עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פרוטוקול ישיבת מזכירות המטה השיתופי 7.5.15
  
השתתפו יוסי לביא, נטלי עמית, אהרון ידלין - חצרים, צבי אפרתי - קבוצת יבנה, אלישע שפירא - עין השופט, יאיר נוי - עלומים, יאיר אלברטון, מיכל גומל בלנק - מעגל הקבוצות, מנצ'ר - בארי, אליעזר גוטמן - רמת יוחנן, עוזי בו שלום - דגניה ב', דורון נדיב - משמר העמק, דגי חבויניק - זיקים, ניצן פלדמן - יזרעאל, ג'וחא - רמת רחל, יואל מרשק, אורן צוקרקורן - השומר הצעיר, יהודה סלומון, מאיה שפיר - המטה השיתופי.
  
1. אינפורמציה
• ביקורים בקיבוצים - צוות המטה ממשיך לבקר בקיבוצים, בקצב ממוצע של כ- 2 קיבוצים בשבוע.
• מלווים באופן צמוד תהליכים במספר קיבוצים.
• נמצאים בעיצומה של סדנה ליצירת כלים להגברת המוטיבציה והמחוברות של חברי הקיבוץ בהשתתפות 50 מזכירים, רכזי משק ומנהלי מש"א בקיבוצים ובמפעלים.
• מקיימים סדנאות למחוללי תרבות שיח בקיבוצים. מומלץ ליצירת קבוצה של שגרירי שיח בקיבוץ.
• בבנייה והתחלה של סדנה לצעירים בקיבוץ לפיתוח השקפת עולם כללית שהקיבוץ הוא חלק ממנה
• בפיתוח סמינר נקלטים שיוצע לקיבוצים בפורמט ארצי / אזורי / קיבוצי.
• בפיתוח סמינר לחברי קיבוץ - לומדים קיבוץ, להעשרת הידע על הקיבוץ והעולם כבסיס לקבלת החלטות אחראית.
• מלווים את קורס המזכירים באופן שוטף.
• מובילים את נושא הקואופרציה בתנועה.
• מתחזקים את האתרים - שווים, אתר התקנונים ודף הפייסבוק
• מסכמים את תובנותינו בטור "קצרים על הקיבוץ" המתפרסם באתר שווים.
תגובה: הכיוון של יצירת קבוצות שיח רבות והפגשה של אנשים - נכון!.
  
2. תהליך בחירת מזכיר התנועה:
דברים שנאמרו:
• יש לבחון בעיקר יכולת ניהול ויחס למקומו של הזרם השיתופי בתנועה.
• יש לבחון את המחויבות בנושא הקשר לחברה הישראלית.
• יש לבחון יכולת עבודת צוות, מוכנות להובלה משותפת והכרה בכישורים משלימים של אנשים אחרים.
• יש לבחון יחס למטה השיתופי כגוף פעיל כלפי קיבוציו וכלפי התנועה כולה.
• יש לגנות את הבחינה השבטית הבוחרת מועמד על פי מוצא קיבוצו או על פי השתייכות פוליטית.
• יש לרדת לעומק ולשאול כוונות בנושא תקציב המטה השיתופי ושריון מקומות.
• יש לדרוש קידום מס פרוגרסיבי בקיבוצים המתחדשים והקטנת הפערים.
• לא ניתן לבחור כרגע שני מזכירים, יש פעול לשינוי ההחלטות מיד לאחר הבחירה.
• יש לסכם נייר ברור על מקומו של המטה השיתופי בתנועה.
• יש לפעול לניתוק ריכוז מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה מתפקיד מזכיר התנועה.
החלטה:
• מזכירות המטה השיתופי ממליצה להנהגות כל הקיבוצים להעלות את נושא הבחירות לתפקיד מזכיר התנועה וחשיבותן בעת הזו לשיח הציבורי: להזמין את המועמדים, יחד או לחוד, להציג את חזונם בפני החברים ולענות על שאלות. לחבר את החברים לנושא ולפעול לכך שרבים ככל הניתן יקשיבו, יבחרו במועמד המתאים בעיניהם וישתתפו בהצבעה.
• ינוסח מנשר של המטה השיתופי הכולל את ציפיות אנשינו לדרך הפעולה של התנועה. יופץ לקיבוצים ויפורסם בעיתונות הקיבוצית.
  
3. עמדת המטה השיתופי בנושא שיוך הקרקע לאגודה לפי החלטה 1380 בקיבוץ שלא החליט לשייך.
דברים שנאמרו:
• בהתלבטות בין שיוך קנייני של הקרקע לשיוכה לאגודה - עדיף השיוך לאגודה.
הנכס של התנועה הקיבוצית הוא משטר הנחלות והנחלה האחודה, מעמד הקיבוץ בדונם האחרון בשטח החקלאי זהה למעמדה במרכז הקיבוץ. לתת יד לכרסום מעמד זה - זו טעות. אנחנו מאמינים בבעלות הלאום על הקרקע, המינהל מייצג את הבעלות הלאומית. בעוטף עזה ובאזורי עדיפות מוצעת הקרקע בחינם. זה נראה כעסקה טובה, בפועל - זה לקבל את מה שיש לך במחיר החלשת האחיזה בקרקע החקלאית.
• יש להפוך את ההבנה שהקרקע היא נכס אסטרטגי ולא נכס נדלנ"י להבנה המקובלת ברחבי התנועה הקיבוצית. המשחק בתחום זה הוא משחק באש.
• יש בעיה בקיבוצים צמודי ערים. כל מקום יצטרך לקבל התייחסות פרטנית.
• היריבות עם הקשת המזרחית היא יריבות לכאורה. בעבר הם חתמו על מסמך שותף בו הם מכירים בזכויות הקיבוצים על אדמותיהם. אבל גם כשישוב פיתוח זקוק לקרקע - יש להתגייס ולסייע.
החלטה:
ינוסח מסמך עמדת המטה השיתופי בנושא. יופץ לקיבוצים ויפורסם בעיתונות הקיבוצית.
מצורפים שני מסמכי העמדה מתוקנים בעקבות ההערות שנשמעו בישיבת המזכירות.
  
4. הקמת צוות לאפיון המחליף של מריו בסוף השנה
בסוף השנה מריו אמור לסיים את הקדנציה השנייה כפעיל תנועה. מוצע צוות חשיבה לאפיון המחליף שלו. הצוות כולל את יעל מס ממשמר העמק, אליעזר גוטמן מרמת יוחנן, יאיר אלברטון מתמוז, ירון שמואלי מגרופית, יהודה סלומון ומאיה שפיר.
הוחלט: הצוות אושר
  
רשמה: מאיה שפיר
  
עמדת המטה השיתופי לגבי יעדי התנועה הקיבוצית בקדנציה הקרובה של מזכיר התנועה:

אנו קוראים לחברי הקיבוצים לבחור את המועמד הנכון בעיניהם על סמך חזון וכישורים ומגנים בחירה או הימנעות מבחירה על בסיס מוצא תנועתי או השתייכות פוליטית.
• על התנועה לייצר תהליך רחב ומשתף של הגדרת ערכי ליבה ודרכי התנהלות והטמעתם. בהלימה לערכים אלו, עליה להחצין את ערכיה ולהזמין אנשים להצטרף אליה או להישאר בה - בגינם.
• על התנועה להגביר את המשימתיות הקיבוצית, להניף דגלים חברתיים: מודל של חברה צודקת, קואופרטיבית, משימתית ופעילה בחברה.
• על התנועה לפתח את מרכיב הזהות הקואופרטיבי שלה כלפי פנים – מודעות החברים אליו, שכלול ההתנהלות, תרגול השפה וכלפי חוץ . להדגיש את הייחוד החברתי - כלכלי כלפי הרשויות ולהוביל את ההתארגנות האזרחית החדשה בתחום.
• על התנועה לחזק את הגישה הרואה בקרקע נכס אסטרטגי ולא נכס נדל"ני: עליה לעודד קיבוצים לבחור בצורת בניה שאינה יוצרת קשר קנייני בין החבר לביתו.
• על התנועה לפעול למתן אפשרות להסכמים פנימיים בקיבוצים בנושא מימון הבניה (חלופת הפיקדון או דיור קואופרטיבי).
• על התנועה לעודד קיבוצים לפתח ולהרחיב את מנגנוני השיתוף הקהילתי והערבות ההדדית.
• על התנועה לעודד את הקיבוצים להרחיב את נכסיהם היצרניים המשותפים כבסיס כלכלי למנגנון הערבות ההדדית.
• על התנועה לעודד קיבוצים דיפרנציאליים לבנות מנגנון מיסוי פרוגרסיבי ולפעול להקטנת פערים.
• על התנועה לפתח תרבות של תקשורת מבררת, משוחחת ומשתפת בבית התנועה, בינה לבין הקיבוצים וארגוני התנועה ובקיבוצים עצמם.
• על התנועה לזהות אפשרויות לשיתופי פעולה רחבים עם גופים שונים בחברה על בסיס ערכינו ודרכי הפעולה שלנו ולממש אפשרויות אלה.
• על מזכיר התנועה להכיר בכישורים משלימים של אנשים אחרים ולהיות מוכן להובלה משותפת, לעבודת צוות ולפעול בשיתוף פעולה ופתיחות לקידום המטרות המשותפות.
• על מזכיר התנועה לפעול לחיזוק הלגיטימיות של הקיבוצים השיתופיים על צרכיהם השונים בתנועה ועל מעמד המטה השיתופי, כגוף הקשוב ויודע לתת מענים לצרכים אלו, בתנועה.
  
עמדת המטה השיתופי בנושא שיוך זכויות הקרקע לאגודה לפי החלטה 1380 בקיבוץ שלא החליט לשייך
  
כ-150 קיבוצים החליטו על שיוך קנייני, מתוכם כ-30 מימשו את החלטתם. חלופת השיוך לאגודה עדיפה על חלופות השיוך הקנייני האישי, שהייתה החלופה היחידה עד ליצירתה.
יחד עם זאת קיבוץ, מתחדש או שיתופי, שאין בכוונתו לשייך כלל - צריך להתנתק מהחשיבה הטקטית ולקיים חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח לגבי חלופת האגודה:
הנכס האסטרטגי המרכזי של אגודה שיתופית מסוג קיבוץ הוא הקרקע. נכס זה הוא הבסיס לקיומה של האגודה לאורך שנים.
הקשר בין הקיבוץ לקרקע שיוחסה לו, בחכירה לדורות או בחכירה המתחדשת, נשען על הגדרות היסטוריות משמעותיות ובעלות עצמה - "משטר הנחלות" או "המשבצת האחודה". בהתאם להגדרות אלו מעמדו של הדונם האחרון בשטח החקלאי שווה למעמדו של דונם במרכז הקיבוץ.
כל מהלך שמפצל בהסכמת הקיבוץ את המשבצת - מחליש את מעמדו בה.
לכאורה מתחזק מעמד האגודה בשטח המגורים, בפועל - עלול להיחלש מעמדה בשטחים האחרים. רשויות המעוניינות בכך יוכלו ביתר קלות לממש את הפיצול.
קיבוצים להם מוצעת היום קרקע המגורים במחיר אפס ואין בכוונתם לשייך לחברים –מקבלים במתנה את מה שכבר יש להם וחושפים את הקיבוץ לסכנה אסטרטגית של החלשות מעמדם ביתר השטחים.
שיוך לאגודה עלול להתפרש על ידי המדינה, בצדק או שלא בצדק, כצעד ראשון לפני החלטה על שיוך קנייני.
שיוך כזה מביא גם את השיח הקנייני הפנימי למרכז הבמה.
לא בטוח שמשהו מאיומים אסטרטגיים אלו יתממש. אך בטוח שיש להתייחס אליהם כאל איומים אפשריים.
ובכל זה עוד לא הזכרנו את תפקידנו ההיסטורי בקרקע - "לעבדה ולשמרה" ואת עמדתנו כי הקרקעות הן רכוש הלאום ואין להפריטה ולשייכה.
לאור כל הנאמר, המלצת המטה השיתופי לקיבוצים שאין בכוונתם לשייך, גם כאלו שעקב מיקומם הגיאוגרפי מוצעת להם כרגע, לכאורה, "עסקה" כדאית, להכניס לדיון על שיוך הקרקע למגורים לאגודה השיתופית גם את השיקולים האסטרטגיים לטווח ארוך שעלולים להתפתח לאיומים וגם את העמדה הערכית של חברי הקיבוץ בנושא הפרטת קרקעות הלאום, ולשמור על המשבצת האחודה ללא שיוך כלל.
  
נכתב בתאריך
14/5/2015הרשמה לניוזלטר שלנו