עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

תנו צ'אנס לחבר/ה - כשמאפשרים לחברים "מן השורה" להשתתף בקביעת סדר היום של הקיבוץ, מתגלה שאין ממש בסיפור על "החבר האדיש". עצה למנהלים

תנו צ'אנס לחבר/ה
מאת שרה אדום, 10.10.2005
ד"ר שרה אדום

 

 כשמאפשרים לחברים "מן השורה"

 להשתתף בקביעת סדר היום של הקיבוץ,

 מתגלה שאין ממש בסיפור על "החבר האדיש".

 עצה למנהלים


אחת הבעיות הקשות של החברה המערבית המודרנית בתחילת המאה ה-21 היא התפוררות הקהילה, תחושת הבדידות והניכור של היחיד בה. תופעה לא פסחה על הקיבוץ - תחושת חוסר האונים, שהיא אחד ממרכיבי הניכור, מצויה במידה רבה גם בקיבוצים. ממצאי סקרים שנעשו לאחרונה בקיבוצים מצביעים על כך שחברים רבים חשים חוסר יכולת להשפיע על החלטות חשובות המתקבלות בקיבוצם, דבר המוביל לאדישות ול"עזיבה פנימית".

בכל קהילה, ובעיקר בקהילה שיתופית כמו זו שבקיבוץ, חשוב למצוא מנגנונים שיגרמו לחברים רבים להיות מעורבים ושותפים, שותפי אמת בהחלטות המשפיעות בסופו של דבר על חיי כל אחד מהחברים.

שיטות ניהול מתקדמות מבטלות רמות היררכיה ניהולית ומשטיחות את המבנה הארגוני במטרה לאפשר לאנשים מרחב החלטה גדול יותר בתפקידם. שיטות אלו מדגישות עבודת צוות לעומת ניהול ריכוזי ומעניקות חשיבות לחיזוק הלכידות החברתית של צוותי העבודה. בארגונים שאימצו שיטות ניהוליות אלו הנהיגו שקיפות מידע לעובדיהם, הטמיעו תהליכי קבלת החלטות בהם שותפים העובדים בכל הדרגים.

כאמור, ארגונים אלו משתמשים בשיטות שונות המאפשרות לכל אחד להיות שותף בהחלטות. אחת השיטות הנפוצות היא ה-OST (open space technology) – שיטת המרחב הפתוח שבה יש לכל אחד הזדמנות שווה להשפיע על סדר היום המשותף. המדובר בכינוסים כלליים שבהם כל חבר יכול להציע נושאים לסדר היום הציבורי ולטיפול על ידי מוסדות הקיבוץ, כשהדגש הוא על השתתפות כללית והזדמנות שווה לכל. 

הניסיון של השימוש בשיטה זו בארגונים וקהילות מלמד שרוב האנשים אכן, משתמשים בהזדמנות הניתנת להם להשפיע על סדר היום המשותף. כלומר, הנעת המהלך תלויה ברצונם של המנהלים. כשזה נעשה, מתגלה שאין ממש בטענה בדבר אדישות החברים. חברים מהשורה (לא רק מההנהלה) לוקחים אחריות להתמודד עם משימות משותפות של הארגון או הקהילה. נוצרת מעורבות של החברים בקביעת הנושאים שעל סדר היום הציבורי, גיבוש פתרונות והשתתפות באחריות ליישומם.

ההנהלה, המנהיגות מצידה צריכה להיות פתוחה לדעות שונות ולרעיונות חדשים.

בין תפוקות של שיטה זו חיזוק הדיאלוג בין החבר מהשורה (חפ"ש) להנהלת הקיבוץ, מתן תחושה לחבר שיש לו יכולת השפעה אמיתית על סדר היום הקיבוצי, העלאת נכונות החברים לקחת אחריות ולפעול בקיבוץ, חיזוק מחויבות החבר לקיבוץ.

שיטה זו מחייבת את שני הצדדים, את ממלאי התפקידים להיות פתוחים לדעות ורעיונות שונים, להמשיך את הדיאלוג עם החברים ע"י הצגת תכנית ודיווח תקופתי על ביצועה, את החברים להשתתף ולקחת אחריות על ביצוע רעיונותיהם.

שיתוף החברים בקביעת סדר היום של מוסדות הניהול בקיבוץ מחליש את האנומיה והניכור ומחזק את הלכידות החברתית של הקהילה הקיבוצית.

בתקופה זו של השנה, אחרי החגים, כאשר הנהלות ומזכירויות מתחילות להכין את תכנית 2006, כדאי לחשוב על הכנת התכנית לשנה הבאה בשיטה שתאפשר לחברים רבים להשתתף בקביעת סדר היום הקיבוצי ולא רק לאשר את התכנית המוכנה שהמוסדות מציגים להם.

ד"ר שרה אדום היא יועצת לניהולנכתב בתאריך
10/10/2005הרשמה לניוזלטר שלנו