עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 17.8.11
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 17.8.11

 

השתתפו: יהודה סלמון (צובה), גיא טובול (השומר הצעיר), הורסיו בוריחסון (יטבתה), דגי חבויניק (זיקים), אמרי רון (משמר העמק), דורון נדיב (משמר העמק), אמציה רייז (מחוז), עוזי בן שלום (דגניה ב'), מרק מרקוס (אורים), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), מאיה שפיר (יטבתה), אורי מתוקי (דרור ישראל), צבי אפרתי (קבוצת יבנה), איציק פלג (יזרעאל), אליעזר גוטמן (רמת יוחנן), דני זמיר (משמר העמק), רזי בן יעקב (הקיבוץ הדתי), יהודה טל (רמת יוחנן), אהרון ידלין (חצרים) אלעד הראל (מעגל הקבוצות), יואל מרשק (אגף המשימות), משה רוזן (ניר יצחק), אורי אופיר (צעירים), מיכאל ליבני (לוטן), איציק צפדיה (עין חרוד איחוד), תומר פריאל (רביבים), יאיר נוי (עלומים), אלישע שפירא (יו"ר), מריו טויב (רכז). סה"כ 30 משתתפים.

 

א.     אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (26.7.11)

הפרוטוקול אושר.

 

ב.     "חבר חדש" בקיבוץ שיתופי
איציק צפדיה
: תיאר את הקמת הצוות התנועתי לבדיקת חלופות לחברות במעמד שונה בקיבוצים שיתופיים, כדי לאפשר צמיחה דמוגרפית בקיבוצים המתקשים לקלוט חברים חדשים. עיקרי ההצעה שהתגבשה בצוות התנועתי: קליטה למעמד של "חבר - תושב", לתקופה מוגבלת עד 5 שנים ולא יותר מ-15% מחברי הקיבוץ. חברים במעמד זה יוכלו לבנות את דירתם בכספם הם. איציק שולל את ההצעה שאינה מתאימה לדעתו לקיבוצים שיתופיים.

על רק חילוקי הדעות התקיימה פגישה משותפת של צוות הצמיחה של המטה השיתופי יחד עם הצוות התנועתי. בדיון נשמעו חילוקי הדעות והתגבש כיוון פעולה מוסכם.

הורסיו: הציג את הסיכום שגובש:

1.     יוכן נייר שיציג את הסיכונים הקיימים בהצעה.

2.     נפריד בין הקיבוצים שרוצים לשנות את אורחות חייהם לבין הקיבוצים המעוניינים לשמור על דרכם השיתופית והם לא מצליחים לקלוט חברים חדשים.

3.     לקיבוצים המעוניינים לשמור על דרכם השיתופים נבוא במשותף וננסה לחשוב יחד איתם על פתרונות יצירתיים לצמיחה.

 

מרק מרכוס: תיאר את הקשיים של קיבוצו. באורים הוחלט להמשיך להתנהל כקיבוץ שיתופי ויחד עם זה הוחלט לפתוח מסלול קליטה חדש. מבקשים לקיים דיאלוג עם המטה השיתופי על הבעיות שלהם.

 

עוזי בן שלום: לפעמים הנהגת הקיבוץ חותרת לפתרון דיפרנציאלי למרות שהקיבוץ לא החליט על כך. שולל לחלוטין את האפשרות לקבל "חבר חדש" במעמד מיוחד. בסופו של דבר המשמעות תהיה "עצמאות כלכלית".

מציע להיפגש עם רשם האגודות ולדרוש ממנו לשלול את המעמד הזה לחלוטין.

 

איציק צפדיה: הפתרון הזה יהרוס את הקיבוץ השיתופי. מחייב מאבק דרך התנועה ובאמצעותה הרשם. צריך להבהיר לרשם באופן חד משמעי את יחסנו להצעה זו.

 

אורי מתוקי: חבר בעצמאות כלכלית זה מעמד בלתי אפשרי גם עבור הקיבוצים הדיפרנציאליים. מחזק את הדרישה לפעולה מול הרשם. לדעתו יש לנו שותפים רבים בקיבוצים הדיפרנציאליים, בהתנגדות למעמד מיוחד או לעצמאות כלכלית.

 

יהודה טל: מצטער על עצם השתתפותנו בצוות המשותף עם הצוות התנועתי. לדעתו מעמד מיוחד אינו פתרון לקיבוץ שיתופי. אם צריך לבחור בין הרעות, עדיף כבר "שכונה קהילתית" סמוכה לקיבוץ מאשר "שכונה בתוך הקיבוץ".

 

דני זמיר: חבר במעמד מיוחד משמעותו אי קיום העיקרון של שוויון ערך העבודה. מציע לפעול מול הרשם על בסיס תקנות הסיווג. מציע לקבל ייעוץ משפטי בנדון. צריך לתבוע מנציגי התנועה שלא לפעול כנגד תקנות הסיווג. הופעה משותפת של בעלי עמדות שונות בקיבוצים תיצור רק בלבול. חשוב להיאבק על פתרון של משכנתאות מסובסדות לבניה בכל סוגי הקיבוצים. בעניין זה אנחנו יחד עם המחאה החברתית הגדולה.

 

אמרי רון: חשוב שעמדתנו צריכה להיות ברורה ובהירה. פשרות על נושאים מהותיים לא יקדמו אותנו. מציע לפעול בנחישות מול הרשם. מודע למורכבות הבעיות בחלק מהקיבוצים ומציע לסייע להם במציאת פתרונות יצירתיים.

 

מיכאל ליבני: מזכיר לנו את השלב בו רצו לחסל את הקיבוץ השיתופי. קבלת הסיווג השונה הייתה הפתרון היחידי שאפשר היה להסכים עליו. צריך לשמור על הסיווג וצריך להיאבק על כך בתוקף רב.

 

יואל: המעמד המיוחד פירושו הכנסת ההרחבה הקהילתית לתוך חצר הקיבוץ. הרשם לא יזום דבר והוא רק מאשר בדיעבד. מציע להתמקד בקליטת צעירים מהקבוצות השיתופיות, תנועות הנוער והגרעינים החדשים.

 

אהרון: שמח על ההסכמה הרחבה השוללת את המעמד המיוחד ואת הקליטה בעצמאות כלכלית. במידה והרשם מאפשר זאת צריך לקרוא אותו לסדר. מצפה מהתנועה שתפנה חברים לקיבוצים השיתופיים ותפעל ליצירת תנאים לבניית שיכון חדש.

 

אלישע: אנחנו לא "חזית הסירוב" ואיננו אמורים לפעול כ"חזית הסירוב". אנחנו בעלי ביטחון עצמי מספיק כדי שנוכל להשתתף בכל דיון ולעמוד על דעתנו. ברור לנו שהפתרון של חבר במעמד מיוחד אינו פתרון מתאים לקיבוץ שיתופי ולדעתי גם לא לקיבוץ דיפרנציאלי. זו גם עמדתה הרשמית של התנועה ושל צוות הצמיחה הדמוגרפית.

 

דגי: מזדהה עם רוב הדברים, אבל מציע להקשיב למצוקות של קיבוצים ולהיות רגישים ופתוחים לצרכים שלהם. לפעמים מתחייבים פתרונות לא שגרתיים.

 

מרק: כתומך בקיבוץ השיתופי מצטער על הדגש המושם על "מה לא!". מצטער גם על הסגנון של החשדה וחוסר הידברות עם בעלי עמדות אחרות. מדגיש את רצון חברי אורים להמשיך להיות קיבוץ שיתופי.

 

סוכם:

1.      מזכירות המטה השיתופי שוללת לחלוטין קבלת חברים במעמד מיוחד (ללא שותפות כלכלית מלאה) בקיבוצים השיתופיים.

2.      צוות הצמיחה הדמוגרפית של המטה יפעל כדי לסייע במציאת פתרונות לקליטה בקיבוצים שיתופיים המתקשים בכך. הצוות יציג תוכנית פעולה לישיבת המזכירות הבאה.

