עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-15.3.2012
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

מזכירות המטה השיתופי 15.03.12

 

משתתפים: משה רוזן - ניר יצחק, יואל מרשק - אגף המשימות, מיכאל לבני - לוטן, אמציה רייז - קואופרציה, תומר פריאל - רביבים, אליעזר גוטמן - רמת יוחנן, יהודה סלמון - מטה שיתופי, דגן קרן - השומר הצעיר, אורי אופיר - צעירים, אלעד הראל - מעגל הקבוצות, מארק מרכוס - אורים, מנצ'ר - בארי, ענת בן יוסף - יטבתה, לנה שפיר - יטבתה, אלישע שפירא - עין השופט, דני זמיר - משמר העמק, עזרא דלומי - שווים, יאיר נוי - עלומים, דגי חבויניק - זיקים, יורם יאיר - רמת רחל, מריו טויב, מאיה שפיר

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - הפרוטוקול אושר.

2.      אישור נוסח תפישת תפקיד + תכנית עבודה -
הערות אלישע:

·         המטה לא יכול להיות תנועה. יש לכתוב: הפיכת המטה להנהגה של תנועה או הפיכת הקיבוצים השיתופיים לתנועה.

·         קיבוצים "ברי קיימא" - גם אנחנו כאלה. יש לכתוב דיפרנציאלים ברי קיימא.

·         בניית מנגנוני תמיכה - אנחנו לא גוף תמך. קשר. ליווי.

·         לא צריך, לדעתו, להסדיר את המבנה הארגוני.

·         יש למסד את הקשר עם מרכז חזן בנושא ההפרטה.

הוחלט: ההערות יישקלו ויוטמעו במסמך והוא יישלח שוב במתכונתו המעודכנת.

3.      בקשת מיכאל לבני להצטרפות קיבוצים לבקשה להעלות את עמדת קיבוץ לוטן שהוצגה וחולקה למשתתפים לדיון במועצת התנועה.
קיבוצים מעוניינים יפנו ישירות למיכאל לבני.

4.      מסמך תובנות מביקורים בקיבוצים:
הונח מסמך טיוטת תובנות מביקורים בקיבוצים ודרכי פעולה לטיפול בנושאים השונים העולים בו.
דברים שנאמרו לאור המסמך:

·         ברכות על המסע. מורגשת הקשבה לקיבוצים.

·         מורגש בקיבוצים היעדר הסכמה על חזון וערכים, פער בין החלום לבין ההתנהגות, פער בין החלטות למעשים. כל אלו דורשים ברור מתמשך.

·         בהיעדר משימתיות לא נמצא סיבה להמשיך.

·         חסר דיון על מקומנו בסוגיית המדינה היהודית דמוקרטית.

·         האם מעורבות חברתית היא גמילות חסדים? שליחות למען תיקון עולם? חייבים להיות תנועה של שליחות כלפי חוץ, כולל פעילות פוליטית.

·         בויכוח על עתיד הקיבוץ שולטים תקווה ופחד. לוקח זמן עד שתהליך הפרטה מבשיל. חברת הרווחה הקיבוצית עם הערבות ההדדית הגבוהה לא תתקיים בחברה המופרטת.

·         גם שיתוף וגם הפרטה - קל יותר לעשות עם כסף.

·         החלק שרוצה הפרטה לא מדבר על ערכים. יש לחשוף ולתמלל את הערכים שמייצגת ההפרטה, כדי שהחברים יהיו מודעים לבחירתם במלואה.

·         מיתוג - יש להתחבר עם המחאה החברתית. המעמד הבינוני מתחיל להבין את שקר ההפרטה. צריך להוציא אותנו כחדשנים.

·         לגבי שאלות פוליטיות בתוך הקיבוץ - צריך להיזהר מלחבור להנהגה פוזלת, ולא להיות בד"צ. יש לבדוק עניינית מקומנו בכל קיבוץ.

·         פורום אנשי כלכלה - חשוב ביותר. השאלה מי ומה אומרים להם. להתחיל מהקונקרטי ולהגיע לערכי. פורום עם צבע מקצועני.

·         לגבי מזכירים - יש פחד להנהיג. צריך לעודד.

·         השמירה על שלמות הקהילה צריכה להיות אחריות משותפת לשני הצדדים - השיתופי והדיפרנציאלי. אי אפשר להפילה רק על צד אחד.

·         יש לנצל את כוחות המחאה. לפרק הרבה יותר קל מלבנות.

·         יש לדבר על האופציה השיזורית.

·         יש להשיג תפוצת המייל של כל חברי הקיבוצים.

·         הכסף הפרטי בקיבוצים, הפער בין מה שהקיבוץ נותן לבין מה שיש לחברים, מעצים משברים.

·         לא ברור איך ניתן לקיים לאורך זמן קיבוץ שיתופי שיש בו מיעוט גדול הרוצה אחרת.

·         הפורום הכלכלי צריך לדון בבעיות הספציפיות של הקיבוצים בתוך סביבה שאינה כזו.

·         בעד מבנה ארגוני ברור וקריאה לנציגות מובנית. יש לנצל את הביקורים על מנת לחבר את הקיבוצים למטה. צריכה להיות למזכירות המטה סמכות החלטה.

·         יש ערך לסמינר נקלטים משותף.

·         קיים חוסר אמון בהמשך הדרך. החזקים - דואגים לעצמם. החלשים - מתאגדים כעדר.

·         המשימה - למצוא דרך לגשת לציבור מגוון. ללמד, לשוחח ולבנות אמון בדרך השוויון והאמון.

·         יש בעיה בניסיון ליצור תנועה מגופים (קיבוצים) ולא מאנשים (חברים). אם המטה רוצה להקים תנועה - עליו לפנות לחברים בקיבוצים ולא רק אליהם.

·         ללמוד מהצד השני - דבקות במטרה, אגרסיביות. להפסיק לדבר פרווה. גם אם היה נשאר קיבוץ אחד חזק וברור, ההזדמנות של היום הייתה ממנפת אותו.

·         אם אנחנו רוצים שתהיה תנועה שיתופית קיבוצית קואופרטיבית חייבים למצב אותה עם אמירות ברורות. גם אם כמה שנים נהיה עניים. יידבקו אחרים - לא רק קיבוצים.

·         החיבור למחאה בשטח יכול להיעזר בקשר של הקבוצות העירוניות. קורא לשיתוף פעולה.

·         ערך מכונן יש לחזור ולבחון כל פעם מחדש.

·         נידונו לחיות במתח מתמיד בין תנועת חיים לבין קנאות לרעיון.

·         יש להמשיך במסורת הביקורים בקיבוצים לשמירה על קשר אישי ישיר מעבר לביקור ראשון זה.

הוחלט: צוות המטה השיתופי יפנים את כל ההערות. עם סיום סבב הביקורים יושלם המסמך ויתורגם לתכנית עבודה, שתוצג בישיבת המזכירות הבאה.

5.      מסמכי המטה בנושא קליטה לחברות וחברות בעצמאות כלכלית
דברים שנאמרו:

·         יש לדאוג לגרעיני השלמה לקיבוצים שרומים לייצר רצף דמוגרפי.

·         ההחלטה על קליטה לעצמאות כלכלית נותנת יום סיום לקיבוץ. צריך למצוא שיטות קליטה אחרות.

·         לפעמים זו הדרך של ההנהגה להוביל שינוי באופן סמוי.

·         אם רוצים לעזור לקיבוצים - יש לפעול בכל קיבוץ בנפרד.

·         מבחינת הבניה – בעיית השגת משכנתאות מהבנקים - פתירה.

·         תהליך הקבלה לחברות בעצמאות כלכלית הוא תהליך בכיוון אחד. אמנם הרשם הגביל מספר ואורך זמן, אך בבוא היום - ישנו גם אותם.

·         חסר עיבוד של אלטרנטיבות לקליטה.

·         יש לבדוק מהי סמכותו של הרשם מול נושא שיש עליו החלטות והסכמות.

·         עזבו את הרשם.

·         יש היום הרבה פניות של משפחות טובות לקליטה.

·         הבסיס לקליטה - האמון של הקיבוץ בעצמו ותמונת עתיד ברורה.

·         את הנושא הזכאויות ומימון הבניה יש לפתור מול המדינה והתנועה.

הוחלט: שני המסמכים, לאחר הטמעת הערות שנשמעו, אושרו כמסמכי עמדה של המטה השיתופי ויועברו לקיבוצים.

 

רשמה: מאיה שפיר

המטה השיתופי - תפישת תפקיד ותכנית עבודה לשנת 2012

 

תפישת התפקיד:

 

·         אנו מחויבים לפעול להפיכת המטה השיתופי להנהגת תנועה המובילה את השיתוף והשוויון כדרך חיים כחלק מהחזון הציוני של המטה.

·         אנו מחויבים לפעול ליצירת אוירה פוליטית וחברתית בחברה הישראלית שתאפשר לצורות החיים השיתופיות לשגשג ולפרוח.

·         אנו מחויבים לפעול להפיכת המטה להנהגת תנועה מובילה, מלכדת ותומכת של הקיבוצים השיתופיים והקבוצות השיתופיות.

·         אנו מחויבים לפעול לרתימת חברי כל הקיבוצים השיתופיים והקבוצות השיתופיות כחברים פעילים במטה.

·         אנו מחויבים להשתתף בעיצוב דמותה של החברה הישראלית כחברה סולידרית.

 

מטרות מרכזיות:

 

1.      בניית קשר הדדי, רלוונטיות וזיקה ברורה בין הקיבוצים והקבוצות השיתופיים והמטה השיתופי.

2.      הגדלת המשאבים הכספיים של המטה השיתופי וגיוס פעילים ומתנדבים לצורך הרחבת הפעילות.

3.      בניית תהליך שבסופו נוכל להסדיר את המבנה הארגוני של המטה השיתופי ואת מערכת קבלת ההחלטות.

4.      בדיקת הקשר בין הקיבוצים השיתופיים והקיבוצים הדיפרנציאלים ברי הקיימא. תמיכה במאמצי הקיבוצים המתחדשים ברי הקיימא לשמור על מידה גבוהה של ערבות הדדית לטווח ארוך.

5.      יצירת אוירה פוליטית וחברתית שתאפשר לחיים השיתופיים לשגשג.

6.      השתתפות בעיצוב דמותה של החברה הישראלית כחברה סולידרית המושתתת על צדק חברתי.

 

יעדים:

 

1.      בניית קשר הדדי וזיקה ברורה בין הקיבוצים השיתופיים והמטה:

א.      ביקור הנהגת המטה בקיבוצים:

1.      בניית "תיק ביקור" - הגדרה ברורה של מטרת הביקור - מערכת המסרים שהמטה, בהרכבו החדש, מעוניין להעביר בקיבוצים השיתופיים והמידע שהוא מעוניין לאסוף בקיבוצים לצורך המשך בניית הפעילות והקשר.
לו"ז - עד סוף נובמבר 2011.

2.      ביקור ראשון בכל הקיבוצים והקבוצות השיתופיות, מפגש עם מזכירים ובעלי תפקידים לבחירתם. מטרות: מיפוי ובניית תמונת מצב עדכנית, הבנת הדילמות שהקיבוצים מתמודדים איתן ורישומן, הצגת כוונות המטה בעתיד הקרוב, רתימה לקשר עם המטה.
לו"ז: דצמבר 2011 - פברואר 2012.

3.      מפגש שני בקיבוצים, מפגש עם מזכירויות הקיבוצים, לאחר הקמת חלק ממנגנוני התמיכה, תחילת שיחה על הצורך בקשר עם המטה בייצוג רשמי ומעורבות בפעילות המטה. לו"ז: מרס 2012 - יוני 2012

4.      מפגש שלישי בקיבוצים - תחילת שיחה ישירה עם חברי הקיבוץ. לו"ז: יוני 2012 - עד סוף השנה.

ב.      בניית צוותים נושאיים שייקחו על עצמם הובלת תחומי החיים השונים, כולל קיום פורום בעלי התפקיד הרלוונטי:

1.      צוות קשר עם מזכירים - הקמת פורום מזכירים (4-6 מפגשים בשנה) שיעסוק בדילמות המשותפות. אחראית: מאיה.

2.      צוות קשר עם אנשי כלכלה - פורום אנשי כלכלה (מרכזי משק ומנהלי מפעלים) (3-4 מפגשים בשנה) שיעסוק בדילמת החיים הכפולים של מי שחי בעולם סוציאליסטי ופועל בעולם קפיטליסטי. אחראית: מאיה.

3.      צוות קליטה - פורום רכזי קליטה (4-6 פעמים בשנה), מציאת נושאים שהובלתם במשותף תקל על הקיבוצים ובניית מנגנוני תמיכה בתהליך. אחראי: יהודה.

4.      צוות משאבי אנוש - פורום מנהלי משאבי אנוש (4 מפגשים בשנה). שיחה על דילמות משותפות. בהובלת "מעוף".

5.      צוות חינוך (קיים, המשך). פורום רכזי חינוך (5-6 מפגשים בשנה) ובניית מערך כלים לחיזוק החינוך הערכי בקיבוץ. אחראי: דורון נדיב.

6.      צוות צעירים (קיים, המשך) פורום רכזי צעירים (3-4 פגישות בשנה) ובניית מערך כלים לחיזוק השיחה עם הצעירים בקיבוצים. אחראי: אורי אופיר.

7.      צוותים נוספים בהתאם לנושאים שיעלו בשיחות בקיבוצים ובפורומים.

ג.       איגום מידע (צוות קיים):

1.      העלאת אתר מאגר מידע ידידותי למשתמש עד פברואר 2012. לו"ז: העלאת האתר לאוויר - סוף מרס 2012 אחראי: נטע שפירא.

2.      המשך תחזוקת האתר ושיפורו לאורך זמן.

ד.      תחזוקה רעיונית:
יעד: בניית צוותים שיובילו שיחות ופעולות רעיוניות בפורום הכללי של המטה ובקיבוצים - בקרב הנוער, הצעירים והחברים עצמם.


2.      הגדלת המשאבים של המטה השיתופי לצורך הרחבת הפעילות:
יעד:
לאחת מישיבות המזכירות הבאות תובא הצעה המפרטת דרכים אפשריות להגדלת מקורות ההכנסה של המטה השיתופי. אחראי: מריו.

3.      הסדרת המבנה הארגוני של המטה השיתופי:

א.      קיום תהליך הדרגתי של בניית נציגות בעלת סמכות לכל קיבוץ או גוף החברים במטה במוסדות המטה השיתופי.

ב.      הסדרת מעמדם וייצוגם של החברים הבודדים.

יעד: דצמבר 2012 - הצגת מבנה ארגוני לאישור במזכירות המטה. אחראי: מריו.

4.      יצירת אוירה פוליטית וחברתית שתאפשר לצורות החיים השיתופיות לשגשג
מפגשים עם שותפים רעיוניים, רשויות ומשרדי ממשלה, ביזמה וכתגובה תוך העזרות בניסיונם ומעמדם של ותיקי המטה השיתופי. אחראית: מאיה.

5.      השתתפות בעיצוב דמותה של החברה הישראלית כחברה סולידרית
בניית צוות שיוביל שיחה ופעולה רעיונית ופוליטית בפורום המטה.
יעד: 6 מפגשים מובנים בשנה + מפגשים נוספים בהתאם ליזמת הצוות. אחראית: מאיה.

 

מסמך תובנות מביקורים בקיבוצים

 

במהלך החודשים ינואר-פברואר-מרץ ביקר צוות המטה השיתופי ב-42 קיבוצים. עד אמצע אפריל אנו מקוים להגיע לרוב הקיבוצים שברשימה.

אנו נפגשים עם הנהגת הקיבוץ - לעיתים מצומצמת ולעיתים מורחבת.

