עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

חזון התאגדות הקיבוצים השיתופיים
shitufi@tkz.co.il

טלפון:  03-6925418 

פקס:03-6925417

 

התאגדות הקיבוצים השיתופיים

 

מבוא

 

המסמך נכתב בעקבות סדנת המטה השיתופי שהתקיימה באפריל 2010. הסדנה התכנסה על רקע תהליכי ההפרטה והקיטוב הכלכלי-חברתי, בארץ ובעולם ועל רקע המשך המעבר של קיבוצים נוספים להתנהלות מעמדית ("רשת ביטחון"). הסדנה התכנסה על רקע תחושתם של רבים כי פעילותנו, חשובה ונכונה ככל שהיא, אינה מספיקה לעת הזו. בדיוני הסדנה שאלנו את עצמנו כיצד נוכל להתמודד אל מול התהליכים והסחף הגורפים עמם חברים וקיבוצים נוספים, לוויתור על השותפות והשוויון כערכי יסוד להתנהלותם.

נייר זה אמור לעדכן את ההסכמות שביסוד התארגנות הקיבוצים השיתופיים ולהציע דרכי פעולה ועיקרי תוכנית עבודה למטה השיתופי, בשילוב ובשיתוף פעולה עם כל מי שהשיתוף והשוויון יקרים להם.

 

ערכי הליבה ועקרונות התנהלות הקיבוץ השיתופי - שוויוני

 

שוויון ערך האדם, העצמת הפרט וטיפוח יכולותיו בתוך החברה.

*

שוויון ערך העבודה, מתן ערך שווה לתרומתו של כל אדם והימנעות מכל צורה של שכר או תקציב המושתת על פערים בגין כישורים, השכלה, תפקיד ויכולת.

*

אחריות החבר לעבודתו ולפרנסת הקיבוץ, בסיוע מוסדות הקיבוץ, בדרך שתביא לתרומה מרבית לאורך זמן.

*

קהילה של שותפים ריבוניים שהיא בית וגם דרך, המושתת על בעלות משותפת של הקיבוץ בזכויות בקרקע, בתשתיות, באמצעי הייצור, מבני הציבור והשיכון.

*

ערבות הדדית רחבה ומקיפה, בדגש על החינוך, ההשכלה, התרבות, הבריאות והסיעוד.

*

ניהול עצמי דמוקרטי, משתף ושקוף.

*

 

קיומם של ערכי הליבה ועקרונות ההתנהלות הללו בפועל, הנחלתם והצגתם כחלופה אפשרית וכקוטב נגדי לתהליכים המתרחשים בחברה הישראלית ובחלקים של התנועה הקיבוצית, היא שליחות חשובה וראויה של הקיבוצים השיתופיים.

 

חזון משותף להתאגדות הקיבוצים השיתופיים:

 

להיות תנועה של קיבוצים שיתופיים - שוויוניים, על בסיס הערכים האנושיים והחברתיים של צדק, חירות ואחווה (סולידאריות) אנושית, ולהיות מובילי התחדשות הרעיון הקיבוצי במאה העשרים ואחת.

*

לפעול כתנועה שיתופית במסגרת התנועה הקיבוצית הכללית ("תנועה בתוך תנועה") המקיימת שיתוף פעולה מרבי עם כלל הקיבוצים, בכל המשותף, ולהבטיח את המשכיותם וקיומם הייחודי של הקיבוצים השיתופיים.

*

להיות שותפים משמעותיים במאבק על התחדשותה ועל אופייה הציוני, והסוציאל דמוקרטי של החברה הישראלית כולה.

*

להשתתף ביצירת ברית חדשה של תנועות, גופים ויחידים שיכוננו מחדש את תנועת העבודה הישראלית.

*

 

תפקידי המטה השיתופי ודרכי פעולתו:

 

לרכז ולהוביל את התאגדות הקיבוצים השיתופיים, על כל מטרותיה, יעדיה ופעילותה ולהביא להזדהות מרבית של הקיבוצים וחבריהם עם מטרותיה.

*

לקיים קשר רצוף ומשמעותי עם החברים והקיבוצים השיתופיים, על ידי מפגשים אזוריים קבועים וביקורים תקופתיים בקיבוצים.

*

להוביל תהליך לחיזוק ולהטמעת ערכי הליבה בקיבוצים השיתופים - שוויוניים ולעודד קיומם של מפגשים ושיח ערכי - רעיוני בקיבוצים.

