עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קיבוץ, השלב הבא
  
מקומונה של יחידים לקואופרטיב של משפחות, שמתקיים בו, בהסכמה, קשר הוגן בין תרומה לתמורה. קיבוץ, הצעד הבא
   
השלב הבא בהתפתחות האגודה השיתופית הנקראת קיבוץ: "מקומונה של יחידים לקואופרטיב של משפחות" ובביטוי אחר: ממעגל של יחידים למעגל של מעגלים אוטונומיים בתחומים מוסכמים.
 
אלה סימני ההיכר של השלב הבא: קהילה שמתקיימת בה שותפות של חברות וחברים שווי זכויות, המתחילה בכללי התנהגות והתנהלות, המאפיינת ב"חבר אחד - קול אחד" (וכנ"ל גם חברה).
 
ככזאת היא קובעת כי המשק על כל שדותיו, מטעיו, מפעליו ומערכות השירות שלו למיניהן, שייך בצורה שווה לכולם ומתקיים בו בהסכמה גם קשר הוגן בין "תרומה" ל"תמורה".
 
כלומר: על תרומתם של החבר ו/או ה חברה ביצירת הרווח הכלכלי או גם בהפקת כל תועלת אחרת לאגודה, באמצעות העיסוק בו בחרו, כל אחד מהם מקבל תמורה הוגנת, המבטאת את ערך תרומתו.
 
הרווחים, שהחבר ו/או החברה תרמו בעבודתם ליצירתם, שייכים לכלל ומשרתים את צרכיו, כשתיתכן גם חלוקת מסוימת של רווחים בין כל השותפים על בסיס שוויוני, עם אפשרות לתוספת על-פי ותק, אם יוחלט עליה.
 
עקרון יסוד באגודה השיתופית במתכונתה החדשה, הבא להתמודד עם קשיים אישיים כאלה או אחרים, הוא עקרון "הערבות ההדדית" שפירושו: אחריות החברים זה לזה, קודם כל בעזרת משאבים שיקצה לכך הקיבוץ וגם בנקיטת מהלכים חברתיים מכבדים, שיעניקו לחברים הנזקקים תחושת בטחון של שווי ערך באגודה של חברים כמותם.
 
מימוש כזה של עקרון הערבות ההדדית, יחזק את תחושת השייכות האמתית של החברים לקיבוצם וגם יעניק ערך ממשי ומדיד למושג החברות. ככזה, הוא יאפשר את המשך קיומה של האגודה ואת האמונה בצדקת דרכה. זאת ביצירת "בית משותף" לאנשים, שירצו לחיות זה עם זה כשווי ערך ושווי זכויות, חרף היום לעתים שונים זה מזה.
 
בדך זו ימומש במשותף אורח חיים ערכי, המשלב מתן מרחב פעולה לפרט, עם תרומה אישית כשותף לקהילה ולפיתוחה הכלכלי וגם להיותה גורם תורם ומשפיע על חברה הישראלית בכללה.
  
נכתב בתאריך
17/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו