עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 26.7.11
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

31.7.2011

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מיום 26.7.11

 

השתתפו: יהודה סלמון (צובה), ניצן פלדמן (יזרעאל) נחמיה רפל (הקיבוץ הדתי), גיא טובול (השומר הצעיר), הורסיו בוריחסון (יטבתה), יגאל צחור (רביבים), אייל רייז (השומר הצעיר), דגי חבויניק (זיקים), אמרי רון (משמר העמק), דורון נדיב (משמר העמק), אמציה רייז (מחוז), עוזי בן שלום (דגניה ב'), מרק מרקוס (אורים), אברהם (מנצ'ר) דבורי (בארי), רחל אפרים (המטה השיתופי), יהודה טל (רמת יוחנן), אהרון ידלין (חצרים) חוה הייט (חצרים), אלעד הראל (מעגל הקבוצות), יואל מרשק (אגף המשימות), משה רוזן (ניר יצחק), אורי אופיר (צעירים), הללי בלבן (צעירים), חוה כהן (שדה אליהו), מיכאל ליבני (לוטן), איציק צפדיה (עין חרוד איחוד), תומר פריאל (רביבים), יאיר נוי (עלומים), אלישע שפירא (יו"ר), עזרא דלומי (שווים), מריו טויב (רכז). סה"כ 29 משתתפים.

 

א.    אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר.

 

ב.      הכנס השנתי

השנה מארחת תנועת הקיבוץ הדתי את הכנס שיתקיים בקיבוץ לביא.

נחמיה רפל (מזכיר הקבה"ד): הציג את הקונספט ואת המבנה הכולל של הכנס.

הכנס יתקיים בשני מסלולים מקבילים. במסלול הראשי יתקיימו מליאה וקבוצות דיון במשך כ-5 שעות.

במסלול השני יוצגו פעילויות שונות של עשייה בחברה הישראלית, יוצגו דוכנים של יצירה אמנותית/תרבותית ויתקיימו פעילויות לכל המשפחה, פתוחות לציבור, מעבר למשתתפים בדיונים.

הכנס יסתיים באירוע חגיגי מרכזי.

יגאל צחור (צורף לצוות לגיוס כספים לכנס): תיאר את תחילת המהלכים וביקש מחברי המזכירות לסייע בקיבוצים.

מריו: השלים פרטים ארגוניים לגבי הכנס.

אורי: הציג את הפרויקטים התרבותיים והחברתיים שישולבו בכנס.

אהרון: מברך על הכוונה לקיים התכנסות ברוב עם. מציע להתמקד בשני נושאים- "דור ההמשך" ו"המשכיות הקיבוץ". מדגיש את הרושם הבעייתי של הסדרה שהוצגה בטלוויזיה (מודי בראון).

אמרי: הרעיון טוב, אבל צריך להיזהר שה"הפנינג" לא ישתלט ולא יסתיר את הדיונים המהותיים. צריך לחזק ולהבליט את הדיונים על המשכיות הקיבוץ.

יהודה טל: מציע להבליט את הפנייה לקבוצות הבוגרים של תנועות הנוער ןהאחרות כדי שישתלבו בקיבוצים השיתופיים.

מרק: מברך על התוכנית על כל חלקיה. מצטרף לרוח בה הציג נחמיה את הדברים. מציע להזמין לכנס את כל חברי התנועה ולהדגיש את המאבק על יותר שותפות ויותר שוויון גם בקיבוצים הדיפרנציאליים.

ניצן: מזהירה מחזרה עקרה על דברים שכבר נידונו. מציעה להבליט את העשייה החברתית בכלל ובכלל זה את העשייה של הקבוצות השיתופיות.

מיכאל: בעקבות דבריו של נחמיה מדגיש את הקשר בין השמחה לביטחון העצמי. צריך להבליט את המסר החברתי הכללי לקיבוצים ולחברה הישראלית בכלל.

דורון: מציין לטובה את ההירתמות של הקבה"ד ושל לביא. רואה בחיוב את השילוב של הדיונים עם התכנים החברתיים והתרבותיים. מחייב שת"פ עם הקבוצות השיתופיות ומציע לראות אותן כחלק מהתנועה השיתופית. מציע לקיים גם חוג דיון של הנוער. יחד עם הכל, אי אפשר להתעלם מהמאבק הקשה על קיומו של הקיבוץ השיתופי וצריך להיות גם לזה ביטוי בכנס.

איציק: בכנס הקיבוצים הדיפרנציאליים עלה הויכוח ונשמעה המצוקה של מי שכיוונו לקיבוץ אחר אבל רצו לשמור על חברה סולידארית, המושתת על ערבות הדדית. מי שאינם רוצים ל"היות כמו כולם". מציע להזמינם לכנס ולתת ביטוי לשותפות איתם.

נחמיה: בתגובה לדברים, מזכיר את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל ואת דברי בת-קול שיצאה ואמרה: "אלו ואלו דברים אלוקים חיים והלכה כבית הלל".

אלישע: הציע את הסיכום הבא:

1.      מאשרים את המבנה ואת הקונספט של הכנס.

2.      מתקנים את הכותרת ל: "הקיבוץ הדתי מארח את הכנס השיתופי השנתי".

