עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-3/2

‏4 פברואר, 2010

כ' שבט, תש"ע

סיכום ישיבת מזכירות המטה השיתופי מ-3.2.2010

 

השתתפו: חגי אלון, דגי חבויניק, אורי מתוקי, יניב גדיש, עירית גילה, יאיר נוי, אייל רייז, יואל מהרשק, אמציה רייז, ניצן פלדמן, אילנה לפידות, מריו טויב, איציק פלג, אלישע שפירא.

 

א.      אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
הפרוטוקול אושר.

ב.      דיווח על הפעילות השוטפת
מריו
דיווח על הפעילות השוטפת של המטה:

1.      קורס המזכירים בעיצומו. השנה 50% מהמשתתפים הם מקיבוצים דיפרנציאלים.

2.      החל קורס הדירקטורים, בשיתוף עם ברית הפיקוח ומשקי גרנות.

3.      התקיים יום עיון מוצלח מאד בחממה של אביטל בעין שמר, בנושא חינוך לעבודה. התפלגות המשתתפים הייתה: 1/3 תנועות נוער-בוגרים, 1/3 מקיבוצים שיתופיים, ו-1/3 מקיבוצים דיפרנציאלים.

4.      מתוכננים מפגשים אזוריים של ועדות צעירים ושל העוסקים בצעירים בקיבוצים.

5.      הגרעין הראשון (18 חבר'ה) הגיע לזיקים.

6.      מתוכננים מפגשים של הפרומים האזוריים, כ-4 מפגשים בנושא מש"א וכ-4 מפגשים בנושא הצמיחה הדמוגרפית.

7.      מתחילים המהלכים לקראת הכנס השנתי, המתוכנן השנה בערבה.

8.      מתחילים להכין סדנא שתדון בדרכי הפעולה של המטה והקשר עם הקיבוצים.

9.      בתקופה האחרונה היינו בקשר עם כ-40 קיבוצים.

10.  בתחום הקואופרציה מתארגנים לפעילות בדפוס החדש.

11.  צוותי עבודה נוספים יתחילו לפעול בשבועות הקרובים: צוות למעורבות בחברה הישראלית והצוות להתייעלות בקהילה.

ג.       תקשורת
המשך הדיווח:

1.      "מפנה-חברה": המהלך לאיחוד כתבי העת יצא לדרך.

2.      "במקום": יצא גיליון נוסף. החל מהגיליון הבא ההפצה תהיה בדואר.

3.      מקדמים את "שווים" ואת אתר "במקום", ובונים "פייסבוק".

ד.      בג"צ הקרקעות
אורי מתוקי
(דרור ישראל) הציג והסביר את המהלכים עד להגשת העתירה לבג"צ כנגד הרפורמה בקרקעות. הטענה המרכזית של העתירה אומרת כי המדינה חוקקה חוק שעומד בניגוד לחוק יסוד מקרקעי ישראל.
השופט התורן קיבל את הבקשה לצוו ביניים זמני, לעצירת הרפורמה והוא ביקש מהמדינה להשיב תוך 30 יום. הדיון בתיק הועבר להרכב של 3 שופטים.
אלישע הזכיר לחברים כי בזמנו אישרה מזכירות המטה את תמיכתנו בעתירה, בכפוף לקבלת הנוסח ואישורו.
סוכם:

1.      המזכירות מאשררת את תמיכתה בעתירה.

2.      צוות הקרקעות של המטה השיתופי יוציא גילוי דעת בנדון.

3.      מזכירות המטה תפנה למזכירות התק"צ והקהב"ד להצטרף לעתירה.

ה.      תקציב המטה
לאחר ההחלטה שהתקבלה במועצת התק"צ, על תקציב של 700 אש"ח למטה השיתופי ב-2010, ובתקווה שהקיבוץ הדתי יחליט על תקציב בשיעור מתאים, יחסרו לנו כ-530 אש"ח מול התקציב שהוגש למזכירות ואושר לפני כחודשים. על רקע זה העלה מריו הצעה לתקציב מצומצם שיקיים איזון בין המקורות לשימושים.
בדיון הועלו מחשבות והצעות נוספות שעיקרן:

1.      חלוקה מאוזנת יותר של הנטל בין הפעילים.

2.      שינוי הגדרת מטרות הפעולה של המטה.

3.      העמקת הצמצומים, כך שלא יהיה גרעון כלל.

4.      פניה חוזרת לקיבוצים השיתופיים כדי לתרום לפעילות המטה.

5.      להימנע מהורדת יום בשבוע מהפעילים.

6.      להקים עמותה של "ידידי הקיבוץ" ולגייס תרומות.

סוכם:

1.      הדיון היה בבחינת קריאה ראשונה.

2.      הדיון יסוכם בישיבה הבאה.

3.       בינתיים יפעל הצוות הפעיל בהתאם לתקציב המצומצם.

ו.         הקמת צוות לאיתור וגיוס עתודה ניהולית של המטה
אלישע:
הסביר את המצב שנוצר לאחר בחירתו למרכז עין השופט במשרה מלאה, ואת התארגנות צוות המטה בתנאים החדשים. על רקע זה הובאה ההצעה לקבוע צוות שיאתר ויגייס את מובילי המטה השיתופי להמשך.
חיקי: הציע בשם קבוצת חברים לקבוע לאלישע מחליף, במשרה מלאה.
בדיון עלו הצעות שונות לחיזוק פעילות המטה, ביניהן:

1.      מינוי מיידי של רכז במשרה מלאה.

2.      הקמתו והפעלתו המהירה של צוות האיתור בהרכב מצומצם, של שלושה חברים.

3.      קביעת לוח זמנים קצר למינוי הצוות, וקבוע לוח זמנים ברור לעבודתו.

4.      הודגש שאין זמן, היות ובינתיים קיבוצים נוספים עוברים להתנהלות דיפרנציאלית.

5.      הוזכרה והודגשה תרומתו המשמעותית של המטה למאבקים חשובים שמעבר לקיבוצים השיתופיים, כמו: הקרקעות, הפנסיה וכו'.

6.      הודגש הצורך לחזק את המנהיגות השיתופית ולצרף אליה צעירים.

7.      הובע אמון בצוות המטה וביכולתו לפעול בהתאם להתארגנות שנקבעה.

סוכם:

1.      יש לפעול להצמחת קבוצה משמעותית של חברים וחברות, כולל צעירים, שימשיכו להוביל  את הרעיון השיתופי בעתיד.

2.      יוקם בהקדם צוות לאיתור וגיוס מוביל, או צוות מוביל, למטה השיתופי.

3.      הצוות יציע לוחות זמנים לשילוב המוביל/ים בפעילות המטה.

4.      הצוות ייפגש עם חברים שביכולתם לסייע בחשיבה ובאיתור המועמדים.

לדיון בנושא זה הצטרפו : חיקי כספי, דליה וראובן גוטמן.

 

רשם: אלישע שפירא
נכתב בתאריך
8/2/2010הרשמה לניוזלטר שלנו