3.      נציגות של המטה השיתופי תיפגש עם רשם האגודות השיתופיות כדי להציג באופן ברור את עמדתנו וכדי לדרוש ממנו לשמור על תקנות הסיווג.

4.      מאמצים את הסיכום המשותף עם הצוות התנועתי, על כל חלקיו.

5.      רק קיבוץ שקיבל החלטות כדין על שינוי התקנון בדרך המאפשרת שכר דיפרנציאלי יחשב לקיבוץ שויתר על התנהלותו השיתופית-שוויונית.

6.      נפעל יחד עם כל הגורמים בתנועה ובארץ, כולל אנשי המחאה החברתית, כדי להבטיח דיור בר השגה בכל מקום בארץ.

    

ג.     עתודה ניהולית למטה

הורסיו (ריכז את צוות האיתור): מטרת צוות האיתור הייתה להציע צוות שיעבוד ביחד ולא רק מועמד לתפקיד היו"ר. הציג את הצעת הצוות למבנה ואיוש המטה. על פי ההצעה יקבע מרכז ויחד איתו צוות בפעילות חלקית.

המועמדת לריכוז המטה:

מיה שפיר (יטבתה)
הצוות:

מריו טויב (ניר יצחק)
יהודה סלמון (צובה)

איציק צפדיה (עין חרוד איחוד)
אורי אופיר (מצר)

דורון נדיב (משמר העמק)
חברי הצוות יפעלו במשרות חלקיות בהיקפים שונים, על פי העניין ובהתאם לתקציב.

 

מיה שפיר (מועמדת לתפקיד היו"ר): הציגה את תפיסתה על פעילות המטה וחלוקת הקשב והמשאבים בהתאם ליכולת. מציעה לשים דגש על בניית המטה כ"תנועה בתוך תנועה", כך שתתקיים זיקה הדדית בין הקיבוצים השיתופיים. מדגישה את הצורך בחיזוק הצדדים הרעיוניים ערכיים, שהם יסוד כיומה של כל תנועה משמעותית. נפעל ליצירת קשר עם הנהגות הקיבוצים ועם החברים בקיבוצים. ננסה למסד את המבנה והסמכות של המטה, כמייצג את הקיבוצים השיתופיים.

רואה חשיבות רבה ביצירת קשרים ושתפי פעולה עם כל הגופים הפועלים למען קידום חברה סוציאל-דמוקרטית בישראל.

 

מנצ'ר: המטה אמור לפעול כיחידה עובדת. חושש שהמבנה המוצע לא מספיק ברור ויקשה על עשייה יעילה ותכליתית. יעביר לחברי המזכירות נייר מפורט של הצעתו לדרך הפעולה. מדגיש את הצורך שהצוות יפעל כהנהגת תנועה, על כל ההיבטים החיוניים לעבודתה של תנועה רעיונית עם יכולות פעולה אופרטיביות.

 

מיכאל: מבקש דיון רחב על פעילות המטה השיתופי ועל תוכנית העבודה שלו. צריך להיזהר מ"סינדול" הפעילות של ידי גיוס יתר של פעילים. העברת המסר תלויה במידה רבה בדמויות. אם רוצים קשר אמין עם הקבוצות השיתופיות ותנועות הבוגרים, חשוב שאחד מהם יהיה שותף בצוות המוביל.

 

אהרון: מציע לתמוך ולאשר את רשימת החברים. מציע שהצוות יביא תוכנית פעולה ויציג אותה למזכירות בהמשך.

 

יהודה טל: לדעתו חשוב שדוברי הקיבוץ השיתופי יהיו בעלי עמדה ציבורית מוכרת ובעלי השפעה על החברים. מדגיש את הצורך שותיקי המטה, ביניהם: אהרון, אמרי, דובי ואלישע, יצוינו בשמם ויהיו מגויסים כדוברי המטה בציבור ובקיבוצים.

 

דורון: עם יציאתו (החלקית) של אלישע יש חשיבות לבחור הנהגת המשך. כיום יש רוח חברית וצריך לשמור עליה. חשוב לשמור על מעורבות הוותיקים, בהסברה ובייצוג המטה. מציין את הקשר של הרעיונות שלנו אל המחאה העממית (מחאת האוהלים) שפרצה בשבועות האחרונים.


אמציה: מזכיר את פרשת השבוע - "לא על הלחם לבדו יחיה האדם". מבקש לתת ביטוי לחברים השיתופיים החיים בקיבוצים דיפרנציאליים.

 

תומר: תומך בהצעת הצוות. האנשים מתאימים וראויים. מבקש לא לעכב את הבחירה ולהתקדם.

 

יהודה סלמון: התחדשות צריכה לכלול המשכיות. נמשיך לטפל בחינוך, בצמיחה, בצעירים וכו'. המעגלים השני והשלישי של ההובלה הם שותפים מלאים להנהגת המטה. נתקדם ונתארגן תוך כדי תנועה.

 

דני זמיר: מברך על בחירתה של מיה. רואה יתרון במקצועה של מיה (ארכיטקטית) לתקופה של בניה מחודשת של עבודת המטה. מדגיש את הצורך במשאבים נוספים לעבודת המטה, כדי להגיע לקיבוצים ולקיים קשר בלתי אמצעי עם החברים. מציע לראות במחאה החברתית הקיימת דבר משמעותי לחברה הישראלית וגם לקיבוצים השיתופיים.

 

יואל: מברך את מיה. מדגיש את הצורך בצוות של "מאמינים ולוחמים" למען הרעיון.

 

יאיר: מברך את הצוות הממשיך. מבקש שהצוות יכין תוכנית עבודה שתידון בין ראש שנה ליום כיפור.

סוכם:

1.    מאשרים את הרכב הצוות המוצע ואת מועמדותה של מיה.

2.    רושמים את ההערות שנשמעו לגבי מעורבות הותיקים ובניית תוכנית העבודה, בין היתר: לצרף למעגל השני במבנה החדש המוצע של המטה השיתופי, חבר מתנדב (עם החזר הוצאות נסיעה) שיהיה בקשר עם חברים, אוהדי הרעיון השיתופי בקיבוצים המתחדשים.

3.    מטילים על הצוות המוביל לגבש תוכנית עבודה ולהציגה עד הכנס השנתי.

4.    הבחירה הרשמית תתקיים בכנס השנתי בלביא.

 

ד.    שת"פ עם המחאה החברתית ומאבקי העובדים

נמסר דיווח על ביקור המטה השיתופי במאהל המאולתר בשדרות רוטשילד ועל הקשר של הקבוצות השיתופיות ואחרים עם מאבקי העובדים.

 

סוכם לפרסם הודעת הזדהות ושותפות

המטה השיתופי וחברי הקיבוצים השיתופיים תומכים ומזדהים עם המחאה החברתית העממית ועם הדרישה לצדק חברתי. אנחנו שותפים לביקורת על המדיניות שדרדרה את החברה הישראלית ואנחנו שותפים למטרות המאבק הציבורי, מתוך רצון לכונן בישראל חברה סוציאל-דמוקרטית מתקדמת.

 

אנו רואים במאבק המשותף אינטרס קיבוצי מובהק, ברצוננו להשפיע על הסביבה ולהיות מושפעים בחזרה, בכיוון הפוך לזה שאפיין את החברה הישראלית בעשורים האחרונים.

 

כמו כן תומך המטה השיתופי במאבקי העובדים ביניהם: הרופאים, העובדים הסוציאליים, עובדי "כימיקלים חיפה", עובדי "פרי הגליל", "פילת" ואחרים, והוא תומך במאבק החקלאים על קיומו של ענף החלב ועל קיומה של החקלאות בכלל.

 

המטה והקיבוצים יתרמו ככל יכולתם להצלחת המאבקים ויהיו שותפים בהם מתוך הערכת חשיבותם כלפי חוץ וכלפי פנים.

 

רשם: אלישע

נכתב בתאריך
22/8/2011הרשמה לניוזלטר שלנו