עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

המזכיר/ה הבא/ה

כתנועה איננו זקוקים לכוכב בודד, למנהיג מוביל מורם מעם. אנחנו זקוקים לצוות שיעבוד ויוביל ביחד
  
מטבע הדברים הוא שהדיון וההתמודדות לקראת בחירת המזכיר/ה הבא/ה של התנועה מציפים שאלות יסוד חשובות. בין השאר עולות שאלות קיומה וטעם קיומה של התנועה. האם יש לנו, חברי הקיבוצים, מטרות ושאיפות משותפות והאם יש לנו תפקידים ומשימות משותפות בחברה הישראלית. כמובן שעולה גם שאלת האינטרסים המשותפים, או הנפרדים, ויכולתה של הנהגת התנועה לייצגם ולפעול להשגתם.
  
תזכורת היסטורית
  
לפני שנות דור, ב-1997, בשנת המהפך שהעלה את הליכוד לשלטון, שימשתי כמזכיר צעיר בקיבוצי, יחד עם שמעון אבידן (המזכיר הוותיק). חשבנו אז שכדי להחזיר את תנועת העבודה לשלטון נכון לאחד את התנועות הקיבוציות, כבסיס לאיחוד פוליטי של השמאל הציוני כולו. יצאנו אז עם "יוזמת עין השופט", כינסנו כינוסים והבאנו את הצעתנו לקיבוצים ולפורומים שונים, עד להתכנסות מה שהיה אז "הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי". הצעתנו נדחתה מכל וכל ואני זכיתי לגינוי פומבי על ידי מאיר יערי, במאמר ארוך ("סדין") ב"על-המשמר". אז האמנו וקיווינו שהתנועה הקיבוצית תוביל את תנועת העבודה בחזרה להגמוניה בחברה הישראלית. היום יש לנו תנועה קיבוצית אחת (להוציא את הקיבוץ הדתי) המפוצלת בין חמש מפלגות ויש לנו סימני שאלה רבים מספור, פרטיים ומשותפים.
  
אינטרסים חזוניים
  
ככול שמשתלטת ההפרטה על המציאות ועל התודעה של אזרחי ישראל, מפנות המטרות הלאומיות וחברתיות את מקומן לאינטרסים של יחידים, או של קבוצות מצומצמות. כאשר נאבקו בעבר הקיבוצים על זכותם להשתתף בבניית הארץ, להתיישב, לקבל מכסות קרקע ומים, לקלוט חברות נוער וגרעיני השלמה, אמר מאיר יערי, באופן שמעלה היום חיוך קל על השפתיים: "לנו יש אינטרסים חזוניים". אמר והתכוון למה שאמר. על אלה אינטרסים רוצים להיאבק היום מי שרואים את הנהגת התנועה כמייצגת ונאבקת על "האינטרסים שלנו"? על הזכות להשתתף בבנייתה וכינונה של חברה סוציאל דמוקרטית צודקת, בה אין ניצול ופערים עמוקים בין חבריה, או על הזכות לסחור בקרקעות? אלה השאלות היותר חשובות שיש להשיב עליהן. רצוי להשיב מתוך ההבנה שאין בנמצא חברה או מדינה, שתכיר לאורך זמן באינטרסים שאינם משתלבים במטרות המשותפות היותר רחבות.
  
עבודת צוות
 
המזכירה, או המזכיר שייבחרו, או יותר נכון המזכיר והמזכירה שיבחרו, ייבחנו ראשית לכל ביכולתם לעבוד בצוות ולהנהיג צוות שביחד יוביל את התנועה. כתנועה איננו זקוקים לכוכב בודד, למנהיג מוביל מורם מעם. אנחנו זקוקים לצוות שיעבוד ויוביל ביחד. הצעד הראשון שאמור להוביל מי שייבחר במערכת הבחירות הזו הוא חזרה לרעיון המצוין של "צוות מזכירים". צוות שיעבוד ויפעיל את המעגל הרחב יותר, כמרכז של מעגל ולא כקדקוד של פירמידה. את עקרון הצוות נכון להפעיל וליישם בכל מעגלי האחריות של התנועה ובקיבוצים. אינני מכיר באותו האופן את חמשת המתמודדים על תפקיד המזכיר, אך חזקה עלי שהם אנשים טובים וראויים. המבחן המוקדם שאני מציע הוא התחייבות כל אחד מהם לשני המרכיבים החשובים שמניתי. האחד – החזרת התנועה הקיבוצית להשתתפות פעילה במאבק על חידושה של החברה הישראלית כחברה סוציאל דמוקרטית וסולידארית. השני - התחייבות מפורשת לחזרה לעבודת צוות ולכינון צוות מזכירים להובלת התנועה. עד לרגע זה רק יונה פריטל אמרה והתחייבה באופן ברור ופומבי לפעול כך.
  
מתוך הזמן הירוק
  
הופיע ב:
הזמן הירוק
נכתב בתאריך
11/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו