עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

נקיטת עמדות


 

כמו בקיבוץ השיתופי שכה אהבו לבקר, גם בקיבוץ הדיפרנציאלי נחשפים כשלים, אלא שאיש לא מדבר עליהם

 

 

מהם המניעים לנקיטת עמדה בנושא מסוים. האם חישוב רציונאלי המורכב מעלות תועלת כלומר מחישוב של סיכויי הצלחה מול סכנת כישלון? ואולי אינטרסים אישיים של האדם הנוקט עמדה בנושא מסוים? ואולי אמונה ברעיון אותו מביאה לידי ביטוי ההצעה הקונקרטית? ואולי רגשות של אהבה או לחילופין רגשות של שנאה לאדם או לרעיון אותו הוא מביא לידי ביטוי? ואולי כול אלה ונוספים לאלה מניעים את האדם המתבקש לנקוט עמדה לבחור בין האפשרויות השונות העומדות לבחירה בפניו?

***

"אני לא שונא את העמדות אותן אתה מבטא בכתב ובעל פה", הטיח בפני העומד לפניו המגיב הסדרתי. הכוונה היא לעמדות הדוגלות בשוויון ערך האדם והעבודה והשוללות מציאות בה מתקיימים פערים גדולים במשכורות אותן מקבלים החברים בקיבוץ, וגם לשלטון עורכי הדין המוליך לשתיקת הכבשים ההופכת בהם לנורמה מקובלת.

***

השנאה היא תמיד יועץ רע. אדם המלא בשנאה לאחר, באופן אישי או במישורים הרעיוניים, מתקשה להבין מציאות מורכבת, מציאות של גם וגם ונוטה לעתים קרובות לחד ממדיות המעוורת את עיניו. זכותו ולעתים אפילו חובתו של כול אדם לנקוט עמדות ולהעדיף אותן על עמדות השונות מהן. אלא שמניע השנאה משבש לעתים קרובות את שיקול הדעת של השונא לגבי הנושא בו הוא מתבקש לנקוט עמדה.

 

השנאה לאחר, לשונה ממני ושונה מאמונותיי היא מניע עוצמתי שראוי לאדם המודע לעצמו לנטרל אותו ככול האפשר. השנאה היא מניע יצרי, "נמוך" המשבש לעיתים קרובות את יכולת שיקול הדעת של הלוקה בה.


***

כול רעיון משתבש לעתים קרובות כאשר הוא מגיע לניסיון לממש אותו בפועל. כך קרה לרעיון הסוציאליסטי, לקיבוץ השיתופי וכך קורה בימים אלה גם לקיבוץ הדיפרנציאלי. ידוע ומקובל שהיכן שחיים אנשים כך מתגלים גם פגמים הנובעים מחולשות אנוש או מכשלים הנבעים מהשיטה בה מתנהלת המערכת בה חיים ופועלים האנשים. שנים רבות נאבקנו על מזעור הפגמים שהופיעו בקיבוץ השיתופי, אך לא כך בקיבוץ הדיפרנציאל, שם לצערי אני מתקשה לראות את המאבק נגד הפגמים הקשים הנחשפים בימים אלה. שהרי גם בו חיים אנשים ויש להניח שגם בו באות לידי ביטוי חולשות אנוש וחולשות השיטה. אלא שזכות השתיקה נשמרת כאן כמעט באופן מלא. לעיתים אפשר להתרשם שהגענו במסגרת הקיבוצית המתחדשת לימות המשיח במלוא מובן המילה. אני יודע שדרוש אומץ לב למתוח ביקורת על שיטה חברתית הנתפסת על ידי רבים כמנצחת. בימים אלה הגיע זמנם של תומכי הקיבוץ הדיפרנציאלי להתייחס למציאות המתהווה בקיבוצים אלה. אבל השקט נשמר באדיקות ובין השותקים גם המגיב הסדרתי היודע כול.

 

נכתב בתאריך
7/4/2015הרשמה לניוזלטר שלנו