עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

עמדת המטה השיתופי בנושא חלופות השיוך
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

 

בישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 04.12.14 אושרה עמדת המטה השיתופי בנושא חלופות השיוך:

 

על רקע הדיונים והמהלכים שהובילה מזכירות התנועה הקיבוצית, החלטות מועצת רמ"י והצורך לקדם את הבניה בכל הקיבוצים, מבהירה מזכירות המטה השיתופי את עמדתה לגבי נושאים אלו:

 

1.      קיומן של האגודות השיתופיות מסוג קיבוץ לשנים רבות מותנה, בין השאר, בבעלותן של האגודות בנכסים המשותפים. לעניין זה, מדובר בנכסים היצרניים, בזכויות בקרקע, מבני הציבור והשיכון.

2.      שמירת הזכויות בקרקע תובטח באופן מרבי ונכון כל עוד תישמר "המשבצת הקרקעית האחודה" הכוללת את שטחי העיבוד, שטח המשק ושטח המגורים של הקיבוץ.

3.      כחלופה שנייה, עבור הקיבוצים שוויתרו על חלק ממרכיבי השותפות, אנו ממליצים על "חלופת האגודה", השומרת את הזכויות בקרקע בידי האגודה השיתופית. חלופה זו עדיפה על פני כל שיוך של הזכויות בקרקע לחברים או לתושבים בקיבוץ.

4.      בהתייחס לקיבוצים ה"מתחדשים" המעוניינים להמשיך לקיים אגודה שיתופית משמעותית, נכון, לדעתנו, לאפשר לנקלטים לשלם עבור הזכות לדיור, מבלי לשייך ומבלי להעביר את הדירות לבעלות החברים. חלופה זו, המכונה "חלופת הפיקדון", תאפשר פתרון הולם לאותם הקיבוצים, מבלי לפרק את האגודה השיתופית מנכסיה החיוניים.

 

 

נכתב בתאריך
15/12/2014הרשמה לניוזלטר שלנו