עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

באמריקה לומדים מה ששכחנו

במקום תוספת של מיליון דולר למנכ"ל אני ממליץ על 1000 דולר ל-1000 עובדים, אמר השופט בארה"ב
  
בעיתון ידיעות אחרונות מתאריך 5.6.2015 פרסם העיתונאי והכלכלן סבר פלוצקר את הדברים הבאים: שלא כמו שופטי ישראל, נשיא בית המשפט העליון של העיר האמריקאית דלוור, לא מהסס לפרט את דעותיו הפוליטיות."אני איש שמאל" הוא מעיד על עצמו "ואני מודאג ביותר מאי השוויון הגובר באמריקה. לכן אני מצדד בחשיפת התגמול המלא המשולם למנהלים בחברה - וגם לעובדים השכירים מן השורה. אני רוצה שהציבור יידע מה הפער בין מה שלוקח המנכ"ל לעצמו ובין מה שהוא משלם לעובד הממוצע. ושיידע כמה עובדים פיטר כדי לקבל בונוס ובכמה הוריד את שכר הנשארים.
  
במקום לשלם תוספת של מליון דולר למנכ"ל אחד אני ממליץ לשלם תוספת של 1000 דולר ל-1000 עובדי החברה. לא רק בגלל חוש צדק, אלא גם מטעמים של ניהול עסקי נכון".
  
לדעת נשיא בית המשפט העליון של דלוור, "תרומתם של 1000 עובדים מרוצים ומתומרצים לפריון הייצור הרבה יותר גדולה מתרומתו של מנכ"ל שבע אחד..."
עד כאן הציטוט המניח בפנינו חומר למחשבה קיבוצית.
  
והשאלות העולות:
1. האם בדומה לשופט האמריקאי המכובד, רואים גם אנחנו את עצמנו עד היום כאנשי שמאל, לפחות שמאל חברתי?
2. האם גם אנחנו מודאגים מתופעת אי השוויון בין החברים הגדלה והולכת בקיבוצים רבים?
3. האם נראה לנו רצוי לפרסם ברבים את גובה המשכורות שמקבלים חברים המנהלים את המערכת הקיבוצית שלנו?
4. האם אנחנו מקבלים את דעתו של השופט האמריקאי שעדיף מבחינת התועלת הכלכלית וגם הצדק החברתי, לתת בונוס על הצלחת מקום העבודה לפועלים וחברים רבים, על פני מתן בונוס שמן למנהלים בלבד.
  
במושגים של פעם אפשר לומר שתחושת סולידריות וצדק חברתי בקרב העובדים במקום העבודה מניבים גם תוצאות כלכליות טובות.
  
אני באופן אישי רואה את עצמי כאיש שמאל, ותומך באופן גורף בעמדות שהביע השופט העליון ממדינת דנוור. מטרת רשימה זאת היא לפתוח דיון בנושאים העולים בעוצמה רבה בהוויית חיינו הקיבוציים. חיוני לנו לדעת מה חושבים חברי קיבוצים, כולל בכול קיבוץ באופן קונקרטי, בנושאים שהעלה סבר פלוצקר במאמרו. לא פחות חשוב לקהל הבוחרים הקיבוצי לדעת, מה חושבים בשאלות שעלו ברשימה זאת המועמדים למשרת מזכיר התנועה הקיבוצית בתקופה הקרובה.
  
נכתב בתאריך
9/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו