עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

פרוטוקול ישיבת מזכירות המטה השיתופי 4.12.2014
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

פרוטוקול ישיבת מזכירות המטה השיתופי 4.12.2014

 

משתתפים: שחר רגב, שמואל בן איש - ברעם, ישראל רפפורט - גן שמואל, דגי חבויניק - זיקים, אהרון ידלין - חצרים, ניצן פלדמן - יזרעאל, ענת בן יוסף - יטבתה, משה גולד, עירית גילה - לביא, גיל לין - משמר העמק, אלישע שפירא - עין השופט, צבי בלומשטין, יאיר נוי - עלומים, גלן פיטלסון - קטורה, יהודה טל - רמת יוחנן, ג'וחא - רמת רחל, יאיר אלברטון - תמוז, אורן - השומר הצעיר, גיל מושקוביץ - פלך, מחלקת המשימות, אורי אופיר - זיקים, אגף חינוך ומשימות, עזרא דלומי - אתר שווים, אמציה רייז, יואל מרשק, יהודה סלומון, מריו טויב, מאיה שפיר.

 

1.      הצעת התייחסות מזכירות המטה השיתופי לחלופות השיוך

 

על רקע הדיונים והמהלכים שהובילה מזכירות התנועה הקיבוצית, החלטות מועצת רמ"י והצורך לקדם את הבניה בכל הקיבוצים, מבהירה מזכירות המטה השיתופי את עמדתה לגבי נושאים אלו:

1.      קיומן של האגודות השיתופיות מסוג קיבוץ לשנים רבות, מותנה בין השאר, בבעלותן של האגודות בנכסים המשותפים. לעניין זה, מדובר בנכסים היצרניים, בזכויות בקרקע, מבני הציבור והשיכון.

2.      שמירת הזכויות בקרקע תובטח באופן מרבי ונכון, כל עוד תישמר "המשבצת הקרקעית האחודה" הכוללת את שטחי העיבוד, שטח המשק ושטח המגורים של הקיבוץ.

3.      כחלופה שניה, עבור הקיבוצים שוויתרו על חלק ממרכיבי השותפות, אנו ממליצים על "חלופת האגודה", השומרת את הזכויות בקרקע בידי האגודה השיתופית. חלופה זו עדיפה על פני כל שיוך של הזכויות בקרקע לחברים או לתושבים בקיבוץ.

4.      בהתייחס לקיבוצים ה"מתחדשים" המעוניינים להמשיך לקיים אגודה שיתופית משמעותית, נכון, לדעתנו, לאפשר לנקלטים לשלם עבור הזכות לדיור, מבלי לשייך ומבלי להעביר את הדירות לבעלות החברים. חלופה זו, המכונה "חלופת הפיקדון" , תאפשר פתרון הולם לאותם הקיבוצים, מבלי לפרק את האגודה השיתופית מנכסיה החיוניים.

 

2.      תכנית העבודה של המטה השיתופי לשנת 2015

לכל משתתפי הישיבה נשלח חומר מקדים עם תכנית עבודה מפורטת.

לצורך יעילות הדיון התחלקנו לשלוש קבוצות - להלן דברים שנאמרו בקבוצות השונות:

 

קבוצה מס' 1:

משתתפים: צביקה בלומשטיין, יאיר אלברטון, גיל לין, שחר רגב, ג'וחא, אמציה רייז, עירית גילה, מאיה שפיר. הצטרף לזמן מה - אייל רייז.

דברים שנאמרו:

·           הנושא המשמעותי ביותר - מס' 3 בטבלה, פיתוח השקפת עולם וחזון. צריך לגייס מישהו צעיר להובלת הנושא בקרב צעירי הקיבוצים. לשנות את השם של המטה השיתופי.

·           הנושא השני המשמעותי - נושא נס' 5, מעורבות חברתית.

·           עלינו להתחבר לחברה הישראלית, לוותר על נכסים לטובת אחרים. להוות ערך מוסף. אם אין ייחוד לקיבוצים צמודי העיר - הם לא יהיו. מצפה שהתנועה הקיבוצית תעשה שינוי על מנת להיות ייחודית.

·           סה"כ גדל דור צעיר עם מודעות. גם המטה השיתופי לא צריך לעסוק בעצמו. להגדיר משימות, לשתף פעולה עם שאר התנועה.

·           על המטה השיתופי להוות נציג של החברים השיתופיים בקיבוצים המופרטים (מתחדשים).

·           בנושא הקואופרציה - יש לחבור למועצות האזוריות, לנצל את הבמה של עיתון הזמן הירוק.