במהלך הביקור אנו מספרים על מטרתנו ליצור זיקה אמיתית בין הקיבוץ למטה השיתופי ובעיקר שומעים על הדילמות המעסיקות את חברי הקיבוץ והנהגתו.

 

להלן נושאים שחזרו על עצמם במהלך הביקורים ומסקנות ביניים לטיפול משותף:

עם השלמת תהליך המיפוי נוציא מסקנות סופיות ונעדכן את תכנית העבודה שלנו בהתאם.

 

1.      פיתוח תרבות השיחה הערכית לצורך הגדלת אחריות החבר - בשיחות בקיבוצים רבים עולה הצורך בפיתוח תרבות שיחה מתמשכת, שיורדת לרובד הערכי. שיחה שאינה עוסקת ב"איך" (הסדרי חיים, תקנונים) אלא ב"למה". קיים צורך בהעמקת ההכרות בין החברים ברמת השקפת העולם הערכית כבסיס לשותפות, יצירת תהליך בונה אמון ותהליך הסכמות עמוק, להחלטה משותפת על עתיד המקום. צוות מוביל לנושא נפגש פעם ראשונה.
הצעת טיפול:
אנו מעוניינים להוביל תהליך העצמה וחניכה להנהגות הקיבוצים ולציידן בכלים על מנת שיוכלו להוביל תהליכים אלו בקיבוציהן. סימנו לנו משימה זו כמשימה מרכזית למטה השיתופי, לצורך חיזוק ושמירת השיתוף בקיבוצים. הצוות ייפגש עם שורת יועצים המובילים תהליכים בקיבוצים שונים בחיפוש אחר סל כלים ומתודות, להעברה להנהגות הקיבוצים. פגישה שנייה של הצוות כולו תתקיים ב- 15.03.12 בה יוחלט על המשך התקדמות.


2.      מיתוג הקיבוץ השיתופי - ציבור גדול בארץ: צעירים, עולים חדשים ועוד, אינו מכיר את המושג "קיבוץ שיתופי". לא היסטוריה ולא נוסטלגיה. היום, לאחר המחאה החברתית, מול מתקפות שקריות של מתנגדים ולקראת מאמץ קליטה בקיבוצים, מורגש צורך במאמץ משותף למיתוג מחדש של זהות הקיבוץ השיתופי בציבור הישראלי: צורת חיים המיישמת צדק חברתי, ערבות הדדית וחלוקת משאבים נכונה. המטרה: לתווך מושג זה לציבור הרחב וכדרך אגב, להגדיל את גאות החברים בו.
הצעת טיפול
: הצוות יעבד תכנית למיתוג תוך התייעצות עם אנשי מקצוע.


3.      החלטה ברורה על זהות הקיבוץ. במהלך ביקורינו בקיבוצים אנו נוכחים שוב ושוב שאי ודאות מייצרת מציאות, ללא בחירה, ללא הובלה וללא ניהול. קיבוצים שהחליטו מה הם רוצים להיות, בונים את העתיד בהרבה צעדים קטנים וממוקדים. בקיבוצים הנמצאים תקופות ארוכות בתנאי אי ודאות, מכינים עצמם החברים למציאות ממנה הם חוששים. בצעדים קטנים ולא תמיד מודעים, הם מייצרים את המציאות שלא נבחרה ובמקרים רבים אף אינה רצויה. הנהגות הקיבוצים נסחפות עם הזרם, חוששות להוביל לכיוון אחר ומחכות להנחיה מהחברים המבולבלים. לרוב חוששים לשאול את השאלות. אי הודאות - הרסנית.
הצעת טיפול:
המסר שיועבר ע"י המטה יעודד את הנהגות הקיבוצים לקחת הובלה ולשאול שאלות נוקבות, ללא פחד, תוך ליווי התהליכים.


4.      פורומי מזכירים - זהו הפורום הראשוני והמרכזי שעל המטה להוביל. עד היום כונס פורום זה על בסיס גיאוגרפי, בנושאים רוחביים. יש רצון של מזכירים רבים לקחת חלק בפורום עמיתים כזה.
הצעת טיפול
: לכנס פורום מזכירים על בסיס נושאים מרכזים משותפים: פורום קיבוצים גדולים, פורום קיבוצים קטנים, פורום בנושא קליטה או הנעה לעבודה, נושאי עיסוק שונים.


