עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

סקר סביבתי לקיבוץ

סקר סביבתי לקיבוץ

מעוף לקיבוץ

טלפון:  052-4269064
דוא"ל: 
mario_t@nir.org.il

1. רקע:

המודעות והסיכונים הגוברים מחייבים אותנו לנקוט בפעולות לשמירה על הבריאות ועל איכות החיים והסביבה בה אנו חיים.

 

חלק גדול מן הגורמים הקובעים את איכות חיינו, והנחשבים בעינינו כמובנים מאליהם אינם מובטחים כלל וחלקם מזיקים ומשפיעים לרעה עלינו ועל ילדינו. הבעיה המרכזית הנה כי לרוב אין בידינו נתונים מהימנים ומעודכנים בנוגע למצבנו ה - "בריאותי – סביבתי"  האמיתי. המידע והנתונים הקיימים בידינו לוקים בחסר, אינם משקפים תמונה כוללת ואינם אינטגרטיביים. עקב כך אנו נאלצים לחשוב ולפעול על פי תחושות והשערות אשר אינם מאפשרים קבלת החלטות רציונאלית לאופן הטיפול בבעיות. מכאן יובן כי דרך "כיבוי השריפות"  בה רובנו הולכים, עולה לנו כסף רב ואיננה יכולה לספק פתרונות ומענים ממוקדים ומערכתיים כאחד.

 

2. הצעה:

ביצוע סקר סביבתי אשר יבחן את פעילות ענפי המשק לפי הסדר הבא:

·         מצב קיים והשפעות סביבתיות בהווה .

·         פוטנציאל סיכונים בריאותיים – סביבתיים עתידי.

·         המלצות טיפול ממוקדות ו / או מערכתיות.

 

3. שיטה ושלבי ביצוע:

א. איתור ואיסוף נתונים וחומר קיים הרלוונטי לנושאי איכות החיים והסביבה בהתייחס    להיבטים הבאים:

·         קרינה אלקטרו – מגנטית בלתי מייננת, כגון: סלולארית, קווי מתח, מרכזיות טלפונים.

·         חומרים מסוכנים, כגון: כימיקלים, אסבסט, מוצרים, חומרי הדברה.

·         פליטות לסביבה, כגון: איכות אויר, מים ושפכים, קרקע.

·         מטרדי רעש וריח, כגון: תחבורה, פעילות תעשייתית וחקלאית.

·         משפטי, כגון: חוזים, בעלויות על קרקע, עסקים בשכירות.

·         אפידמיולוגי, כגון: תחלואה חריגה

·         חינוך סביבתי

·         מחזור

 

ב. סקירת הגורמים המשפיעים על איכות החיים והסביבה: ענפי המשק, תשתיות במשק וסביבתו:

·         תעשייה

·         חקלאות

·         תשתיות פנימיות

·         גורמים חיצוניים לקיבוץ המשפיעים עליו.

·         ענפים נוספים

 

4. תוצר:

מסמך המהווה בסיס נתונים עדכני, המאפשר איתור פערי מידע וזיהוי פוטנציאל ומגמות, על פי המבנה הבא:

·         סקירת הפעילות בקיבוץ לפי ענפים.

·         מקור ואפיון סיכונים ומטרדים קיימים.

·         הערכת הפוטנציאל של סיכונים ומטרדים עתידיים.

·         המלצות לטיפול נקודתי ומערכתי לפי נושאים.

 

 

עלות בסיסית – 12,000 ₪ + מע"מ - הצעה מפורטת תנתן לאחר פגישת היכרות וסיור ראשוני בקיבוץ.

 

בכבוד רב,

לירון שפירא

מרכז תחום איכות הסביבה "מעוף" לקיבוץ

נייד: 0507982675

פקס: 049895403

מייל: l-s@keh.co.il

     

  עוד באתר הזרם והמעגל השיתופי


 נכתב בתאריך
28/6/2005הרשמה לניוזלטר שלנו