עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מאמרים וכתבות שהתפרסמו בנושא כנס הקואופרציה לזכרו של יהודה פז ז"ל ב-12.6.2014
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

מאמרים וכתבות שהתפרסמו בנושא כנס הקואופרציה לזכרו של יהודה פז ז"ל ב-12.6.2014

 

 

כתבות מתוך "ידיעות הקיבוץ":

 


יש לחזק את המודעות של חברי הקיבוץ להיותם חלק מתנועה קואופרטיבית גדולה

22/06/2014
 
- איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית, ידיעות הקיבוץ

 


נשיאת ברית הקואופרטיבים הבינלאומית ורשם האגודות השיתופיות השמיעו ביקורת (של אוהבים) בכנס הקואופרציה והחברה, שארגנה התנועה הקיבוצית

22/06/2014
 
- נחמן גלבוע, ידיעות הקיבוץ

מרכיב הזהות הקואופרטיבי יכול וצריך לחבר את כל הקיבוצים ולהוות מטרייה ערכית רחבה ומאחדת

22/06/2014
 
- מאיה שפיר, יטבתה, ידיעות הקיבוץ

נכתב בתאריך
25/6/2014הרשמה לניוזלטר שלנו