עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מבחן הדוגמה האישית
   
דוגמה אישית, במיוחד של בעלי תפקידים מרכזיים מהווה צו מוסרי שתועלת חברתית וכלכלית רבה נובעת ממנו
  
השר ישראל כץ מתנגד לקיום תחבורה ציבורית בשבת. פירוש הדבר הוא שמי שאין לו רכב פרטי שישב בבית. כאילו אמר שיאכלו העניים את מה שלא הצליחו להרוויח בחייהם.
  
הדברים פורסמו וקמה מהומה. מסתבר שהוא נוסע בשבת ברכב פרטי שניתן לו כחבר כנסת. שיתכבד, אמרו האומרים, שיסע בשבת רק ברכב פרטי ולא ברכב השרד שהוענק לו בתוקף תפקידו כשר וחבר כנסת. אם אנחנו, אלה שנאלצים לנסוע ברכב ציבורי בשבת היות ואין לנו יכולת לרכוש מכונית פרטית, איננו מסוגלים לנסוע בשבת, יתכבד השר וייתן לנו דוגמה אישית. קח על עצמך את המגבלה בה אתה תומך והגבל גם אתה את יכולתך לנסוע בשבת בנוחיות ועל חשבון הציבור. דוגמה אישית אנחנו מבקשים ממך, אדוני השר, דרוש קודם כול מעצמך לפני שאתה מפנה את בקשתך, דרישתך, מאיתנו. הקול של הבקשה לשוויונית נשמע בעצמה, והדהד בו הד "האחרי" הצבאי אותו מעריכים רבים כול כך מאתנו.
  
הבקשה האילמת של דרוש קודם כול מעצמך לפני שאתה תובע מאחרים היוותה קוד מוסכם במציאות הקיבוצית בעבר. חבר הקיבוץ נבחן בעיני חבריו במידה רבה על פי קיומו של קוד מוסרי זה. מבחן הדוגמה האישית שבא לידי ביטוי בציפייה למינימום דיבורים על הצריך והראוי ויותר במעשים המוכיחים את כוונתו ונכונותו של החבר לממש את הרצוי בעיניו. חבר שהקפיד לדוגמה להישאר לסדר אחרי גמר המסיבות את חדר האוכל כדי להכינו לקראת יום המחרת, או ללכת לגיוסים כדי לקטוף את הפרי מהעצים הכורעים מעומס, הוערך הרבה יותר מאשר הנואם והמנסח את הראוי, זה שתמיד מצא סיבות מדוע להיעדר כאשר נזקקו מארגני המסיבה או מארגני הגיוסים לסיוע שלו באופן מעשי.
  
דוגמה אישית, במיוחד של בעלי תפקידים מרכזיים מהווה צו מוסרי שתועלת חברתית וכלכלית רבה נובעת ממנו. מנהל המקפיד על קיום דוגמה אישית ושוויון ערך בינו לבין העובדים במפעל, המוכן להיעזר ולהתייעץ עם פועלים העובדים בשרשרת הייצור, יוצר תחושה של אמון הדדי שמוליכה לרצון לתרום למערכת.
  
והשאלה הנשאלת, האם רבים מהמנהלים שמתפקדים במסגרת הקיבוץ המתחדש דומים ומזדהים עם דבריו של ישראל כץ, הדואג קודם כול לעצמו ומזלזל בצרכים של חברים אחרים בעלי יכולת כלכלית פחותה מיכולתו שלו, או לחילופין ממשיכים לדבוק בעקרונות של דוגמה אישית המחייבת קודם כול את עצמם ורק לאחר מכן את חברי הקיבוץ האחרים.
  
נכתב בתאריך
19/4/2015הרשמה לניוזלטר שלנו