·           אם המטה השיתופי רוצה להיות רלבנטי לקיבוצים השיתופיים עליו לפתח כלי של משוב מול הקיבוצים.

·           על המטה להוביל תהליכים לחיזוק ערכי הליבה ולעידוד שיח רעיוני.

·           חשוב לחזק את היכולת המיוחדת של הקיבוץ לתרום.

·           על המטה לעסוק בחיזוק הדימוי של הקיבוץ כלפי חוץ על מנת שאנשים ירצו לחיות בו.

·           על המטה להכשיר "בנק" של יועצים - מלווים - אנשי מקצוע לליווי תהליך החיפוש הקואופרטיבי שמתחיל לקרות בקיבוצים.

·           כמו כן לחבור לרשויות ולהיות רלבנטי לתהליכים שקורים בהן.

 

קבוצה מס' 2:

משתתפים: אלישע שפירא, משה גולד, ענת בן יוסף, אורי אופיר, עזרא דלומי, גיל מושקוביץ, יהודה סלומון.

דברים שנאמרו:

1.      חיזוק הרלבנטיות של המטה השיתופי:

·    יש לקיים פורום רכזי מש"א בקיבוצים שיתופיים בנושא עבודה, פרנסה ומוטיבציה.

·    אין מספיק חשיפה לעבודת המטה השיתופי. אין מספיק ניצול של הרשתות.

·    יש לחזק את הזיקה של המט"ש להתארגנויות הקואופרטיביות, במיוחד בנק אופק.

·    מס' מעגלי השפעה - החברה הישראלית, התנועה הקיבוצית, הקואופרציה והתנועות השיתופיות.

·    יש לעסוק בנושא משאבי אנוש במובן הרחב - צמיחה חברתית, לאו דווקא במובן של גידול אוכלוסייה אלא במובן של מיצוי היכולות החברתיות האישיות של החברים.

·    יש ליצור יותר חשיפה לפעילויות המטה השיתופי.

2.      ייצוג הסוגיות הייחודיות של הקבוצות השיתופיות מול התנועה והרשויות:

·      במפגשים בתנועה - להוות המצפון של התנועה.

·      על המטה לקיים קשר ישיר ובלתי אמצעי עם רשם האגודות, ראש רמ"י, משרדי ממשלה.

3.      חיזוק השקפת העולם של חברי הקיבוץ, צעיריו ובניו

·      יש לקיים מועדון שיח פעם בחודש ביום שישי.

·      יש לשאוף להשפיע על השיח המתקיים בתנועה ובקיבוצים שעברו שינוי.

 

קבוצה מס' 3:

משתתפים: אהרון ידלין, יואל מרשק, גלן פיטלסון, שמואל בן איש, יאיר נוי, ישראל רפפורט, מריו טויב

דברים שנאמרו:

·      יש לפעול נגד הלך הרוח הדטרמיניסטי.

·      יש לפעול בקיבוצים הדיפרנציאלים לשמירה על עקרונות קואופרטיביים ולביסוס מס פרוגרסיבי.

·      על המטה להוביל שיח עם צעירים בקיבוצים.

·      להוביל פעילות של הקיבוצים בחברה החיצונית שבסביבתם.

·      לפחות 50% מהזמן של פעילי המטה צריכים להיות מוקדשים לסעיף מס' 1 (המשך בניית הרלבנטיות של המטה לקיבוצים השיתופיים ולחבריהם). על המטה לייצר מו"פ שיתופי לטובת הקיבוצים השיתופיים.

·      העיסוק בקואופרציה - מחליש. יש לדייק מה רוצים לעשות בה.

·      על המטה לעסוק אך ורק בפתיחת בתי מדרש לפחות ב-20 קבוצים ובקידום הסדר מדיני.

·      על המטה להוביל ולא לעסוק במלחמת מאסף.

·      יש לחבור לתהליכי חזרת המטוטלת.

דברים שנאמרו במליאה:

המטה השיתופי יהיה תנועה אידיאולוגית של קומונות בתוך ארגון כללי שיהיה לפחות קואופרטיבי.

סיכום: תכנית העבודה אושרה.

 

הודעות שנמסרו:

ב-25.12.14 תתקיים מועצת התנועה. ממליצים לשלוח נציגים ולגלות נוכחות.

אחד הנושאים שיעלו במועצה - העלאת מיסי התנועה. ממליצים להצביע בעד. מראה על כוונות גידול ולקיחת אחריות של התנועה.

סיכמה: מאיה שפיר

להורדת תוכנית העבודה בקובץ פידיאף - לחצו כאן

נכתב בתאריך
15/12/2014הרשמה לניוזלטר שלנו