עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

קצרים על הקיבוץ (7)

 

5.6.2014

הקיבוץ ועולם הקואופרציה

 

אחד ממרכיבי הזהות הבולטים של התנועה הקיבוצית, מעבר להיותה תנועת התיישבות יהודית, ישראלית ציונית וסוציאליסטית, הוא מרכיב הזהות הקואופרטיבי.

 

במשך שנים ראה הקיבוץ עצמו כקומונה ולכן את דומיו בעולם חיפש בקבוצות הקומונאליות שצצו במקומות שונים, בדרך כלל על רקע של אמונה דתית. על התנועה הקואופרטיבית הסתכלו אנשי הקיבוץ מלמעלה, מאחר ובקואופרטיב שותפים החברים בדרך כלל בתחום חיים אחד ואילו הקיבוץ ישות מורכבת הרבה יותר – החברים שותפים בו כמעט בכל תחומי החיים.

 

בעולם הרחב התפתחה התנועה הקואופרטיבית ומונה כיום כמיליארד חברים, השותפים בארגונים קואופרטיביים בתחומי חיים שונים, כלכליים וחברתיים. הם משפרים את סביבת חייהם וקשריהם עם העולם בתוככי החברה הקפיטליסטית, ע"י יצירה של סביבת חיים סוציאליסטית.  ברחבי העולם עדיין מסתכלים על הקיבוץ כעל מודל העל של הקואופרציה, הקואופרטיב הרב תחומי.

 

לתנועה הקיבוצית קשרים מעטים מידי עם תנועה זו, המדברת בשפתנו, מאמינה בערכינו, מפתחת כלים וידע שהיו יכולים להיות לנו לעזר רב ועוסקת ביצירת לגיטימציה פוליטית וחוקית שחסרה לנו בימים אלו. עיסוק מרכזי בתנועה הקואופרטיבית הוא חיזוק המנגנונים הדמוקרטיים, מחוברות ומעורבות החברים בחיי הארגון לאורך זמן ובניית מודעות ערכית. גם אנחנו בקיבוצים עוסקים לא מעט בדילמה מרכזית זו.

 

בהלימה להגדרת הקואופרטיב (או האגודה השיתופית כפי שהוא נקרא בארץ)- החברות בקיבוץ וולונטרית, תחומי החיים המתנהלים במשותף, מתקיימים באמצעות נכסים הנמצאים בבעלות משותפת ומנוהלים בצורה דמוקרטית.

 

כל הקיבוצים אמורים, בהתאם להגדרות ועדת הסיווג, לקיים את ערכי הקואופרציה – ערבות הדדית, שוויון ערך האדם, אחריות חברתית, דמוקרטיה, צדק חברתי וסולידריות. חלקם קרובים יותר למימוש וחלקם מאותגרים יותר.

 

בעשרים השנים האחרונות בתנועה הקיבוצית "השתנו" 200 קיבוצים ונוצר מגוון רחב של קיבוצים. חלקם שותפים בתחומי חיים רבים כתמיד, חלקם מכרו נכסים משותפים וצמצמו מאוד את תחומי החיים המשותפים ובאמצע - רצף ארוך. מרכיב הזהות הקואופרטיבי יכול לחבר את כל הקיבוצים ולהוות מטריה ערכית מאחדת רחבה.

 

התנועה הקיבוצית קמה על השקפת עולם סוציאליסטית ונתמכה עם קום המדינה ע"י חברה שהייתה סולידארית ודיברה שפה דומה. ב-30 השנים האחרונות חל שינוי בעולם ובארץ, השקפת העולם הקפיטליסטית חדרה עמוק ואנו הפכנו לחריגים בנוף.

 

גם לתוך הקיבוצים חדרו במהלך 30 השנה האחרונות ביטויים והלכי רוח קפיטליסטיים. רווח כספי ויעילות  הפכו לקריטריונים מרכזיים להצלחה. כדי להתחבר להשקפת העולם הקואופרטיבית עלינו לחזק את ההבנה, המודעות והשפה של חבר הקיבוץ על מנת שיבחר בחירה חיובית בצורת החיים ויחיה בהלימה מלאה אליה.

 

מאז המחאה החברתית, חל שינוי בתודעת הציבור בארץ ומחלחלת הבנה שמשהו בשיטה לא עובד לטובת הרוב. צעירים מגלים עניין בצורות התארגנות קואופרטיביות כדרך לעזור לעצמם ומבקשים לתת משמעות לחייהם באמצעות השתייכות לחברה סולידארית וצודקת.

 

החברה והכלכלה הקיבוציות הקואופרטיביות זקוקות לסביבה חוקית ופוליטית המבינות את ערכיהן על מנת לשרוד, לצמוח ולשגשג. התפתחותה של רשת ארגונים קואופרטיביים בתחומי חיים שונים בארץ, ריבוי הדוברים בשפה זו והחיים מתוך השקפת העולם הנובעת ממנה, יחזקו את חוסנם של הקיבוצים ואת יכולתם להתקיים לאורך זמן. לכן שומה עלינו לתמוך ולחזק מגמה זו, בתוכנו ומחוץ לנו..

 

מאיה שפיר

חברת קיבוץ יטבתה

רכזת המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות

 

נכתב בתאריך
5/6/2014הרשמה לניוזלטר שלנו