עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום יום העיון ב-21.5.08: נפתח תהליך עדכון תקנון הקיבוצים השיתופיים
סיכום יום העיון ב-21.5.08: נפתח תהליך עדכון תקנון הקיבוצים השיתופיים

טלפון:  03-6925418

פקס:03-6925417

shitufi@tkz.co.il

 

 

 

21.5.2008

 

 

יום העיון, של המטה השיתופי, שעסק בעדכון התקנון השיתופי, היווה את תחילתו של התהליך.

הדוברים ביום העיון הציבו אתגר בפני נציגי הקיבוצים: הגדרה מחודשת של הערכים, והרצונות וכן את אופן התנהלות הקיבוץ.

בין הדוברים: רשם האגודות השיתופיות, רכז המחלקה המשפטית בתנועות הקיבוציות ועורכי דין מרכזיים נוספים.

עם החולצה הלבנה - עו"ד אורי זליגמן

הקיבוצים השיתופיים הביעו את רצונם בעדכון תקנון הקיבוץ השיתופי כך שיהלום את צורכי הקיבוץ ויתאים למציאות של היום תוך שמירה על ערכי הליבה של הקיבוץ השיתופי. כל הדוברים ביום העיון הדגישו את הצורך בעדכון התקנון והציבו אתגר בפני המטה השיתופי ונציגי הקיבוצים: הגדרה מחודשת של הערכים, והרצונות וכן את אופן ההתנהלות שיאפשר את מימושם. מתוך ההגדרה המחודשת של ערכי הקיבוץ ייגזר תקנון הקיבוץ השיתופי. הדוברים, כולם עורכי דין, ציינו כי המשפטנים אינם צריכים לקחת חלק בהגדרות הערכים מאחר ומדובר על תהליך פנימי שעל הקיבוצים השיתופיים לעבור ולהחליט בעצמם. תפקיד המשפטנים הוא בניסוח התקנון עצמו ולא בהגדרת הערכים שיבואו לידי ביטוי בתקנון.

 

ביום העיון, שהתקיים ביום רביעי (21.5) בארגונו של המטה השיתופי של התנועה הקיבוצית, צוין כי כיום ישנם 88 קיבוצים שיתופיים ו- 100 מושבים שבהם קיימת מערכת שיתופית הכוללת שיווק מאורגן. שני המספרים שנשמעו היוו חיזוק לבאי הכנס בדרכם והם עומדים בניגוד לרושם המוטעה שנוצר בדעת הקהל לגבי מספר הקיבוצים השיתופיים.

 

עו"ד כרמית דורון הדגישה את הסכנה מפער גדול מדי בין התקנון הכתוב להתנהגות בפועל וטענה כי תנאי לקיומו של תקנון היא מערכת נורמטיבית מוסכמת וחינוך לערכים ולנורמות שבבסיסם נכתב התקנון.

עו"ד דורון הדגישה את הצורך לעגן בתקנון את הזכויות הכלכליות הנצברות של חברים על בסיס הוותק, (שנות העבודה בקיבוץ), אותן ניתן לעגן באמצעות קרן המילואים. היא הביעה ביקורת על האופן בו גובים קיבוצים דמי קליטה מבלי לעגן אותם ברציונל סביר. לדעתה דמי קליטה שנועדו לכסות הוצאות שיש בקיבוץ בגין קליטת חברים אן הצטרפותם לבעלות בנכסים שנצברו לאורך השנים הם סבירים אך יחד עם זאת, יש להימנע ממצב בו דמי הקליטה עלולים להתפרש כ"רכישת זכויות ותק".

 

עו"ד עומר כהן מנה נושאים שונים שאותם ראוי לבדוק ולעדכן בתקנון, ביניהם: פקיעת החברות בקיבוץ, העילות להוצאת חבר מהקיבוץ, האפשרות לחלק רווחים לחברים, האפשרות לקזז מדמי העזיבה כספים שהחבר לא מסר לקיבוץ, נוהלי הבחירה לתפקידים מרכזיים בהנהלת האגודה, יישוב מחלוקות וכדומה.

הוא ציין את חשיבות התקנון כמערכת הגנה על עקרונות הקיבוץ השיתופי בפני מי שירצה לתקוף את התנהלות הקיבוצים השיתופיים בבית משפט. הוא מיקם את התקנון בהיררכיה שבקודקודה עומדת פקודת האגודות השיתופיות, מתחתיה התקנות שקבעו הממשלה אחר כך תקנון הקיבוץ ולבסוף החלטות האספה הכללית והנוהגים המקובלים. הוא ציין כי יש חשיבות רבה לכך שלא תתקיים סתירה בין כל אחת מהשכבות במדרג. לטענתו כאשר יש סתירה בין הדברים- בית המשפט ייתן בדרך כלל עדיפות לרמה הגבוהה יותר במדרג ולכן חשוב ביותר שהתקנון יהיה מוגדר היטב ויכסה את כל התחומים שהקיבוצים השיתופיים מעוניינים לקיים ולהגן עליהם. לגבי חובות החבר כלפי הקיבוץ, הציע עו"ד כהן להגדירן באופן פוזיטיבי ולא לעסוק במה אינו מחייב את החבר.

 

עו"ד מיכי דרורי, רכז המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית, ציין דוגמאות לחידושים בהתנהלות הקיבוצית אשר אין להם ביטוי הולם בתקנון כמו: גביית דמי קליטה, הפרשה לקרנות לחיסכון ולהורשה, חלוקת דיבידנד לחברים, תאגוד והסדרת יחסי משק-קהילה וכדומה.

הוא התרכז במושגים וההגדרות שקיימים בתקנון הקיבוץ הקיים. עם השנים התערפלה המשמעות של חלק מהמושגים וההגדרות, ביניהן: הגדרת ההתיישבות כמטרה מרכזית של הקיבוץ, היותו ישוב נפרד, חובת השתייכות הקיבוץ לתנועה העובדת ולתנועה הציונית ועוד.

 

סיים את יום העיון עו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות, שהפתיע את באי הכנס כשדיווח על כך שב-100 מושבים ממשיך להתקיים השיווק המאורגן המנוהל על ידי האגודות השיתופיות. בנוסף הוא ציין כי קיימים כיום 88 קיבוצים שיתופיים. הרשם הדגיש כי ההבדל בין חברה לאגודה שיתופית היא שחברה אמורה למקסם את הרווח ואגודה שיתופית אמורה להבטיח את רווחת החברים.

לדעתו חוזקו של התקנון נובע מכך שהוא מהווה צירוף של חוזה בין חברים לקיבוץ ובין החברים לבין עצמם ביחד עם היותו מסמך יסוד להתאגדות. לדעת הרשם אין מניעה, על פי התקנון הקיים, לחלוקת דיבידנדים לחברים באגודה שיתופית. הוא רואה צורך חיוני בכך שכל הקיבוצים השיתופיים יפעילו את קרן המילואים למטרות המוגדרות בה. כך יעבירו כספים מרווחי האגודה עבור החברים ויגנו על הכספים מפני נושים חיצוניים. לגבי יישוב סכסוכים הציע הרשם להשתמש בבוררות של משרד הרשם.

 

לפרטים נוספים:

עו"ד כרמית דורון: 054-4216386,   עו"ד מיכי דרורי: 050-7677954,   

רונית מינקר: רכזת ההסברה של המטה השיתופי: 052-4269969

 


נכתב בתאריך
29/5/2008הרשמה לניוזלטר שלנו