עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

לינה משותפת, כתב זכות - לאור הסיכון הבלתי מבוטל שילדים נמצאים בימים אלו דווקא בחוג משפחתם, האם באמת טעו מייסדי הקיבוץ טעות כה קשה, כאשר לא קיד

לינה משותפת, כתב זכות - לאור הסיכון הבלתי מבוטל שילדים נמצאים בימים אלו דווקא בחוג משפחתם, האם באמת טעו מייסדי הקיבוץ טעות כה קשה, כאשר לא קידשו את מסגרת המשפחה ה'טבעית'?

 

מאת פלג מור  - 24.9.2008 

 

הלינה המשותפת, מה עוד לא נאמר בגנותה?  אמנים עוזבי קיבוץ הרבו במשך השנים להזכיר את חוויותיהם האיומות ממנה, מצוות אמנים מלומדה; בני קיבוץ שביקשו לרכוש את אהדת סביבתם ידעו להפליג בסיפורים על חוויות ילדות מכמירות לב, מלאות סבל וגדושות ייסורים משנות הלינה ההיא.

 

מיצירתם של בני קיבוץ, בשירים, סיפורים ואף בסרטים, נראה שהחינוך המשותף, בעיקרו הלינה המשותפת, הותיר בהם צלקת בל תימחה עד כדי כך שיש מתוכם כאלה שאפשר לתהות האם יש בסיס ליצירתם והיה נמצא בה ייחוד כלשהו, אם לא היו חלילה 'נפגעי הלינה המשותפת', ו'ניצולי קיבוץ', כפי שיש מהם המגדירים עצמם לתוספת לוויית חן. 

הלינה המשותפת תופסת מקום של כבוד בכותל המזרח של האישומים הנפוצים כנגד הקיבוץ, בין שימוש לא הוגן במשאבי קרקע ומים של המדינה לבין דיכוי האישה חברת הקיבוץ, בין ניצול בני עדות המזרח ועיירות הפיתוח לבין התנשאות אשכנזית.

 

ההבדל הוא שאישומים אלה מופנים כלפי הקיבוץ על ידי יריביו מבחוץ, בעוד  פרשת הלינה המשותפת היא עניין פנימי כמעט לחלוטין, זר לא יבין זאת, כנראה.

אפשר למצוא קשר בין הלינה המשותפת של ילדי הקיבוץ לבין האידיאולוגיה  אז - הניסיון להעמיד מודל אנושי אחר במקום הרכושנות הבורגנית. הקיבוץ שממילא לא התלהב ממוסד המשפחה ומעיסוקי האישה המסורתיים בתוכה, כמו הטיפול בילדים, הוציא אותם, במידה מסוימת, מחוג משפחתם לאחריות הכלל.

 

טענה נפוצה כנגד הלינה המשותפת היא שאינה 'טבעית'. הקיבוץ שבמקורו לא קיבל את החלוקה הטבעית, כאילו, בחברה החיצונית למעמדות מנצלים ומנוצלים, אלו שיש להם ואלו שלא, לא ראה גם את המשפחה וגידול הילדים במסגרתה כדבר טבעי מקודש, שאין לגעת בו.

 

האמת היא שתחילתה וצידוקה של הלינה המשותפת אינה כרוכה באידיאולוגיה כלל - זו הוצמדה רק מאוחר יותר - אלא בהכרה כי תנאי חייהם של המבוגרים בקיבוץ בראשיתו אינם מתאימים לגידול ילדים. ואומנם, בקיבוצים רבים נהנו קודם כל ילדי החינוך המשותף מהעלייה ברמת החיים בכל התחומים שהתרחשה לאורך השנים: תנאי המגורים בבתי הילדים שופרו לפני אלו של החברים, ריכוזם בבתים משלהם רק הקל על כך; הילדים קיבלו ראשונים את מה שהיה אז לחלק, ורק אחריהם החברים.

 

היום לא יעלה הדעת להמליץ על חזרה לאורח החיים הקיצוני של אז, בתוכו גם הלינה המשותפת. עם זאת, לאור מעשי הזוועה האחרונים שנעשו כלפי ילדים בחוג משפחתם ולאור העובדה כי בשנה החולפת טיפלו שירותי הרווחה בישראל ב-41000 משפחות שאירעו בהן מקרי התעללות בילדים, וזהו בודאי רק קצה הקרחון, אולי יש מקום לשאול, האם באמת היה הרעיון של העברת חלק מגידול הילדים מאחריותה של המשפחה הטבעית לאחריות הכלל מופרך כל כך?

 

לאור הסיכון הבלתי מבוטל שילדים נמצאים בו דווקא בחוג משפחתם, האם באמת טעו מייסדי הקיבוץ טעות כה קשה, זדונית ובלתי נסלחת, ולא רק בנושא החינוך המשותף והלינה המשותפת, כאשר לא מצאו לנכון לקדש את מסגרת המשפחה ה'טבעית'? 

 

למאמרים של פלג מור

נכתב בתאריך
24/9/2008הרשמה לניוזלטר שלנו