עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

יום עיון שביעי לזכרה של פרופ' אוטולנגי בנושא: 'יתרונות וחסרונות במודלים קואופרטיביים'

20.6.2010

יום עיון השביעי

בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי
שיערך ביום חמישי ה-8/7/10,
בסמינר אפעל (ע"י תל השומר)

יום העיון מתקיים בשיתוף בריתות הפיקוח

בנושא:

יתרונות וחסרונות במודלים קאופורטיביים

 

כיבוד והרשמה

09.00-08.30

דברי פתיחה:

אילנה לפידות - המטה השיתופי

דודו קוכמן, עו"ד - מזכ"ל האיחוד החקלאי

09.15-09.00

דברים לזכרה של סמדר - עו"ד דורון דינאי, נציג המשפחה

09.30-09.15

הרפורמה כבר כאן, על שינויי מדיניות ממ"י כלפי המגזר החקלאי - עו"ד חגי שבתאי

10.00-09.30

הכרסום במנגנון ועדות הקבלה - עו"ד חי חיימסון

10.30-10.00

הזיקה בין חברות באגודה לזכויות בקרקע - עו"ד נועם עופר

11.00-10.30

הפסקה

11.20-11.00

מקולקטיביות לפמיליאריות:מעברו של הקיבוץ מקואופרציה אוטופית לקואופרציה ריאלית - מר שלמה ברלב, פסיכולוג

11.50-11.20

עדכוני פסיקה - עו"ד אלון וילנר

12.20-11.50

אגודה - מתי היא גוף פרטי ומתי גוף ציבורי? - עו"ד אפרת ואש

12.50-12.20

הקמת קואופרטיב לאנרגיה - מר רוני סגולי

13.20-12.50

פדיון זכויות מניות תנובה לאגודה או לחברים? עו"ד איקו פרי

13.50-13.20

דברי סיום

14.00-13.50

ארוחת צהרים קלה

14.30

 

יום העיון כרוך בהשתתפות של 50 ₪ לסיוע בכיסוי ההוצאות, מצ"ב טופס רישום

דרך מנחם בגין 74 תל אביב 67215
טלפון: 5620621-03 פקס:5622353-03

דואר אלקטרוני:davidk@ihaklai.org.il

 

טופס הרשמה

יום עיון

בנושא קואופרציה ואיגוד שיתופי

לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

שיערך ביום חמישי ה-08/07/10 בבית חומה

בסמינר אפעל (ע"י תל השומר) רח' יסמין1, רמת אפעל

תאריך:___________

לכבוד

אילנה לפידות, המטה השיתופי, תק"צ, לאונרדו דה וינצ' 13, תל אביב

דודו קוכמן, האיחוד החקלאי, דרך בגין 74, תל אביב

 

אנא שלחו לאחת הכתובות בפקס אן בדוא"ל וסמנו למי שלחתם.

 

הפרטים למטה:

 

שלום רב

 

הנדון: הרשמה ליום עיון בנושא אגודות שיתופיות וקואופרציה לזכרה של פרופ' סמדר אוטולנגי

 

מבקש לאשר את השתתפות החתומים מטה ליום העיון ביום 08.07.10 בסמינר אפעל לפי תוכנית שהתקבלה:

תשלום בסך 50 ₪ למשתתף תוסב לפקודת "עמותת הכפרים".

 

להלן המשתתפים:

 

דוא"ל

נייד

טל

כתובת

שם ומשפחה

מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אילנה לפידות :

פקס: 03-6925417

דוא"ל shitufi@tkz.co.il

 

דודו קוכמן:

פקס: 03-5622353

דוא"ל: mail@ihaklai.org.il

 

דרך מנחם בגין 74 תל אביב 67215
טלפון: 5620621-03 פקס:5622353-03

דואר אלקטרוני:mail@ihaklai.org.il

נכתב בתאריך
20/6/2010הרשמה לניוזלטר שלנו