5.      פורום אנשי כלכלה - אנשי הכלכלה בקיבוצים הינם אנשים מרכזיים, הנוטים ליצור הפרדה בין חברה וכלכלה. הם נמצאים בחוד המפגש שלנו כחברה סוציאליסטית, עם העולם הניאו ליבראלי. מטרת הפורום - יצירת שיחה על הקיבוץ כמוביל אלטרנטיבה לכלכלה חברתית, אופן התנהלותנו מול העולם החיצוני (אנחנו כמעסיקים), חידוד הקיבוץ כיצור חברתי שהכלכלה מאפשרת את קיומו והתפתחותו. בפורום זה חשוב לדייק במרצים ובנושאים על מנת שיהיה לו המשך.
הצעת טיפול
: הוקם צוות הכנה לפורום שנפגש פעם אחת וקבע מפגש שני. פעילות זו תמומן ע"י קרן אברט.


6.      מימון הבניה בקיבוצים
כל הקיבוצים הבינו שצריך לצמוח. כדי לצמוח - צריך לבנות.

בנושא מימון הבניה מתחלקים הקיבוצים לשלוש קבוצות:

א.      אלו היכולים לממן בניה מהון עצמי ואף עושים זאת.

ב.      אלו הצריכים לקחת הלוואות. להם יש להשיג הלוואות בתנאים זהים לשאר אזרחי מדינת ישראל ולעיתים אף לשכנע אותם בחשיבות הקליטה וביתרונות הכלכליים שלה על מנת להצדיק לקיחת ההלוואה.

ג.       אלו שאינם בעלי כושר החזר להלוואות ויש למצוא מקורות חוץ לבנות אצלם.

הצעת טיפול:
לגבי הקבוצה השנייה
- נוסח מסמך המפרט מסר כללי, להעברה לקיבוצים השייכים לקבוצה זו, לגבי הרציונאל הכלכלי של הקליטה: למה לקיחת הלוואה לקליטה מהווה השקעה כלכלית נכונה. מסמך זה מצורף לחומר לקראת ישיבת מזכירות המטה ויעלה בה לדיון.

כמו כן אנו נמצאים בקשר עם אנשי התנועה הפועלים על מנת לאפשר משכנתאות שלא תמורת בטוחה קרקעית.
לגבי הקבוצה השלישית
- יש לעבוד עם התנועה למציאת פתרון ולברר אפשרויות ליצירת פתרונות דיור.

7.      חברות בעצמאות כלכלית
קיבוצים רבים, שלא בחרו לשנות את אורחות חייהם, רואים במושג זה פתרון קסם לבעיות שונות (מימון בניה למשל) ואינם רואים את המציאות הנוצרת כתוצאה ממנו.

הצעת טיפול
: נוסח נייר עמדה ברור של המטה, מבוסס על מכתב של המחלקה המשפטית של התנועה בנושא השלכות יצירת מעמד "חברות בעצמאות כלכלית". מכתב זה מצורף לחומר זה ויעלה לדיון במזכירות המטה.

8.      הקמת מערך משותף לפרסום ומיון של נקלטים לקיבוץ השיתופי
בחלק מהקיבוצים עלה רצון להקמת מנגנון פרסום ומיון משותף לקליטה. שזאת על מנת להקל על מלאכתם של הקיבוצים , לנצל את יתרון הגודל ולייעל את התהליך.

הצעת טיפול
: לבדוק את נכונות מחלקת צמיחה דמוגרפית בתנועה לשתף פעולה ולספק שירותים אלו.
לאחר פגישה
עם מחלקת הצמיחה הדמוגרפית– נראה שאת המיתוג נעשה בעצמנו. ניתן יהיה להיעזר במחלקה למערך המיון.

