עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סיכום פגישה במשרד השיכון ב- 20.2.07


סיכום פגישה במשרד השיכון

טל' 03-6925418  shitufi@tkz.co.il


 

                                                                                                                         21.2.07              

סיכום פגישה במשרד השיכון ב- 20.2.07

 

השתתפו:

מאיר שיטרית - שר השיכון

אריה בר - מנכ"ל המשרד

אמרי רון

אלישע שפירא

 

הפגישה התקיימה כהמשך לפגישה קודמת מלפני מספר חודשים. אמרי ואלישע הציגו את הקשיים שנתקלים בהם הקיבוצים השיתופיים, אלו שאינם מתכוונים לשייך דירות לחבריהם, המונעים מהם קבלת מימון לשיכון. הקשיים נובעים, בין השאר, מהחלטת משרד השיכון והאוצר להתאים את הנהלים לקיבוצים שבכוונתם לשייך את הדירות לחבריהם. כך נקבע שהזכאות לקבלת משכנתא, בתנאים מועדפים, תהיה אישית של החבר ולא של האגודה בגין חבריה. כל חבר יוכל לקבל זכאות פעם אחת בחייו, כמו כל אזרח בישראל.

 

בפגישה הבהרנו את הצורך של הקיבוצים שאינם מתכוונים לשייך דירות לשמור על מנגנון "הזכאויות לאגודה", בגין חבריה, בשיטת "המאזן". כך תישמר הזכות למי שעוזב את הקיבוץ לקבל את זכאותו במקום מגוריו החדש.

כמו כן הצגנו את הקשיים לקבל מימון משלים מהבנקים, כל עוד הבנקים אינם רואים בדירות בטוחה סבירה כנגד ההלוואות. רעיונות שונים שעלו בדיונים עם מ. מ. י. ועם גורמים באוצר, לאפשר למשכן "מתחמי דירות", עדיין לא יושמו ולא עמדו במבחן נכונותם של הבנקים לראות בהם בטוחה סבירה.

 

בדיון הביעו אנשי המשרד עניין רב בהמשך קיומם של הקיבוצים השיתופיים והבנה לבעיות שהעלינו.

 

סוכם:

משרד השיכון תומך בהמשך מנגנון הזכאויות שהיה מקובל בעבר, על בסיס "מאזן" זכאויות לקיבוץ, לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

המשרד ייזום פניה משותפת, יחד עם המטה השיתופי, אל משרד האוצר, כדי להסדיר את מנגנון הזכאויות לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

הועלו רעיונות שונים כדי לאפשר מתן ערבויות לקבלת הלוואות משלימות, ביניהם: קמ"ע, ארגונים אזוריים וכו'.

 

רשם: אלישע

 

העתקים: חברי מזכירות המטה השיתופי   


 


נכתב בתאריך
20/1/2008הרשמה לניוזלטר שלנו