עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

אל מול סכנת דאעש
  
אינטרסים צולבים רבים במזה"ת ובמערכת הגלובלית הנאו-ליברלית פוגעים במדינות הלאום הריבוניות, מחלישים אותן ומעניקים לדאעש רוח גבית
  
מאמר זה בא ליצור פרספקטיבה מפענחת תודעתית ותובנתית. זה הבסיס לכל פעולת מנע מקדימה, ולשינוי הפרדיגמות שאבד עליהן הכלח.
דאעאש מתחיל ללחך את גבולות ישראל. מעזה הוא מטפטף בטיליו, בסוריה משנה סדרי בראשית. עלינו לחזור לתובנות של בן גוריון, בדבר חשיבות הברית ההיסטורית בין התרבויות העתיקות כולל, בין השאר, עם האיראנים.
  
היום ברור שאיראן הופכת לגורם חיובי ואחראי במזה"ת, באופן יחסי ל"חליפות האסלאמית הסונית", שהיא מהות פונדמנטליסטית אנטי-מודרנית, שבה חיי יהודים, נוצרים, כורדים, אשורים, יאזידים, דרוזים, שיעים ועלווים הם הפקר. על רקע זה, איראן והשיעה הם הרע במיעוטו ואנטיתזה מהותית ל"חליפות".
  
האינטרס הישראלי מחייב גם לחזק ממלכת ירדן ההאשמית תוך מתן ערבות לקיומה כחיץ ביטחון. כל זאת לפי תורת מורשת הביטחון הלאומי הישראלי שעיצבו: שרת-גולדה-אלון-רבין-בגין-שרון.
  
בסיטואציה הקיימת, ישראל צריכה גם לעודד הקמת מדינת דרוזים בג'בל דרוז כפי שהגה גדול האסטרטגים הישראלים - יגאל אלון עוד בראשית המדינה. הוא גם הגה את אקסיומת: "גבול הביטחון" על הירדן כ"קיר ברזל" להגנת ישראל. ואולם אין זה מייתר את ההכרח להקים ישות מדינית פלסטינית מפורזת ביו"ש.
  
האינטרס הישראלי במזרח התיכון שמדינותיו מתפרקות וההסדרים שגובשו ועוצבו בו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה מתפוררים - כולל גם קיום "מדינה כורדית גדולה", שתהיה חלק מ"ברית המיעוטים" העתידית במזרח התיכון מול הסונה הפונדמנטליסטית. זאת הבינו ה"כנענים" עוד לפני הקמת מדינת ישראל. גם מצרים של סיסי היא נדבך חשוב בביטחון הלאומי הישראלי.
  
סכנת המשיחיות הנוצרית
  
יש לראות את התהליכים האפוקליפטיים במזה"ת בפרספקטיבה היסטורית, לאור תקדים הבלקנים. בעידן הסדר העולמי החדש שמתעצב לאחר שתי מלחמות העולם במאה העשרים - מתפרקות מדינות כמו עיראק וסוריה ונוצר שם חור שחור בולעני, שבתוכו, בעקבות מלחמות עיראק ואפגניסטן ואירועי "האביב הערבי", צומח ארגון דאעש.
  
זה קורה כאשר אינטרסים צולבים רבים במזרח התיכון ובמערכת הגלובלית הנאו-ליברלית מחלישים, מרוששים ופוגעים במדינות הלאום הריבוניות, מה שמעניק לדאעש רוח גבית לביצוע פעולותיו. זאת חרף היותו שולל זכויות אדם, הורס ארכיאולוגיה של המורשת התרבותית הגלובלית, נטול כל מחויבות לסדר עולמי מודרני וחותר להקמת "אומת האסלאם האוניברסאלית", כולל באירופה.
  
החשש הגדול הוא שאם לא תימנע בסופו של דבר הגשמת חזון ה"חליפות האסלאמית המשיחית הסונית" - ישפיע הדבר על המשיחיות הנוצרית האוונגלית שלה פריסה עולמית גדלה והולכת. זה כולל פעילות אדירה בארצות הברית בקרב הרפובליקאים והפרוטסטנטים. יש לשים לב להתפשטות המהירה של האוונגליזם בברזיל הקתולית. המשיחיות האוונגליסטית מצפה להתפתחות תנאים שיביאו לאפוקליפסת "מלחמת גוג ומגוג", "אחרית הימים" ולחזרתו של ישו. למשיחיות זו יש מקבילה ישראלית סימביוטית שמקורה בחזון המשיחי של קוק-חב"ד בדבר הקמת מלכות בית דוד המשיחית וחזרתו של המלך המשיח היהודי שיקים את בית המקדש השלישי.
החשש הגדול הוא שכל התהליכים הללו יזינו זה את זה ויחזירו את האנושות אחורה במכונת הזמן, ויורידו לטמיון את כל הישגיה ב-1,500 השנים האחרונות. יודגש, שכל התהליכים ההיפותטיים הללו ניזונים ומועצמים מהסיטואציות הכלכליות-חברתיות שיוצרות הפרדיגמת הנאו-ליברליזם הגלובלי. אלה תהליכים רלוונטיים ואינטגרטיביים המערערים את היציבות הבסיסית בעולם. המניע הוא - יצירת והפקת רווחיות מהשתלטות על משאבי טבע כמו נפט וגז וסחר בארכיאולוגיה וריכוז הון אדיר ללא תקדים היסטורי בידי קבוצה צרה על-מדינתית (ללא קשר ישיר - גם את אירועי יוון כיום יש להבין על בסיס התנהלות הפרדיגמה הנאו-ליברלית).

