עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

דף קשר להנהגות הקיבוצים ולחברי הקיבוצים - אוקטובר 2012
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

6.11.12

דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים אוקטובר 2012

 

זהו דף קשר תשיעי, עדכון חודשי לפעילות צוות המטה השיתופי.

בחודש ספטמבר, שהיה חודש של חגים, חופשות ולא שפע פעילות - לא תקשרנו.

הגענו ל"אחרי החגים" - והסתערנו על העבודה.

כרגיל, נשמח לתגובות, הערות, הארות ותובנות.

 

סדנת אדיג'ס

 

בחדשים ספטמבר ואוקטובר השתתפנו, יחד עם עוד כ- 100 איש מקיבוצים שונים, בסדנה של 5 ימים בתורת אדיג'ס. הקשר עם פרופסור אדיג'ס הוא פרי יזמה של אנשי צוות חברת הייעוץ "מעוף". למדנו תורת ניהול חכמה וכוללת היכולה לשרת את הנהגות הקיבוצים בדרך לבניית תקשורת נכונה, אמון וכבוד הדדי בקיבוץ כבסיס להמשך החיים המשותפים.

 

כנס קליטה של הקיבוץ הדתי בעין צורים - 16.10.12

 

בקיבוץ עין צורים התקיים יום עיון של הקיבוץ הדתי, בנושא קליטת בנים.

באנו, הקשבנו, שמענו הרבה התלבטויות מוכרות וגם כמה ייחודיות.

התרשמנו מהישיבה ללימוד בצוותא של בעיה - קיבוצים שיתופיים ומתחדשים גם יחד, למרות השוני וההבדלים.

 

כנס של הקיבוץ המתחדש - 18.10.12

 

השתתפנו בכנס מטה הקיבוץ המתחדש ומאיה התבקשה לברך בשם המטה השיתופי. הסכימה בשמחה.

גבות רבות הורמו ואף נשמעה ביקורת. ובכל זאת אנו חושבים שהיה מקום לברכה.

בדבריה קראה מאיה לדיאלוג אמיתי ולא מתנצח על תמונת עתיד רצויה משותפת ועל בעיות משותפות.

 

סדנה בקיבוץ תמוז - הקמת עמותה על שם לוי אשכול - 19.10.12

 

המטה השיתופי שותף למעגל הקבוצות בהקמת מרכז ליווי ותמיכה בקבוצות שיתופיות בהתהוות, עם דגש על הבסיס הכלכלי לשותפות.

בבוקר יום שישי התכנסנו, חברי קיבוצים וחברי קהילות שיתופיות, לדון בהקמת עמותה על שם לוי אשכול, יזמה של יאיר אלברטון מקיבוץ תמוז. ניסינו להגדיר יחד את מטרות הגוף הנולד.

פגשנו תופעה חדשה ומרתקת של קהילות  תרבותיות הרווחת לאחרונה בארץ.

עיקר השיחה נסב על הפוטנציאל הגלום בשיתוף פעולה בין חברי קיבוצים לחברי הקבוצות השיתופיות ועל דרכים להבאת הפוטנציאל למימוש.

 

 

ישיבת מזכירות המטה השיתופי - 22.10.12

 

בישיבת המזכירות האחרונה של המטה השיתופי ארחנו את איתן ברושי, המצטייר עכשיו כמועמד יחיד לתפקיד מזכיר התנועה. שמענו מפיו מהם הדגשים שלדעתו יש לתת לתפקיד. חברי המזכירות העלו נקודות נוספות שיש, לדעתם, לתת עליהן את הדעת. סיכום מפורט של הפגישה מופיע באתר "שווים".

 

מועצת התנועה - 01.11.12

 

בהמשך לאותו עניין - החליטה מועצת התנועה לנצל את הבחירות למזכיר התנועה כהזדמנות לעורר שיח בקיבוצים. בניגוד להצעת רוב חברי ועדת הבחירות, שהציעו שבמקרה של מועמד יחיד יהיו הבחירות במועצת התנועה, החליטה המועצה שלא לוותר על זכותו של החבר להיות מעורב ובכל מקרה יהיו הבחירות בקיבוצים. גם אנחנו הצטרפנו לעמדת רוב המצביעים.