*

לרכז את החשיבה וללמוד מההתנסויות של הקיבוצים השיתופיים, לפתח פתרונות שיתופיים - שוויוניים חדשניים, ולהדריך תהליכי התחדשות שיתופית בקיבוצים.

*

ליצור כלים חדשים ונוספים (לפעילות התנועות) לתמיכה בקיבוצים בקשיים, לעזרה ולסיוע הדדי בין הקיבוצים.

*

לסייע ולתמוך בהתארגנויות של קבוצות שיתופיות, בקיבוצים העוברים תהליכים שעשויים להוביל לשינויים דיפרנציאליים.

*

לסייע לקיבוצים שוויתרו על שותפות ושוויון מרביים לשמור ולקיים מרכיבים משמעותיים של שותפות ולהימנע מגידול הפערים בין החברים.

*

לתמוך ולסייע לקבוצות השיתופיות של תנועות הבוגרים, תוך חיזוק זיקתם לקיבוץ השיתופי, וראייתו כאחד מיעדי ההגשמה.

*

לפעול בקרב הדור הצעיר בתנועות הנוער ובחברות הנעורים בקיבוצים, כדי לחזק את החינוך להזדהות ולהגשמת הרעיון השיתופי - שוויוני, בקבוץ ובחברה הישראלית.

*

להשתתף ביוזמות לשינוי פוליטי שיביא לעיצובה של מדינת ישראל כסוציאל דמוקרטיה מפותחת ומודרנית.

*

לחזק את כלי התקשורת השיתופיים, כולל כתב עת עיוני ("חברה-מפנה") ולפרסם לציבור התנסויות במו"פ שיתופי.

*

לעודד את היצירה האישית ולטפח את התרבות המשותפת בקהילות הקיבוצים השיתופיים.

לעודד התנדבות אישית לפעולת המטה השיתופי.

*

 

יעדים ותוכנית עבודה לתקופה הקרובה:

 

עד הכנס השנתי (בסתיו) לבקר בכל הקיבוצים השיתופיים והמתלבטים, למפגש ולדיון על המלצות הסדנה. המפגשים יהיו עם מזכירויות הקיבוצים, או עם אסיפות החברים.

*

יגויסו משאבים כספיים וכוח אדם נוספים, במגמה להכפילם, שיאפשרו הרחבת והעמקת פעילות המטה, בהתאם לצרכים ולמטרות שנקבעו. גיוס המשאבים הנוספים יעשה באחת הדרכים המפורטות בהמשך או בשילובן:

* הגדלת הקצבת התנועה.

* העברת החלק היחסי ממסי הקיבוצים ישירות למטה.

* מיסוי נוסף של הקיבוצים.

* גיוס תרומות.

*

תוך שנה נקיים סדנאות שיח וחשיבה לחברי הקיבוצים, כולל הצעירים, ב-50% מהקיבוצים השיתופיים.

*

תוך פחות משנה נעבד תוכנית חינוכית בחוברת הדרכה, לשימוש מדריכי ורכזי החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוצים.

*

ניזום ונקיים התפקדות אישית (בקיבוצים השיתופיים ובקיבוצים הדיפרנציאליים) להתארגנות השיתופית.

*

נמסד רשת אנשי קשר ופורומים של נאמני הדרך השיתופית בקיבוצים השיתופיים.

*

נקים ונמסד קבוצות מנהיגות צעירה (גילאי 20-40) כעתודה למטה השיתופי.

*

נפעיל קבוצת מנהיגות (כלכלית חברתית) בוגרת, שישתתפו בה חברים מתוך ההנהגות הכלכליות והחברתיות של הקיבוצים, לעיצוב מודלים כלכליים-חברתיים חדשניים.

*

נחזק את "מעוף" (חברת הייעוץ השיתופית), ונפתח בה פעילות מו"פ שיתופי שיופץ לקיבוצים.

*

נחזק את הקשר עם תנועות הבוגרים והקבוצות השיתופיות, ונביא להשתלבותן של 3-5 קבוצות שיתופיות ראשונות בקיבוצים השיתופיים.

*

נחזק את הנוכחות התקשורתית, הדוברות וההסברה של התארגנות הקיבוצים השיתופיים.

*

נחזק את הייעוץ המשפטי למטה ולקיבוצים השיתופיים.

*

 

נכתב בתאריך
30/6/2010הרשמה לניוזלטר שלנו