3.      בכנס יינתן ביטוי לשותפות עם הקבוצות השיתופיות בעשייה החינוכית והחברתית, בחברה הישראלית ובתנועה הקיבוצית, כולל האפשרות של השתלבות חלק מהן כקבוצות אוטונומיות בקיבוצים השיתופיים.

4.      נזמין את כלל הקיבוצים הדיפרנציאלים ובמיוחד מובילי הקיבוצים הדיפרנציאליים הנאבקים על יותר שותפות וערבות הדדית לקחת חלק בכנס. 

5.      הצוות יכין תוכנית מפורטת של חוגי הדיון בהתייחס להערות שנשמעו בדיון.

הסיכום אושר.

 

ג.      הפנסיה לחברי הקיבוצים

הדיון התקיים על רקע הדיונים והמחלוקות בתנועה.

אמרי: הציג (במצגת) את ההצעות והמחלוקת בתנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה.

הזכיר את המהלכים עד היום, את החלטת מועצת התנועה לפני כשנתיים להעלות את פנסיית המינימום מ-35% מהשכר הממוצע במשק ל-40% מהשכר הממוצע ואת העובדה שההחלטה לא בוצעה. הציג את עמדת "פנסיה בראש" והסביר את הדרישה ל"פנסיה הוגנת".

אלישע: לא תפקידנו להוביל את המאבק, אבל חשוב שדעתנו תישמע באופן ברור וגלוי, משלוש סיבות:

  1. אנחנו נאבקים על צדק חברתי בכל מקום, בחברה הישראלית כולה וגם בתוך התנועה שלנו.
  2. גורלם של כלל החברים בתנועה הקיבוצית קרוב לליבנו ואיננו אדישים לכל מאבק על צדק, גם בקיבוצים שאינם שיתופיים.
  3. החלטות שיתקבלו ישפיעו גם על חברי קיבוצים שיתופיים, אם ישנו את התנהלותם.

אמציה: תיאר את השתלשלות הדברים ואת הרקע להקמת הצוות התנועתי המשותף. בשלב הקודם דרשו אנשי פנסיה בראש לעגן אתה הסכמה בתקנה. בשלב מאוחר יותר ויתרו על הדרישה לתקנה והסתפקו בהמלצה תנועתית ברורה. בסופו של דבר, ההצעה המשותפת נגנזה ועולות לדיון שלוש הצעות: הצעת פנסיה בראש, הצעת מזכירות התנועה והצעת מובילי הקיבוצים הדיפרנציאליים.

מזכירות התנועה יזמה כנסים אזוריים בהם תוצג הצעת המזכירות.

בצוות המוביל של פנסיה בראש מתלבטים האם להופיע בכנסים האזוריים ובמועצה, או לחליפין לפנות להכרעה משפטית.

יואל: תיאר את המהלך של אגף חברה ושל מזכירות התנועה. מציע לדרוש לעגן את כללי הפנסיה בתקנה מחייבת, על בסיס ממוצע השכר במשק הישראלי, ולא להסתמך על נתוני הקיבוצים. מציין לטובה את התייצבות תנועות הנוער ותנועות הבוגרים שהצטרפו למאבק על פנסיה הוגנת.

מרק: היות ולא היו דיונים בקיבוצים, אנחנו לא יכולים לדבר בשם הקיבוצים, אנחנו יכולים לדבר רק בשם מזכירות המטה. חשוב לקיים דיונים מכינים בקיבוצים. מבקש שההצעות יגיעו לקיבוצים כדי שאפשר יהיה לקיים דיונים מקדימים.

יהודה טל: אף אחת מההצעות לא מתאימה לקיבוצים השיתופיים. מצטרף להצעה לנקוט עמדה עקרונית בזכות פנסיה הוגנת המתייחסת למצב במדינה ובקיבוצים.

מנצ'ר: אנחנו, חברי הקיבוצים השיתופיים חיים על פי קריטריונים אחרים. האמירה שלנו צריכה להיות עקרונית וערכית. צריך להבטיח שה"פנסיונרים" שעבדו כל שנותיהם בקיבוצים ייהנו מרמת חיים הוגנת ובריאותם וסיעודם יובטחו.

דורון: תומך בהצעה לקבוע עמדה עקרונית וערכית. מציע לסייע לפנסיה בראש בהובלת המאבק.

איציק: אנחנו לא מומחים לביטוח פנסיוני. אנחנו צריכים להתמקד באמירה ערכית ועקרונית.

אהרון: יש קושי לחברים להזדהות עם הניסוחים של פנסיה בראש. מציע לקבוע עקרונות:

2/3 מרמת החיים, לא מיסוי על הפנסיה, עדיפות לחיסכון פנסיוני.

 

סוכם:

  1. יש להעביר לקיבוצים את שלוש ההצעות המפורטות שיגיעו למועצה.
  2. המטה השיתופי תומך עקרונית במאבק של "פנסיה בראש" להבטיח "פנסיה הוגנת" לחברי הקיבוצים.
  3. יש לקבוע נוסחה שתבטיח יחס נכון בין רמת החיים בקיבוצים ובמדינה, לרמת חייהם של הפנסיונרים בקיבוצים.
  4. המטה השיתופי קורא לחברי ולנציגי כל הקיבוצים לקחת חלק בדיון הציבורי ובדיון במועצת התנועה.

רשם: אלישע

נכתב בתאריך
31/7/2011הרשמה לניוזלטר שלנו