 

יום עיון במכון ון ליר על הקבוצות השיתופיות - 22.10.12

 

הקבוצות השיתופיות בערים הפכו להיות "תופעה" וזכו ליום עיון במכון ון ליר שניסה להבין את התופעה, מקורותיה, אופן התהוותה ועתידה.

הנחה את הכנס פרופ' דן אבנון. השתתפו בו ד"ר יפתח גולדמן, עד לא מזמן חבר תמוז, ניתאי שרייבר, חבר קיבוץ מגוון ומנהל רקמ"ה, רשת הקהילות המשימתיות, ומוקי צור.

בפאנל השני השתתפו נציגי 8 קהילות - יאיר אלברטון מתמוז שבבית שמש, אסתי קירמאיר מקהילת חורש בירושלים, תרצה פרץ חברת קיבוץ משעול בנצרת, אלעד הראל, חבר קבוצת מפרש בדרום תל אביב, יעל דומב חברת קהילת אלומה בירושלים, יערית מלמן חברת הקיבוץ העירוני בעכו לש תנועת דרור ישראל, אליעד מלמד חבר קהילת קמה בבאר שבע וטל חכים דרומי חברת קיבוץ פלך של השומר הצעיר.כל אחד סיפר על המיוחד בקהילה ממנה בא.

הדגש היה על המשימות החברתיות.

 

 

ישיבת מערכת במקום - 24.10.12

 

בישיבה האחרונה של מערכת במקום דנו שוב בדרכים למציאת מקורות למימון להמשך הוצאת העיתון.

 

פגישה עם נציגות ברודרהוף - 25.10.12

 

ארחנו לשיחה נציגים מהקהילה ברודרהוף - "אחוות האחים" - ארגון קומונלי נוצרי בארצות הברית. הארגון מונה כשבעת אלפים חברים, החיים בעשרים ושמונה יישובים, רובם בארצות הברית וחלקם באוסטרליה, באנגליה, בגרמניה ובפרגוואי.

תנועת הברודרהוף הוקמה בגרמניה ב-1920, מבלי שראשיה הכירו את הקיבוץ שהוקם עשור קודם לכן, אך באופן מפתיע ביססו את האידיאולוגיה שלהם על ערכים דומים מאוד. אלא שהציר המרכזי שלהם, בנוסף לשיתוף המוחלט, הוא האמונה הנוצרית האדוקה, שלא התערערה עד היום. הקהילה תאמץ לחיקה בני אדם מכל מוצא, צבע וגזע, בתנאי שיקבלו על עצמם את הדת הנוצרית ואת האמונה בישו.

 

מפגש שלישי של פורום חברתי כלכלי - 25.10.12

 

התקיים מפגש שלישי של פורום מרתק זה, בנוכחות 25 חברים/ות.

 

במפגש זה נאמר בין היתר:

·         יש להסכים על חשיבות המשך הקיום של הקיבוצים כבסיס להמשך השיחה.

·         כל הפעילות הכלכלית צריכה לענות על צרכים בעלי ערך – צמיחה דמוגרפית, בטחון סוציאלי ותמיכה רעיונית.

·         יש לתכלל את פעילות התנועה והארגונים האזוריים, בדומה לתכלול המשק והקהילה בקיבוץ הבודד.

·         יש ליצור כפיפות מחייבת של הארגונים (המקור הכספי) לתנועה.

·         יש ליזום מהלך מובנה המעודד קיבוצים להשקיע בנכסים משותפים מניבים.

·         יש ליזום בניית שותפויות בין קיבוצים לרכישה וניהול של נכסים.

·         יש לרכוש ע"י תאגידים קיבוציים נכסים הנמכרים ע"י קיבוצים.

