עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

שמאלית קטנה / עזרא דלומי

שמאלית קטנה / עזרא דלומי


עיני יסדר

ככלות ייני, ירד עיני
ככלות ייני, ילחץ עיני
לרג'וב ידיים, לרג'וב ידיים

בלעדי: משרדי הממשלה החדשים

המשרד לענייני סינרגיה

 שיתאם בין שר המודיעין לשר האסטרטגיה

המשרד לענייני רוטציה

שיקפיד על תורנויות שבועיים – שבועיים בין שר הפנים לשר לביטחון פנים

המשרד לענייני רסטורציה

שיקשר בין  השר לענייני ירושלים של מעלה לשר לענייני ירושלים של מטה

המשרד לענייני איומים ספורטיביים

שיטפל במאבק נגד השעיית ישראל מארגוני ספורט בינלאומיים

המשרד לענייני איומים תרבותיים

שיטפל במאבק נגד חרם האומנים על ישראל

המשרד לענייני איומים מקומיים

שיאבק בכוונה של ליברמן לפרק לביבי את הצורהמבצע צוק מזכ"ל

מעבר לקיבוץ בלב פרבר

אומרות האגדות ישנו מקום

שכל מי שרוצה להיות מזכ"ל  

חושב שרק אותו הוא יהלום

הו, קרב על המקום, המקום

חמישה יצאו לדרך עם שקיעה

אחד אחד כולם רקמו חלום

יחצן, דובר, לוביסט ופרסומאי

לקחו לקרב כדי לתפוס מקום                 

הו, קרב על המקום, המקום

מטח זריקות הבוץ היה קצר

גנח אחד הפסדתי ויידום

ענו שלושה: הקרב היה אכזר

ירד מסך על קרב תפיסת מקום

תם קרב על המקום, המקום


איתן ברושי: אינני מתערב בבחירת המזכ"ל, למרות שהפעם עדיפה אישה מהעמק ואסור שיהיה מועמד ממרצ, שמחבלת בוועדות הקבלה לקיבוצים

 

מחשש למעקבים אלקטרוניים: המנשרים המופצים לטובת מרקי לוי מודפסים בסליק של הסנהאיסטים בכרמיה

 

טוב, אני לא ממש צריכה לספר לכם מי מביאה את השלום

                                                                                            (יונה פריטל)

חדשות העבודה

לא היה לי מה לאבד זולת הכבל

                                                             (ש. יחימוביץ')


אמרתי למיכלי שלי: נחיה שבועיים בסרט, מה יכול להיות?                                                                                           (י.ב. הרצוג) 
שמאלית / חזרה לתשובה

 

אתם יודעים כמה אנשי בימינו עושים תשובה?!

                                                                               (נדב פרי)
מצא את ההבדלים

             גזלן                                                                                  גז-לן 
נולדתי לכחלון / י. תשובה

אני נולדתי לכחלון שכבר יגיע
אני נולדתי לכחלון שרק יבוא
אני נולדתי לכחלון שרק יופיע
אני רוצה אני רוצה במונופול

 


נכתב בתאריך
6/6/2015הרשמה לניוזלטר שלנו