עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

070802_progr.htm
תכנית הקורס של מנהלים ומזכירים בקיבוצים
ניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום

shitufi@tkz.co.il טלפון:  03-6925418 פקס:03-6925417         

תעודה: המדור ללימודי חוץ, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

ימי שלישי – מ- 6.11  (פרט לחגים)

בפקולטה לחקלאות ברחובות

קורס  שנתי, 25 מפגשים - 200 שעות אקדמאיות

 

סיום קורס מזכירים ומנהלי קהילה 2006/7
לדברי הסבר

מפגש 1: 6.11.07 - מהות קהילה

 

נושא

מרצה

8.30 – 9.00

הרשמה

עירית

8.30– 9.30

דברי פתיחה, הצגת התכנית

אלישע שפירא – רכז מטה שיתופי

מירי בן חיים –לימודי חוץ

זאב שור – מזכיר תק"צ

רבקה וילנד – אגף חברה תק"צ

9.30 – 10.00

הפסקה

 

10.00 – 12.30

היכרות בין משתתפי הקורס והסכם הדדי

ד"ר שרה אדום, עירית,

12.30 – 13.30

ארוחת צהריים

 

13.30 – 16.00

גורמי הזיקה ומחויבות לקיבוץ, שינוי לאורך זמן במחויבות החבר לקיבוץ

תרגיל: מאפיינים חברתיים של קיבוץ

ד"ר שרה אדום

 

מפגש 2: 13.11.07 - ערכים, דפוסים ואילוצים, פרדיגמת הניהול

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום ועירית

חתימה על הסכם עם המשתתפים בקורס

8.30 – 9.00

אהרון ידלין

ערכים, דפוסים ואילוצים

9.00– 10.30

 

הפסקה

10.30 – 10.45

עו"ד מיכי דרורי

הגדרה משפטית של קיבוץ

10.45 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

ענת רוזנבלט

תקשורת מקדמת תוצאות

13.00 – 16.00

 

מפגש 3: 20.11.07 - ניהול קיבוץ בכלכלה הגלובלית

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום

מגמות עולמיות במאה ה-21

8.30– 9.30

פרופ' יהודה דון

תיאוריות בכלכלה: ניאו-קפיטליזם מול אלטרואיזם

9.30 – 11.00

 

הפסקה

11.00 – 11.15

גיורא פורמן, ניר שפירא, אודי פלד

פאנל: ניהול המשק הקיבוצי בכלכלה הגלובלית

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.15

ד"ר שרה אדום

מהי הפרדיגמה הניהולית שלנו? (סרט, תרגיל ודיון)

13.15 – 16.00

 

מפגש 4: 27.11.07 - תכנון אסטרטגי

מרצה

נושא

 

מיקי קפלן – מתאם מו"פ חקלאי

יזמות חקלאית בישראל

8.30 – 9.15

ד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגיה עסקית – מה זאת אסטרטגיה?

9.15 – 10.15

 

הפסקה

10.15 – 10.30

ד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגיה עסקית – פילוח צרכי לקוחות (הסבר, תרגיל ודיון)

10.30 – 12.00

 

ארוחת צהריים

12.00 – 13.00

ד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגיה עסקית – ניתוח הסביבה והגדרת מהות העסק

 

 

 

4.12.07   11.12.07

חופשת חנוכה

 

מפגש 5: 18.12.07 - תכנון אסטרטגי (המשך)

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום

תכנון אסטרטגיה עסקית – אנליזת SWOT

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר שרה אדום

המשך SWOT והגדרת נושאי מפתח

10.15 – 11.15

 

תכנון פורט פוליו

11.15 – 12.45

 

ארוחת צהריים

12.45 – 13.30

ד"ר שרה אדום, עירית גלה

פרויקט אישי

13.30 – 14.00

ענת רוזנבלט

מתלונה להזדמנות

14.00 – 16.00

 

מפגש 6: 25.12.07 - ניהול יחידות עסקיות (שירותים ועסקים קטנים) בגישת SBU

מרצה

נושא

 

אלדד שלם וד"ר שרה אדום

ניהול SBU  ומושגי התייעלות

8.30– 9.30

 

הפסקה

9.30 – 9.45

אלדד שלם וד"ר שרה אדום

שימוש במידע כלכלי ככלי ניהולי

10.15 – 12.00

 

ארוחת צהריים

12.00 – 13.00

אלדד שלם וד"ר שרה אדום

שימוש במידע כלכלי ככלי ניהולי

13.00 – 16.00

 

מפגש 7: 1.1.08- ניהול ממוקד תוצאות: גיבוש ייעוד, מטרות ויעדים

מרצה

נושא

 

עו"ד מיכי דרורי

היבט משפטי של ניהול קיבוץ: המסגרת התאגידית, תקנון הקיבוץ, סמכות רשם האגודות השיתופיות.

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר שרה אדום

גיבוש ייעוד, מטרות ויעדים (הסבר, תרגול וסרט)

10.15 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

ד"ר שרה אדום

גיבוש ייעוד, מטרות ויעדים (המשך)

13.00 – 15.00

ד"ר שרה אדום

הדרכה להכנת תכנית אסטרטגית (הרצאה ודיון)

15.00 – 16.00

מפגש 8: 8.1.08 -  הכנת תכנית שנתית לענפים ולקיבוץ

מרצה

נושא

 

עו"ד מיכי דרורי

היבט משפטי של ניהול קיבוץ: תיאגוד עסקי הקיבוץ. הגנה על זכויות הקיבוץ והחבר

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר שרה אדום

בקרה, תכנון טקטי דינמי וביקורת

10.15 – 10.45

ד"ר שרה אדום

הערכת ביצוע במקום פיקוח אישי (הרצאה ותרגיל)

10.45 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

אמרי רון וד"ר שרה אדום

הכנת תכנית שנתית (הרצאה ותרגיל)

13.00 – 16.00

 

מפגש 9: 15.1.08 הכשרת דירקטורים

מרצה

נושא

 

עו"ד דוד וינשטיין

חוק החברות החדש ואחריות דירקטורים

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר שרה אדום

מקומו של הדירקטוריון בארגון (הרצאה ודיון)

10.15 – 11.45

ד"ר שרה אדום

תפיסת תפקיד הדירקטור (הסבר, תרגיל ודיון)

11.45 – 13.15

 

ארוחת צהריים

13.15 – 14.00

ענת רוזנבלט

ניהול צוות

14.00 – 16.00

 

מפגש 10: 22.1.08  קריאת דוחות פיננסיים

מרצה

נושא

 

ד"ר אברהם פולובין

קריאת דוחות פיננסיים

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.30

ד"ר אברהם פולובין

קריאת דוחות פיננסיים

10.30 – 11.00

ד"ר אברהם פולובין

קריאת דוחות פיננסיים – תרגיל: מאזן של קיבוץ

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.30

ד"ר אברהם פולובין

דוחות תמחיר (+תרגיל)

13.30 – 14.30

פרופ' דוד לוי

"נמר לבן", "נמר צהוב" – מה קורה לחקלאים בעולם במאה ה-21?

14.30 – 16.00

 

מפגש 11: 29.1.08 אתיקה בניהול

מרצה

נושא

 

העמותה לאתיקה

אתיקה בניהול - סדנה

8.30– 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.15

יוחנן בן יעקב

השיתוף במקורות

13.15 – 14.15

ד"ר אודי מנור

כרסום במדינת הרווחה

14.15 – 16.00

 

מפגש 12: 5.2.08- דילמות בניהול

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום

עקרונות למערכת תגמול (הרצאה, תרגול וסרט)

8.30  – 12.45

 

ארוחת צהריים

12.45 – 13.30

ד"ר שרה אדום

"תן קח"

13.30 – 14.00

רונן נחושתן

ניהול משאבי אנוש

14.00 – 16.00

 

מפגש 13: 12.2.08 -  ביטחון סוציאלי לחבר

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום

דילמות בניהול קיבוץ – הרצאה ודיון

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

עו"ד כרמית דורון

מסגרת משפטית להבטחת הביטחון הסוציאלי לחבר

10.15 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

אריה שטראוס

פתרונות שונים להבטחת הביטחון הסוציאלי של החבר

13.00 – 14.00

ענת רוזנבלט

ניהול ישיבות

14.00 – 16.00

 

מפגש 14: 19.2.08 שיוך נכסים בקיבוץ

מרצה

נושא

 

אמרי רון

מודלים ליצירת זיקה בין נכסי הקיבוץ לחבריו, תקנון רדום

8.30 – 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

עו"ד כרמית דורון

היבט משפטי: שיוך נכסים בקיבוץ (דירות, נכסים יצרניים, אחזקות בתאגידים משותפים וצרכניים) ותקנון וותק

10.15 – 11.45

ד"ר שרה אדום

הערכת ביצוע וסקר שביעות רצון משירותי צריכה

11.45 – 12.45

 

ארוחת צהריים

12.45 –  13.30

מורדי ונטורה – משקי דרום

יחסי קיבוץ ארגון אזורי

13.30 – 16.00

 

מפגש 15: 26.2.08 תכנון מחדש של הנקודה

מרצה

נושא

 

דודו קוכמן

ניהול מספר ישויות ביישוב אחד, תיכנון מחדש של הנקודה, הרחבה קהילתית

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

עו"ד מיכי דרורי

זכויות הקיבוץ בקרקע

10.15 – 11.45

ברק ניר

הכנת תכנית מתאר לקיבוץ (תב"ע)

11.45 – 12.45

 

ארוחת צהריים

12.45 – 13.30

אלישע שפירא, עומרי כנען,  רכזים אזוריים

ניהול קיבוץ במאה ה-21

13.30– 16.00

 

מפגש 16: 4.3.08  

מרצה

נושא

 

יוסי חלבי

ישוב מחלקות בדרך של גישור ובוררות (כולל ניתוח אירועים)

8.30 – 11.30

 

הפסקה

11.30 – 11.45

יואל מהרשק

אתגרי האגף למשימות לאומיות בתק"צ

11.45 – 13.15

 

ארוחת צהריים

13.15 – 14.00

יוכבד שוגרמן

עריכת מסמכי הארגון – תקשורת אפקטיבית לשיפור התקשורת המינהלית הכתובה

14.00 –  16.00

 

מפגש 17: - 11.3.08  השימוש בתקשורת

מרצה

נושא

 

ניר מאיר

ניהול קיבוץ ע"י חברה חיצונית

8.30– 9.15

ניר מאיר

שיתוף החברים במידע ובהחלטות

9.15 – 10.15

 

הפסקה

10.15 – 10.30

דני בירן

שימוש באמצעי תקשורת: מדיה חיצונית, אמצעי תקשורת פנימיים - סדנה

10.30 – 13.00

 

ארוחת צהריים

13.00 – 14.00

דני בירן

שימוש באמצעי תקשורת: מדיה חיצונית, אמצעי תקשורת פנימיים - סדנה

13.45 – 15.00

ישראל רפופורט

אינטרא – נט בקיבוץ

15.00 – 16.00

 

מפגש 18: 18.3.08 שינוי או הסתגלות – גישות לשינוי והסתגלות

מרצה

נושא

 

עו"ד מיכי דרורי

היבט משפטי של שינוי בקיבוץ.

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר שרה אדום

בין שינוי להסתגלות (הרצאה ודיון)

10.15 – 11.45

 

הובלת תהליך הסתגלות/שינוי (סרט)

11.45 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

ירבעם שגב

הסתגלות קיבוץ אורטל לצרכים המשתנים של חבריו תוך שמירה על השיתוף (שיחה)

13.00 – 14.30

ד"ר שרה אדום

הובלת תהליך הסתגלות/שינוי בקיבוץ (תרגיל ודיון)

14.30 – 16.00

 

מפגש 19: - 25.3.08 ניהול מפעל בקיבוץ

מרצה

נושא

 

מיכל קראוס, חב' ק.מ.ה

מיזוגים ורכישות במפעל קיבוצי

8.30– 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

ד"ר גיורא רם

הכנסת שותף למפעל קיבוצי, דילמות וצמתי החלטה (הרצאה ודיון)

10.15 – 12.00

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

פרופ' יצחק הדר

שמירה על משאבי הטבע

13.00 – 14.30

לירון שפירא

שמירה על איכות הסביבה כחלק מששגרה

14.30 – 16.00

 

מפגש 20: 1.4.08 חיזוק הרשת החברתית בקיבוץ

מרצה

נושא

 

עו"ד דוד ויינשטיין

השלכות "הסיווג מחדש" של הקיבוץ על ניהול הקיבוץ

8.30 – 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

עו"ד רמי צידון

יחסי עבודה בקיבוץ (שיתופי ומתחדש)

10.15 – 11.45

 

"תן קח"

11.45 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

ד"ר שרה אדום, אמרי רון, עירית גילה

מנגנונים לחיזוק הרשת החברתית בקיבוץ (הרצאה, תרגיל ודיון)

13.00 – 16.00

 

מפגש 21: 8.4.08 על יזמות ויזמים

מרצה

נושא

 

ד"ר אריה אבירם

מהי יזמות? מי הוא יזם?

גורמים להצלחה וכישלון של יזמות אישית

8.30 – 10.45

 

הפסקה

10.45 – 11.00

איריס מסד

היזם והממסד (הנהלת הקיבוץ) – יחסי גומלין הנהלת הקיבוץ יזם – יזמות.

11.00 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.15

איריס מסד

הכנת תכנית עסקית ליזמות אישית בקיבוץ

13.15 – 16.00

 

15.4.08   22.4.08

חופשת פסח

 

מפגש 22: 29.4.08  קואופרציה

מרצה

נושא

 

ד"ר יהודה פז – המרכז הבינלאומי לקואופרציה.

הקואופרציה בעשור האחרון בעולם ובישראל.

 

8.30 – 10.00

 

הפסקה

10.00 – 10.15

רייפי גולדמן, ד"ר גיורא רם, ד"ר יהודה פז, אמרי רון, ??

פאנל:

אימוץ עקרונות קואופרטיביים בניהול קיבוץ – האם אפשרי? (דיון)

10.15 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

 

הצגת פרויקטים

13.00 – 16.00

 

מפגש 23: 13.5.08 ניהול קונפליקט

מרצה

נושא

 

ד"ר שרה אדום

ניהול חברים באמצע החיים – פיתוח קריירה שניה

8.30 – 11.30

 

הפסקה

10.30 – 10.45

ענת רוזנבלט

ניהול קונפליקט

11.30 – 12.30

 

ארוחת צהריים

12.30 – 13.15

ענת רוזנבלט

ניהול קונפליקט

13.15 – 16.00

 

 

6.5.08

 

ערב יום הזכרון

 

מפגש 24: 20.5.08

מרצה

נושא

 

סרט הדרכה

כוחו של חזון

8.30 – 9.00

ד"ר שרה אדום, אמרי רון, אלישע שפירא, רבקה וילנד

תרגיל מסכם (הכנת תכנית אסטרטגית לקיבוץ ותכנית ליישומה בפועל)

9.00 – 12.15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

אלישע שפירא, אמרי רון, רבקה וילנד

הצגת פרויקטים אישיים

13.00 – 16.30

 

מפגש 25: 27.5.08 מפגש סיום

מרצה

נושא

 

אלישע שפירא אמרי רון, רבקה וילנד

הצגת פרויקטים אישיים

8.30 –  10.30

 

הפסקה

10.30 – 10.45

זאב שור (וולוולה), ד"ר גיורא רם, אלישע שפירא, אמרי רון, יניב גדיש, מוקי צור

פאנל סיכום:

קיבוץ בישראל במאה ה-21 – למה, מה ואיך?

10.45 – 12..15

 

ארוחת צהריים

12.15 – 13.00

 

מילוי שאלון משוב

13.00 – 13.15

רבקה וילנד, אלישע שפירא, אמרי רון

שיחת סיכום

13.15 – 14.15

מירי בן חיים

חלוקת תעודות

14.15 – 15.00

מוזמנות: אושרת, זיוה וענת

מסיבת סיום

15.00 – 16.00

 


נכתב בתאריך
30/10/2007הרשמה לניוזלטר שלנו