·         יש לחזור ולעבד את קרקעות הקיבוצים בכוחות עצמיים.

·         יש לפתח את המודעות החברתית והכלים לניהול חברתי של המנהלים הכלכליים, ברמת הקיבוצים וברמת הארגונים והתנועה.

·         יש להרחיב את מעגלי השותפים מחוץ לתנועה, בעסקים קואופרטיביים.

·         יש להקים מנגנונים תנועתיים לתמיכה והובלה רעיונית ולחיזוק האמון בין השותפים, ברמת הקיבוץ, ברמת התנועה ומחוץ לה.

·         אחד הכלים שיאפשרו הגדלת הפעילות הכלכלית - הקמת בנק או אגודת אשראי קואופרטיביים.

·         ב- 2014 מסתיים החזר החובות של הסדר הקיבוצים. סביר שיהיה יותר כסף זמין במערכת. הזדמנות!

 

עוד נאמר:

·         יש לחבור ליזמות קואופרטיביות בתווך התנועה ומחוץ לה.

·         יש לעודד קיבוצים להעיז בתחום הכלכלי: לבלום את הבלימה.

·         יש לעודד את האמון בהנהגת התנועה ובמקביל לעודד תשלום מיסים ואולי אף להגדילם.

·         יש לפתח כלים לחינוך החבר הבודד לקבלת החלטות כלכליות מושכלות.

·         יש לשים על סדר יומו של מזכיר התנועה החדש את כל שנאמר בפורום.

 

הוסכם:

·         להרחיב את צוות ההיגוי באנשי כלכלה.

·         צוות ההיגוי ינסח מסמך המבטא את ההסכמות שעלו במפגשים ויכלול תמונת מצב עתידית רצויה וצעדים להגיע לשם.

·         צוות ההיגוי יציע אופן להמשך השיחה תוך הרחבת המעגלים.

 

 

 

 

ביקור בקהילת קמה - 29.10.12

 

במסגרת כוונתנו לייצר שותפות בין הקיבוצים וחבריהם לבין חברי הקבוצות השיתופיות של מעגל הקבוצות, הזמנו חברי קיבוצים לסיור בקהילת קמה בבאר שבע.

התאספנו כ-30 איש ובילינו יום שלם עם חברי הקהילה. הבנו את צורת חייהם, הכרנו את הפרויקטים החברתיים שלהם וניסינו לחשוב יחד על מקומות אפשריים לשיתופי פעולה.

 

 

צוות חינוך של המטה השיתופי

 

ב-07.11.12 מתחדש הפורום של רכזי חינוך ונעורים. את הפורום ירכז השנה גיא פורת מקיבוץ פלך שהיה מספר שנים רכז הנוער במועצה האזורית עמק הירדן, ובעל וותק בהנחיית קבוצות.

המיקוד בפורום יהיה על "עיצוב והובלה של חברת הנעורים במציאות הקיבוצית".

 

מטרות הסדנה:

 

1.      יצירת שפה משותפת לרכז החינוך ולרכז הנעורים בקיבוץ; גיבוש עמדה ערכית והקניית כלים לעבודת צוות ולבניית תכנית עבודה שנתית.

2.      התמקצעות בניהול והובלה של חברת הנעורים ע"י רכישת מודלים ארגוניים ולמידת עמיתים.

3.      בנייה של קבוצת למידה ממוקדת המתעסקת בסוגיות חינוכיות ערכיות ופרקטיות הרלוונטיות למערכת החינוך הייחודית בקיבוץ; התמודדות משותפת עם דילמות חינוכיות בהובלת חברת הנעורים והצעת דרכי פעולה.

 

הסדנה מומלצת לכל הרכזים ולמדריכים מובילים, הן בקיבוצים השיתופיים והן בקיבוצים המתחדשים.

 

מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115

יהודה סלמון 054-5637727 mazkir@tzuba.co.il

מריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064

 

לפתיחת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן
נכתב בתאריך
26/11/2014הרשמה לניוזלטר שלנו