עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

להיות ליועץ ולא לרועץ - על תפקיד היועץ לניהול בסביבה התחרותית שלעולם איננה מפסיקה להשתנות ולייצר מטלות חדשות

להיות ליועץ ולא לרועץ
מאת שרה אדום, 13.12.2005
ד"ר שרה אדום

 

על תפקיד היועץ לניהול

בסביבה התחרותית

שלעולם איננה מפסיקה להשתנות

ולייצר מטלות חדשות


יש שני גורמים מרכזיים להצלחתה של  פירמה:

 

  1. אפקטיביות עסקית, תוצאתית  -משקפת את כושרו של הארגון לנצל הזדמנויות בסביבתו העסקית תוך שימוש יעיל במשאבים העומדים לרשותו. אפקטיביות עסקית נמדדת ע”י שיעור הרווחיות. האפקטיביות העסקית משקפת את היחס בין התוצאה להזדמנויות ולתשומות. אפקטיביות עסקית היא תנאי קריטי להצלחת פירמה.

 

  1. אפקטיביות תפעולית, יעילות הארגון - משקפת את המידה בה הארגון משתמש ביעילות במשאבים העומדים לרשותו, את האופטימיזציה של תהליכים פנים מפעליים. היעילות נמדדת ע”י היחס בין התפוקה לתשומות. יעילות היא תנאי הכרחי להישרדות פירמה.

 

במחקר המסתמך על ניתוח של דוחות סכום שנתיים של 70 מפעלי תעשייה משך 5 שנים (1989 – 1994) נמצא שיעילות תהליכים פנים ארגוניים היא גורם הכרחי; יכולת ניצול הזדמנויות היא גורם קריטי להצלחת חברה. פירמה יכולה להיות מאוד יעילה בתהליכי הייצור, אבל אם אין ביקוש למוצריה, או שירותיה - לא יהיו לה די הכנסות והיא תאלץ להיסגר. פירמה יכולה לנצל הזדמנויות בסביבה, אבל אם יעילות התהליכים הפנים ארגוניים נמוכה, הוצאות התפעול גבוהות וכתוצאה הרווח נמוך - אם יהיה בכלל רווח - הרי שהמשך קיומה של הפירמה בסכנה (אלא, אם יש מי ש"מנשים אותו בצורה מלאכותית" ומזרים לה כסף גם אם היא מפסידה).

המחקר הנ"ל גם מוכיח שרמת האפקטיביות העסקית ורמת היעילות של פירמה נקבעת לפי איכות הניהול, הידע, הכישורים, המיומנויות של המנהלים. הם הקובעים את יכולות הפירמה להתמודד בהצלחה בסביבה התחרותית של המאה ה-21. מכאן, שהמפתח להצלחת חברה הוא ההון האנושי העומד לרשותה. ולכן, ההשקעה המתמדת בהון האנושי היא קריטית להצלחת חברה.

 

****

איכות הניהול היא הגורם המקשר בין כל המרכיבים. הסביבה העסקית החיצונית משתנה ללא הפסק, נכנסים מתחרים חדשים, טכנולוגיות חדשות, צרכי הלקוחות משתנים, חוקים משתנים, עד כי הדבר הקבוע ביותר בסביבה החיצונית הם השינויים הבלתי פוסקים שבה. פירמה שלא מצליחה להתאים את תוצריה (מוצר או שירות) לשינויים בסביבה החיצונית, אין דורש לתוצריה. מכאן, שהנהלת פירמה צריכה להיות ערה כל הזמן לשינויים בסביבה החיצונית - "לא ינום ולא יישן המנהל השומר" - לנתח כל הזמן את הסביבה החיצונית (כמו רדאר). תפקיד ההנהלה ליזום תכנית פעולה לנוכח השינויים שאיתרה או שהיא צופה שיהיו, לגבש תכנית אסטרטגית ולעדכנה בתדירות גבוהה. תכנית כזו דורשת ברוב המקרים גם שינוי התהליכים הפנים ארגוניים, התאמתם לתנאים החדשים בהם הפירמה פועלת תוך שמירה על רמת יעילות תפעולית גבוהה. זהו תהליך בלתי פוסק.

שינוי בפעולת הפירמה כלפי הסביבה החיצונית (כיוזמה או כתגובה), מביא לתגובת שרשרת מצד גורמים חיצוניים שונים, מה שמכתיב שוב את הצורך בהתאמות חדשות.

הנה דוגמה: לארץ מיובאים מוצרים זולים יותר, על הפירמה להגיב כלפי השוק, אם מחירי כל המוצרים הדומים יורדים, הפירמה צריכה להוריד את עלויות  הייצור, כדי לא להפסיד. משמעות הדבר התייעלות בתהליכים הפנים ארגוניים כדי לאפשר הורדת מחירי המוצר ללקוח וחוזר חלילה.

 

****

תפקידו העיקרי של היועץ במציאות זו הוא לעזור להנהלה לעזור לעצמה להביא להצלחת הפירמה. הכלים בהם הוא משתמש משתנים בהתאם למצב ולתנאים בהם נמצאת הפירמה. תפקיד היועץ "לתת למנהלים חכות ולא דגים". כלומר - לא לבוא עם מודל מדף, אלא לבנות עם המנהלים את מה שמתאים לפירמה באופן ספציפי. להקנות להם מיומנויות וכלים שיוכלו להשתמש בהם לאורך זמן, ויהיו להם לעזר גם לאחר שפרויקט הייעוץ הסתיים.

תהליך ייעוץ במציאות כזו צריך להיות מונחה ע"י העקרונות הבאים:

  1. ל"לתת חכות ולא דגים", כלומר, להקנות כלים ומיומנויות ולא לתת פתרונות ספר/מדף. בדרך זו לעדכן את יכולות ומיומנויות הניהול של המנהלים וכך, לשפר את איכות הניהול, להגדיל את ההון האנושי העומד לרשות הפירמה.
  2. מהלך הייעוץ מ"החוץ פנימה", כלומר, מתחילים בניתוח הסביבה העסקית החיצונית, יכולות הפירמה מול הסביבה העסקית, גיבוש תכנית אסטרטגית, התאמת תהליכים פנים ארגוניים לביצוע התכנית האסטרטגית.
  3. "כל הרלוונטיים בחדר", הייעוץ הוא תהליך משותף של גיבוש פתרון הולם תוך שימוש במיומנויות וכלים יעוציים וניהוליים. לתהליך הייעוץ שותפים כל המנהלים והעובדים שייקחו חלק בישום התכנית. הניסיון מלמד כי השתתפותם בגיבוש התכנית יוצרת אצלם מחויבות גם לביצוע התכנית ברמה גבוהה.

 ד"ר שרה אדום היא יועצת לניהול.נכתב בתאריך
13/12/2005הרשמה לניוזלטר שלנו