דאעש נכנס לתוך הוואקום שנוצר בעקבות קריסת ההסדרים באזור
  
השלכות תסמונת ה"חליפות"
  
1. תורכיה של דבטלו-ארדואן שואפת ל"ניאו-עות'מאניזם", ולכן מאפשרת להעביר לטריטוריות של דאעש כספים, לייצא משם נפט, להכניס לוחמים ואמצעי לחימה מכל העולם. יודגש כי דאעש אינו חליפות-עות'מאנית שגילתה סובלנות והעניקה אוטונומיה תרבותית לעדות הדתיות (המִילֶטִים), כולל בארץ ישראל. התהליכים בתורכיה מונעים כיום שיתוף פעולה ישראלי-תורכי שאליו חתר בן גוריון. המכה שקיבל ארדואן בבחירות, בעיקר מהכורדים, היא בשורה טובה נגד הקמת "חליפות סולטנית" ריאקציונרית.
  
2. מערכת הבנקאות הגלובלית לא נאבקת ביעילות בהון השחור ובמימון הטרור הדאעשי. כספיו הרבים מופקדים בבנקאות הגלובלית, ועשויים לאפשר רכישת פצצת אטום אסלאמית מפקיסטן, המועמדת להפוך לחלק מה"חליפות".
  
3. התקפות קואליציית בנות הברית נגד דאעש הן ספורדיות ולא יעילות. זה נראה כמו אחיזת עיניים.
  
4. קטר המנהלת מדיניות הפוך על הפוך, מזרימה הון רב למימון דאעש מחד גיסא ומשלמת "מס שפתיים" נגדו מאידך גיסא.
  
5. סעודיה של המלך סלמן, בניגוד לקודמו, מזגזגת, וכנראה תומכת בחשאי בהפוך על הפוך בדאעש, לפי המודל הקטרי.
  
6. ישראל "משחקת" עם ארגונים כמו ג'בתת אל-נוצרה בסוריה, שנמצאת בסוג של שת"פ עם דאעש. ארגון זה דורש התאסלמות סונית של המיעוטים בסוריה כתנאי לשרידותם. עיקר תשומת הלב הישראלית מרוכזת באיראן ולא בדאעש, שאסטרגית הוא מסוכן יותר עבורה, שכן בעזה יש חלחול של דאעש מול חמאס, תוך ראייתה כמחוז בחליפות. מצב כזה מחייב שינוי תפיסה וראיית החמאס כרע במיעוטו.
  
7. התפשטות דאעש בחצי האי סיני ובלוב (העומדת בפני פיצול לקיריניה ולטריפוליטניה) - מדאיגה ביותר. אין כמעט התייחסות לכך, למרות שתהליכים אלה מסוכנים למשטר סיסי ולקופטים במצרים. השרדותו של סיסי עוברת דרך רוסיה ואיראן, עקב שינוי פרדיגמות תפיסתיות בסעודיה ובטורקיה.
  
8. גם ירדן, בעיקר בדרומה, נתונה לסכנת חלחול ופעפוע של דאעש לתוכה. על ישראל להיות דרוכה כיוון שקיום ירדן ריבונית הוא חיץ חיוני בינה לבין החליפות ועקרון ברזל בתפיסת הביטחון הישראלית.
  
9. בסוריה נוצר סיכון לדרוזים, לעלווים, לכורדים, לנוצרים ולשיעים, הנדרשים להתאסלם כתנאי לאי פגיעה בהם. יש לזכור מה קרה לאשורים, ליאזידים (ממוצא זרטוסטרי של עובדי האש) ולנסטורים הנוצרים בעיראק, ומה קרה לקופטים המצרים בלוב. רוסיה ואיראן אמורות לבנות "סכר" שימנע זאת.
  
10. בלבנון נמצאים הנוצרים, השיעים והדרוזים בסכנה מול דאעש ומוגנים על ידי חזבאללה ואיראן בתמיכה רוסית מול סכנת הכחדתם על ידי החליפות הסונית.
  
11. באפגניסטן המשוסעת מנהלים הארגונים האסלאמיסטיים פעולות טרור והפחדה נגד הפשטונים (צאצאים מאוסלמים מתבוללים של עשרת השבטים). גם אפגניסטן מועמדת לסיפוח לחליפות.
  
12. התפשטות דאעש - אל-קאעדה למקומות מועדים לפורענות כמו: פקיסטן המשוסעת בין אזורי השפעה של ארגונים סלאפיים וג'יהדיסטים קיצוניים, צריכה להדיר שינה על רקע העובדה שלפקיסטן יש "פצצה אסלאמית". בזיקה לחליפות פצצה כזו יכולה להיות מסוכנת יותר מן הפצצה האיראנית.
  
13. חשיבות גדולה יש לקשרים בין ישראל ואריתריאה שרובה נוצרית, מול סומלי וסודן המתפרקת שנתונות אף הן לחלחול של דעאש. בנוסף יש להזכיר את המצב המעורפל בין תימן לסעודיה, המשפיע על חופש השיט הישראלי במצרי באב אל-מנדב.
  
14. גם סוריה וגם עיראק מועמדות לפיצול ליחידות מדיניות רבות.
  
קריקטורה בסעודיה (היומון אל וטן): "דאעש [מציין] שנה לטרור"
נכתב בתאריך
15/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו