנציאליים,ובו זמנית רוצים להיות משמעותיים בכול הקשור להובלת תהליכים חברתיים במדינה, אז מתבקש מאתנו לשלם את המחיר, גבוה ככול שיהיה. מס הכנסה דיפרנציאלי הוא רק אחד ממחירים אלה.
  
נכתב בתאריך
21/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו