עדכונים מהמטה השיתופי לחץ כאן!

מעוף לקיבוץ התחדשות הקיבוץ על בסיס שיתופי - כרטיס ביקורb
הכנת תקציב למשק ולקהילה לשנת 2005אחרי החגים 2004
לכבוד:
מזכיר כללי,
מנהל הקהילה,
רכז משק,
מנהל משאבי אנוש.
הנידון: הכנת תקציב למשק ולקהילה לשנת 2005

בימים הקרובים - יש לקבוע את היעדים לתקציב הקהילה בפרט והמשק בכלל - בכל קיבוץ וקיבוץ - אם רוצים להגיע ל- 1 בינואר 2005 עם תקציב מאושר על ידי הקיבוץ.

ברצון רובנו, להתיעל, לחסוך ולהרוויח יותר תוך קביעת יעדים ישימים ומוסכמים.

לתאגיד "מעוף לקיבוץ", הכלים לעזור לממלאי התפקידים לבחור ביעדים ישימים ולבצע תהליך של הסכמה עם האחראים בכל תחום ותחום:
ניתוח תעסוקה:
לאיתור עודפי כוח אדם במערכת הצרכנית, לבדיקת עלויות, לשקול התיעלות וצמצום בהשוואה עם תקנים וביצוע במקומות אחרים, לאפשר הסבה מקצועית ושדרוג השכלתי.
הסדרת היחסים בין המשק לקהילה:
הבטחת האיזון בין השימושים למקורות העצמיים. בניית מבנה ארגוני שיש בו אוטונומיה ניהולית של ענפים ועדות ומוסדות תוך ראיה כוללת ואינטגרטיבית. התנהלות עסקית והתמקצעות של ענפי השירות והצריכה. קשר ישיר בין ביצועי המשק והקהילה לתקציב אישי.
ניהול עסקי משתף:
הקניית כלים נהוליים לרכזי ועדות וענפים תוך בדיקת החוזקות והחולשות בכל ענף וועדה - הצבת מטרות ויעדים תוך הגדרת החזון. תהליך הלמידה והגדרת היעדים יהיה משותף לכל עובדי הענף כחלק מהגברת המוטיבציה בעבודה. מטרות ויעדים ככלי ניהולי. תהליך קביעת מטרות ויעדים רוחבי לקבוץ: הנהלות ענפים וועדות.
כרטיס ביקור
לשאלות, ברורים וקביעת מפגש היכרות:
מריו טויב
מנכ"ל מעוף לקיבוץ
052 - 4269064
דוא"ל: mario_t@nir.org.il

חג שמח !!!
מעוף - כרטיס ביקור


נכתב בתאריך
22/9/2004הרשמה לניוזלטר שלנו