9.      גבולות השיתוף - שינויים בתוך גבולות המגרש השיתופי - שיתוק מול התחדשות
מצאנו קיבוצים שיתופיים רבים משותקים מיכולת עדכון הסדרי חיים כאלו ואחרים בגלל חשש מ"לשים רגל על המדרון החלקלק". חברים מפחדים שהצעד הקטן יוביל לשינוי הגדול, ללא יכולת שליטה בתהליך. יש צורך בקידום העדכונים וההתאמות הקטנים על מנת למנוע שבר גדול בעתיד.

הצעת טיפול:
המטה יפרסם נייר עמדה שיוכל לשמש את הנהגות הקיבוצים בתהליכי עדכון ואוורור צורת החיים הקיבוצית בגבולות המגרש השיתופי ויהווה גורם תומך בתהליכים אלו, כולל תהליכים להעלאת מודעות לחיסכון שאינם כוללים הפרטה.

10.  קשר עם קיבוצים בתהליכי שינוי - אופי הליווי ושמירה על שלמות הקהילה -
שמענו בקיבוצים רבים כי המטה מזוהה עם קו מיליטנטי שתמך בחברים השיתופיים ולא דאג לשמירה על שלמות הקהילה.

הצעת טיפול:
הדרך של המטה תהיה מעתה עבודה עם הנהגת הקיבוץ ושמירה על שלמות הקהילה. עבודה עם צוות שיתופי - בהסכמת ההנהגה הרשמית.

11.  ליווי קיבוצים בתת אכלוס
תחת חסותנו 3 קיבוצים העומדים לפני שימוע במשרד החקלאות (אליפז, לוטן וכרם שלום). שלושתם ביקשו את עזרתנו.

הצעת טיפול:
מאיה תשתתף בשימוע שיתקיים ב- 14.03.122 לתמוך בקיבוצים במידת הצורך.

12.  פיתוח ענפים חדשים - מספר לא מועט של קיבוצים ציינו במהלך הביקור כי הם זקוקים לענפים נוספים על מנת לשרוד כלכלית. פנינו ליורם יאיר והוא נרתם ללוות קיבוצים אלו ולנסות לחפש להם יזמות מתאימה, כל אחד בהתאם לחזקותיו וחולשותיו.
הצעת טיפול
: נשלח מכתב לקיבוצים שהעלו צורך כזה במהלך הביקור ונתחיל להפעיל את יורם בליווי הקיבוצים.


13.  הנעה לעבודה והתפרנסות - נושא זה עלה בקיבוצים רבים. הוא קשור, אמנם, לנושא אחריות החבר שיופיע כחלק מהשיחה הערכית, אבל יש לו מאפיינים ספציפיים כשלעצמו.
הצעת טיפול
: לקיים יום עיון יחד עם מעוף בנושא הנעה לעבודה / התפרנסות החבר
.

14.  החינוך הקיבוצי הערכי בגיל הנעורים והקשר עם תנועות הנוער -
הצעת טיפול:
לקיים פגישה נפרדת עם דורון נדיב, אורי אופיר ורזי בן יעקב.


15.  חשיבותה של התרבות - תרבות בונה קהילה, נושא חשוב שחלק ניכר מהקיבוצים מתייחסים אליו כמובן מאליו ולא שמים עליו מספיק דגש.
הצעת טיפול:
המטה יעביר מסר באמצעות מאמרים ב"במקום", יקיים פגישה עם רכזות התרבות של התנועה לשיתוף פעולה.


16.  הגדרת המשימה/ות הקיבוצית/יות - עלתה בקשה לחשוב יחד על משימות חברתיות לקיבוצים.
הצעת טיפול:
לרכז דוגמאות למשימות המתקיימות בקיבוצים ולפרסמן.


17.  הקשר עם התנועה - במספר קיבוצים עלתה שאלה על מיסי התנועה, השירותים שמקבלים ממנה, המשותף והשונה -
הצעת טיפול:
ליזום שיחה עם ולולה בנושא


18.  מאגר בעלי תפקידים - ייבנה מאגר בעלי תפקידים שיתופיים להצעה בקיבוצים במידת הצורך.

 

נכתב בתאריך
26/3/2012הרשמה לניוזלטר שלנו